eco pneumatiky mají svá úskalí | Autoservis | autoweek.cz

Eco pneumatiky mají svá úskalí

Eco pneumatiky mají svá úskalí

06.01.2017 | Rybecký Vladimír | Autoservis

Pneumatiky s nízkým valivým odporem umí snížit spotřebu o 2 %, vyžadují, ale citlivé zacházení. Continental upozorňuje na tři situace, kdy se nevyplatí investice do Eco pneumatik.
Pneumatiky s nízkým valivým odporem sice umí snížit spotřebu vozidla o 2 %, na druhou stranu však vyžadují, aby s nimi bylo zacházeno citlivě. Tento druh pneumatiky je náchylnější k rychlejšímu opotřebení a ani snížení valivého odporu u nich není zaručeno v případě, že řidič ignoruje základní pravidla péče o ně.
 
1) Nezanedbávat kontrolu tlaku v pneumatikách
S klesajícím tlakem v pneumatice roste valivý odpor, největší nepřítel ekonomické jízdy. Pokud kontrolujete tlak v pneumatikách méně jak 1x měsíčně riskujete, že nejenže s ekologickými pneumatikami neušetříte, ale dokonce můžete prodělat, vezmeme-li v potaz vyšší cenu tohoto druhu pneumatik.
 
2) Přizpůsobit styl jízdy
Vzorek pneumatiky s nízkým valivým odporem je navržen tak, aby do styku s vozovkou přicházela co nejmenší plocha pneumatiky. Eco pneumatiky tak mají sklon k rychlejšímu sjíždění vzorku, které může umocnit divoký styl jízdy. Úspora na nákladech na palivo pak stěží kompenzuje investice do nových pneumatik.

Zároveň pneumatiky s nízkým valivým odporem prozatím nemají srovnatelné jízdní vlastnosti, jako běžné pneumatiky, tj. je u nich nutné počítat s delší brzdnou dráhou či potřebou intenzivnějšího brždění.
 
3) Nepřetěžovat auto
Při přetížení automobilu dochází k potlačení schopnosti pneumatiky snižovat valivý odpor a zároveň roste rychlost opotřebení pneumatik.
 
Pokud porušujete některé z výše uvedených doporučení, pak vám pneumatiky s nízkým valivým odporem peníze neušetří. Naopak změnou chování, tj. dodržováním základních pravidel péče o pneumatiky, můžete na pohonných hmotách ušetřit i se stávajícími pneumatikami.