bude dostatek kovů k udržení revoluce elektrických vozidel? | Aktuality | autoweek.cz

Bude dostatek kovů k udržení revoluce elektrických vozidel?

Bude dostatek kovů k udržení revoluce elektrických vozidel?

11.02.2022 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Rostoucí poptávka po elektrických vozidlech spojená s problémy globálního dodavatelského řetězce akumulátorů v loňském roce výrobcům automobilů způsobila problémy s výrobou. Ale narušení pozorovaná v roce 2021 se podle Julie Poliscanové nestanou novým normálem ze tří důvodů.
Julia Poliscanova je vrchní ředitelkou pro vozidla a e-mobilitu v nevládní organizaci pro čistou mobilitu Transport & Environment. V článku pro Euractiv tvrdí:
 
„Elektromobily jsou spolu s chůzí, cyklistikou a hromadnou dopravou nejlepší světovou technologií pro čištění dopravy. Jsou nejméně třikrát lepší než vozidla se spalovacími motory i když je zahrnuta výroba akumulátorů. Pokud ale bude prodej elektromobilů nadále stoupat, bude k dispozici dostatek niklu, lithia a dalších kovů pro výrobu jejich akumulátorů?
 
Geologická dostupnost kovů, jako jsou lithium nebo nikl, není problém. Současná krátkodobá nerovnováha v nabídce a poptávce je však nevyhnutelná, protože dodavatelské řetězce se potýkají s rostoucím zájmem spotřebitelů o elektrická vozidla, poruchami způsobenými pandemií a vysokými cenami energie. Ale i když spotové ceny kovů rostou, rok 2021 by neměl být považován za nový normál. Existují tři důvody, proč se domnívat, že problém se nemusí stát strukturálním.
 
Tržní síly
Za prvé, substituce vzácných kovů je klíčovým trendem, který už vidíme na trhu s elektrickými vozy. Obavy z dodávek kobaltu a niklu tlačí výrobce automobilů k přechodu na alternativní technologie. Lithium-železofosfátové (LFP) akumulátory (někdy s přídavkem manganu), dříve vídané u čínských značek a autobusů, rychle nahrazují akumulátory bohaté na nikl a kobalt. Také Volkswagen, Tesla, Hyundai a Stellantis u svých cenově dostupných modelů plánují přejít na LFP.
 
Na druhou stranu, inovativní chemie s pevným elektrolytem by mohla být odpovědí pro prémiová vozidla a očekává se, že do poloviny dekády vstoupí do specializovaných aplikací. Pomůže také přechod na účinnější a vhodněji dimenzované elektromobily.
 
Za druhé, rostoucí ceny kovů vysílají jasný tržní signál těžařským společnostem aby zvýšily investice do nových dodávek. Mnoho nových projektů, včetně nového dolů na nikl v Tanzanii, na lithium v Argentině a několika ekologičtějších závodů na přímou těžbu lithia, včetně geotermálního získávání lithia v Evropě, plánuje zahájit výrobu od roku 2025. Kromě toho, že jsou ekonomicky zdravé, budou muset splňovat stále přísnější environmentální a sociální pravidla na celém světě, aby byly životaschopné pro ekologický přechod. EU, Čína a Kalifornie připravují nové zákony upravující podmínky, za nichž se akumulátory vyrábějí, přičemž výrobci automobilů budou mít na paměti také své hodnocení environmentálních a sociálních kriterií ESG.
 
Použití nejčistší dostupné technologie při těžebních operacích a respektování místních komunit bude nejlepší cestou pro získání povolení v potřebném čase. Vytěžené rudy je třeba zpracovat na vysoce čisté chemikálie, aby se dostaly do článků akumulátorů, například sírany niklu nebo uhličitan lithný. Ale na rozdíl od dolů, kterým může trvat pět až sedm let, než se zprovozní, chemické rafinerie zvýší produkci během několika let. Není tedy divu, že chemické látky, které automobilky potřebují v roce 2025, ještě nejsou. Dokud se ale ohlašuje expanze, jako jsou plány na rafinaci niklu ve Finsku, není panika oprávněná. Nedostatky také zmírní dodatečná kapacita z rostoucího počtu recyklačních závodů v Evropě i ve světě.
 
Jednejte o elektromobilitě
A konečně, aby se předešlo omezování výroby podobnému tomu, které způsobila čipová krize, měli by výrobci automobilů začít jednat o elektromobilech. To znamená zajistit si dlouhodobé dodávky kovů pro akumulátory již dnes, pokud to se svými závazky ohledně elektromobilů pro rok 2030 myslí vážně. To znamená inteligentní politiku nákupu a strategická partnerství upřednostňující dlouhodobé smlouvy, které se nespoléhají na nestálé spotové trhy.
 
Přímé získávání surovin také dává automobilovému průmyslu vliv na environmentální a lidskoprávní podmínky, za nichž se těží. Tesla tak činí v Nové Kaledonii tím, že přímo spolupracuje s dolem na otázkách, jako je správa hlušiny. Volkswagen přechází na zabezpečení materiálů v Evropě. Žádná automobilka, která tvrdě nepracuje na zabezpečení budoucích dodavatelských řetězců, to nemyslí vážně a bude odhalena.
 
Nedostatek akumulátorů, který tlumí výhled elektromobility, není nevyhnutelný. Kombinace tržních signálů, inovací a domácích úkolů při zadávání veřejných zakázek umožní automobilovému průmyslu už v tomto desetiletí přepnout většinu prodeje motorů na elektrické. Dnešní příprava na nejhorší umožní automobilovému průmyslu těžit z výhod vozidel s nulovými emisemi rychleji, než si mnozí myslí.
 
Kdo je Julia Poliscanova?
Julia Poliscanova pochází z Lotyšska. Na Londýnské universitě vystudovala evropskou politiku a francouzštinu. Pracovala pro Borise Johnsona jakožto starostu Londýna a během čtyř let v Evropském parlamentu byla vedoucí úřadu a poradcem europoslankyně Fiony Hallové. Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku sledovala legislativu EU týkající se obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a udržitelné dopravy. V červnu 2015 nastoupila do v Bruselu velmi vlivné nevládní organizace Transport & Environment kde v rámci 33členného vedení řídí tým pro čistá vozidla a zabývá se legislativou týkající se emisí CO2 z osobních a lehkých užitkových automobilů, zásadami zavádění elektromobility a udržitelnými akumulátory pro elektrická vozidla. V současné době je jednou z nejvlivnějších osob působících na podobu připravovaných opatřené týkajících se silniční dopravy v rámci EU.