cargarantie: opětovný růst nákladů za opravy | Aktuality | autoweek.cz

CarGarantie: opětovný růst nákladů za opravy

CarGarantie: opětovný růst nákladů za opravy

27.11.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Aktuální vyhodnocení společnosti CarGarantie k rozložení škod. Tendence k vyšším nákladům za opravy pokračuje. Také v roce 2018 průměrné náklady na opravy u nových a ojetých vozů značně vzrostly.
Po fázi relativní stability také v roce 2018 průměrné náklady na opravy u nových a ojetých vozů značně vzrostly. Tento trend ukazuje nejnovější vyhodnocení pojistného portfolia specialisty v oblasti záručních a věrnostních programů CarGarantie. CarGarantie ve svém portfoliu spravuje přes 2 milióny záručních smluv a ve 22 zemích spolupracuje s více než 23 000 specializovanými obchodníky s motorovými vozidly.
 
Celkem bylo vyhodnoceno 767 262 ukončených záruk pro ojeté vozy a 240 956 ukončených navazujících záruk pro nové vozy veškerých značek a modelů, a to s dobou platnosti 12, 24 a 36 měsíců.
 
Vyšší nároky zakazníků
Požadavky kupujících motorových vozidel již několik let kontinuálně rostou. Současně si zákazníci jsou stále více vědomi svých práv a roste jejich očekávání ohledně nároků vyplývajících ze záruky za jakost. Výrobci na tyto nároky a požadavky reagují vyšší kvalitou a novými funkcemi - moderní auta jsou proto stále lepší a různorodější.
 
Stinná stránka se však ukazuje při nákladech na opravy. Poté, co průměrná regulace škod sice kontinuálně, ale jen mírně, rostla, jsou za poslední dva roky patrné značné skoky. Již v roce 2017 bylo zaznamenáno signifikantní zvýšení z 502 na 514 eur. V roce 2018 se ukázalo, že to nebyla výjimka: průměrné náklady na opravu zvýšily na 527 eur.
 
Konstrukční skupina motor nese podíl na nejdražších škodách
V oblasti ojetých vozů se podíl nákladů na opravy u jednotlivých konstrukčních skupin ukazuje téměř beze změny. Jak již v roce 2017, tak v orce 2018 má na nejvyšších nákladech podíl motor (2017: 24,2 %, 2018: 23,6 %), následuje palivový systém včetně turbodmychadla a převodovky. Palivový systém zaznamenal pouze mírný nárůst o 0,5 % na 18,2 %, převodovka zase mírný pokles na 11,6 % (2017: 11,7 %).
 
U nových vozů se ukazuje jiné pořadí. V roce 2017 nesl ještě palivový systém nejvyššípodíl na nákladech, aktuálně se však také zde dostal motor na nejvyšší příčku s nárůstem o 1 % na celkem 21,3 %. Palivový systém následuje s 21 % na 2. místě (2017: 20,3 %) a elektrická zařízení, která se v roce 2017 nacházela ještě na 4. místě, postoupila v roce 2018 na 3. místo (pokles o 0,6 % na 10,7 %).
 
Podíl na četnosti škod neukazuje téměř žádné změny vůči roku 2017. Ačkoliv je motor u ojetých a nových vozů odpovědný za nejvyšší náklady, nachází se s ohledem na četnost výskytu závad s 10,8 % pouze na 3. místě (ojeté vozy), resp. s 8,7 % na 4. místě (nové vozy). V segmentu nových vozů je, jako již v roce 2017, komfortní elektronika na 3. místě (nárůst o 0,7 % na 9,5 %). U ojetých a nových vozů následuje na 2. místě beze změny konstrukční skupina elektrická zářízení (ojeté vozy: 17,4 %, nové vozy: 17,8 %), a to s téměř stejnými hodnotami jako v roce 2017. Stejně jako v roce 2017 se nachází palivový systém včetně turbodmychadla na 1. místě s podílem ve výši 19,9 % (ojeté vozy), resp. 21,5 % (nové vozy). Palivový systém se tak v obou segmentech podílí na téměř pětině veškerých škod.
 
Pozdější vznik škod
Poté, co byl v roce 2017 zaznamenán dřívější vznik škod, se tendence v roce 2018 mírně změnila. V segmentu ojetých vozů nastává ještě 30,1 % škod (2017: 33,2 %) v průběhu prvních 5000 km od počátku platnosti záruky. Více než čtyři pětiny škod (2018: 83,3 %, 2017: 85,3 %) se i nadále vyskytují během prvních 25 000 km od počátku platnosti záruky. Obdobný mírný pokles je možné pozorovat v segmentu nových vozů: také zde se vyskytuje téměř pětina škod (2018: 27 %, 2017: 30,3 %) v průběhu prvních 25 000 km od počátku platnosti záruky.
 
Podobně je tomu při rozdělení škod z časového hlediska. Během prvního roku od počátku záruky musí 80,9 % ojetých vozů (2017: 83,3 %) a 46,7 % nových vozů (2017: 54,9 %) čerpat nároky vyplývající ze záruky.
 
Předseda představenstva CarGarantie Dr. Marcus Söldner k tomu řekl: „Zákazníci mají v dnešní době obzvlášt vysoké požadavky, na které je možné reagovat pouze vysokou kvalitou, což se však jednoznačně odráží v nákladech na opravy v případě, že přece jen závada vznikne. Ještě je příliš brzy na to rozeznat, zda se zde již jedná o trend, avšak skutečností zůstává, že za poslední dva roky náklady na opravy razantně vzrostly. Vyhodnocení příštích let ukáže, zda se skutečně jedná o pokračující trend. Možnost, jak tomuto nárůstu čelit a součastně uspokojit vysoké požadavky zákazníků, poskytuje záruka. Zákazníci dnes očekávají nekomplikované sjednání dodatečné záruky a pro prodejce a výrobce záruka nepředstavuje pouze zajištění před náklady, nýbrž je také projevem důvěry ve vlastní výrobky a jednoznačným signálem vypovídajícím o jejich kvalitě.“