bosch v čr: obchodní výsledky za rok 2018 | Aktuality | autoweek.cz

Bosch v ČR: obchodní výsledky za rok 2018

Bosch v ČR: obchodní výsledky za rok 2018

13.06.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Bosch se v České republice zaměřuje na lokální výrobu a vývoj. Investuje do vývojového a testovacího centra a rozšíření výroby v závodě v Českých Budějovicích.
Společnost Bosch v České republice zakončila finanční rok 2018 konsolidovanými tržbami ve výši 21,8 miliardy Kč. To sice v porovnání s rokem 2017 znamená pokles o 1,1 %, ale při vyjádření v eurech to bylo s ohledem na vývoj kurzu nárůst o 1,6 %.  Celkový čistý prodej včetně dodávek ostatním společnostem Bosch a nekonsolidovaným legálním entitám dosáhl 53 miliard Kč - meziročně +2,2 %.
 
V roce 2018 společnost Bosch pokračovala v investicích. Kapitálové výdaje dosáhly 3,1 miliardy Kč a souvisely zejména s rozšířením výroby a vývojového a testovacího centra v Českých Budějovicích a s automatizací výroby v Jihlavě. Celkově Bosch v letech 2015 až 2018 investoval 10 miliard Kč. Počet zaměstnanců v šesti entitách Bosch v České republice zůstává k 31. prosinci 2018 stabilní 8674.
 
Bosch v Českých Budějovicích rozšířil závod
Závod v Českých Budějovicích je považován za špičku v oboru výroby a montáže plastových dílů pro automobilový průmysl a stal se centrem výroby zařízení pro neutralizaci výfukových plynů ve vznětových motorech (DNOX). Bosch v letech 2018 - 2020 v Českých Budějovicích investuje celkem 1,9 miliardy Kč do rozšíření výrobní kapacity a vývojového a zkušebního centra. Součástí závěrečné fáze bude otevření nové budovy R&D centra letos na podzim. Bosch pak bude nadále zařizovat laboratoře a doplňovat strojní vybavení, čímž v roce 2020 završí plánované investice.
 
Nové R&D centrum podporuje strategický vývoj závodu Bosch z běžného výrobního závodu na chytrou továrnu. Centrum se zaměří na vývoj digitálních aplikací pro výrobu, engineering a platformy Průmyslu 4.0. Závod v Českých Budějovicích celkem zaměstnává přibližně 3800 pracovníků.
 
Průmysl 4.0 zvyšuje výrobu českých závodů
Jihlavský a českobudějovický závod už dnes významně přispívají k zajištění budoucnosti obchodních aktivit Bosch v České republice. V obou závodech úspěšně zavedli klíčová řešení Průmyslu 4.0, jako jsou monitorování v reálném čase, rozšířená realita, 3D tisk, projekty využívající velké množství dat, autonomní vozíky ve výrobě nebo prediktivní údržba. V rámci mezinárodní výrobní sítě Bosch patří jihlavský a českobudějovický závod co se týče kvality výroby a flexibility mezi špičky.
 
Jihlavský závod vyvíjí řešení pro propojování strojů a jejich vzájemnou komunikaci a tak mohou urychlovat výrobu. Závod se zaměřuje na výrobky související s vysokotlakými systémy přímého vstřikování Common Rail pro dieselové motory pro osobní automobily a užitková vozidla, tj. vysokotlaká čerpadla, tlakové zásobníky a vstřikovače.
 
Vývoj obchodních oblastí Bosch
Obchodní oblast Mobility Solutions představuje hlavní část prodeje Bosch v České republice a zůstala jedním z hnacích motorů tržeb v roce 2018.
 
Oblast Průmyslová technika zaznamenala v zemi v roce 2018 stabilní růst. Bosch Rexroth si vedl velice dobře. Významně k tomu přispěly projekty automatizace a hydrauliky v automobilovém průmyslu, hydraulické zkušební stolice a projekty divadelní pódiové techniky.
 
V obchodní oblasti Energetika a technika budov dosáhla divize Termotechnika v České republice rekordní prodej s dobrým výkonem ve všech tržních segmentech.
 
Dvě divize obchodní oblasti Spotřební zboží - Domácí spotřebiče a Elektrické nářadí - přispěly k dobrým výsledkům tržeb za rok 2018. Především vzrostl prodej elektrického nářadí pro profesionální uživatele, například akumulátorového elektrického nářadí a měřicí techniky.
 
Zaměření na technické vzdělávání
Společnost Bosch v České republice neustále posiluje své aktivity v oblasti firemní společenské odpovědnosti. V roce 2018 Bosch věnoval přibližně 15 mil. Kč (0,6 mil. eur) na několik projektů zaměřeným především na technické vzdělávání a místní sociální a kulturní projekty.
 
V březnu 2019 Bosch v ČR uspořádal druhý hackathon. Dvoudenní akce nazvaná Mechathon kombinuje několik technických disciplín. Spojila dohromady 50 účastníků z oborů strojírenství, informačních technologií a robotiky. Akce se setkala s velkým zájmem studentů a poskytla účastníkům unikátní zkušenost s vývojem řešení mezi různými disciplínami a spoluprací v týmech.
 
Bosch propaguje koncept duálního vzdělávání. Proto závody v Jihlavě a Českých Budějovicích spolupracují s odbornými školami, což umožňuje 250 studentům každoročně absolvovat praktickou výuku v závodech společnosti. Také nabízí konzultace studentům vysokých škol, kteří pracují na svých diplomových pracích, a organizuje pro mladé lidi High-Tech Days, Girls Day, Dny technologů atd.
 
Výhled na rok 2019
Bosch Group očekává, že v roce 2019 dojde k útlumu světového ekonomického vývoje. Navzdory obtížnému prostředí v průmyslových odvětvích a regionech, které jsou pro společnost důležité, Bosch očekává, že jeho tržby v běžném roce mírně překročí úroveň roku 2018. Bez ohledu na krátkodobé vyhlídky společnost zintenzivňuje své úsilí v boji proti změnám klimatu a zlepšování kvality ovzduší.
 
Společnost Bosch bude od roku 2020 celosvětově CO2 neutrální
Již od nadcházejícího roku bude společnost Bosch klimaticky zcela neutrální. Od roku 2020 400 závodů Bosch po celém světě - od vývoje, přes výrobu až po administrativní zařízení - nebude za sebou zanechávat žádnou uhlíkovou stopu. Bosch je tak prvním velkým průmyslovým podnikem, který tento ambiciózní cíl zrealizuje za zhruba jeden rok.
 
Pro rychlé dosažení CO2 neutrality nakoupí Bosch více zelené elektřiny a nevyhnutelné emise CO2 vyrovná pomocí kompenzačních opatření. Do roku 2030 bude společnost postupně zvyšovat podíl obnovitelné energie. Navíc Bosch investuje miliardu eur do energetické efektivity svých závodů.

  • Bosch v ČR: obchodní výsledky za rok 2018
  • Bosch v ČR: obchodní výsledky za rok 2018
  • Bosch v ČR: obchodní výsledky za rok 2018
  • Bosch v ČR: obchodní výsledky za rok 2018
  • Bosch v ČR: obchodní výsledky za rok 2018