čekají nás zajímavé časy | Aktuality | autoweek.cz

Čekají nás zajímavé časy

Čekají nás zajímavé časy

22.12.2021 | | Aktuality

Nejnovější souhrn zpráv o mobilitě z celé Evropy od Seana Gouldinga Carrolla v dopravním zpravodaji Euractiv.
Zatímco rok 2021 si zapamatujeme především jako další rok probíhající covidové ságy - přetěžující systémy zdravotní péče, omezující volnočasové aktivity, panicky zakazující cestování a přinášející masové nepokoje. Z hlediska politiky EU to ale byl rok, v němž se do centra pozornosti dostala změna klimatu.
 
S balíčkem klimatických zákonů Fit for 55 Evropská komise nastínila, jak chce proměnit své vznešené aspirace na klimatickou neutralitu do roku 2050 v rámci Zeleného údělu v realitu. Ty se staly základem vzletné ekologické rétoriky Komise.
 
V oblasti mobility se politické debaty točily kolem snižování notoricky vysokých emisí z odvětví dopravy v Evropě aniž by to vážně poškodilo průmysl nebo omezilo pohyb. Složitost, spojená s přechodem na ekologičtější způsoby dopravy, po většinu roku zaměstnávala zákonodárce, lobbisty i novináře. A právě s koncem roku 2021 Komise představila další zelené zákony - soubor ekologické mobility.
 
Soubor, sestávající ze čtyř iniciativ, představil šéf EU pro klima Frans Timmermans, který jej označil za důležitou součást úsilí EU o snížení emisí uhlíku z dopravy. „Návrhy nasměrují evropskou mobilitu na cestu k udržitelné budoucnosti: rychlejší evropské železniční spojení se snadno dostupnými jízdenkami a většími právy cestujících, podpora měst při rozšiřování a zlepšování veřejné dopravy a infrastruktury pro chůzi a cyklistiku a nejlepší možné využití řešení pro chytré a efektivní řízení,“ řekl Timmermans.
 
Podle návrhů se budou primární dopravní trasy EU, známé jako transevropská dopravní síť TEN-T, modernizovat, aby usnadnily rychlejší a efektivnější přeshraniční cestování. Železniční akční plán zároveň usnadní nákup jízdenek pro mezinárodní cestu vlakem. Doufejme, že zlepšení a sjednocení nákupu železničních jízdenek umožní železnici lépe konkurovat letectví. Komise také prošetří celoevropské osvobození od DPH pro vlakové jízdenky aby se snížily ceny v celém bloku.
 
Byla předložena aktualizovaná směrnice o inteligentních dopravních systémech, která odráží pokrok v oblastech, jako jsou plánování cest, sdílení dat a automatizované řízení.
 
Komise rovněž předložila „Rámec městské mobility“, který nastiňuje způsoby jak mají města přejít na ekologičtější dopravu. Kromě tipů na podporu aktivních způsobů dopravy, jako jsou chůze a jízda na kole, návrh stanoví opatření k čistší taxislužbě a službám sdílení.
 
Reakce na balíček byly převážně pozitivní. Dokonce i Greenpeace, nevládní organizace známá svými přísnými ekologickými standardy, uvedla, že železniční část balíčku „překračuje očekávání“.
 
Různé bruselské skupiny začaly formulovat svůj postoj k návrhům Komise. Příští rok budeme svědky dalšího pokroku s tím, jak budou dosahovány kompromisy a budou se upevňovat pozice.
 
Rok 2022 tedy slibuje, že bude stejně zajímavý - v dobrém i ve zlém - jako rok 2021.
 
Ministři životního prostředí EU se pozastavují nad návrhy Komise na rozšíření trhu s uhlíkem
Frans Timmermans byl opět v defenzivě poté, co zástupci členských států uvedli, že plán Komise rozšířit trh EU s uhlíkovými povolenkami bude mít dopad na ty, kteří si to mohou nejméně dovolit. Komise chce, aby byl pro silniční dopravu a budovy vytvořen paralelní systém obchodování s emisními povolenkami (ETS), který by v zásadě stanovil cenu uhlíku emitovaného těmito odvětvími.
 
Podle Timmermanse je ETS jedním z nejlepších politických nástrojů, jak pozitivně ovlivnit chování. „Věřím, že je to základní prvek balíčku Fit for 55, protože pokud se podíváte na to, kde emise stále rostou, je to v dopravě. A s tím musíme něco udělat,“ řekl Timmermans.
 
Na zasedání Rady ministrů životního prostředí EU se však objevila ostrá kritika rozšíření ETS. Země EU zůstávají rozděleny, pokud jde o návrhy na zpřísnění norem pro emise uhlíku pro automobily a rozšíření trhu EU s emisními povolenkami na odvětví silniční dopravy, přičemž zlomová linie vede převážně mezi bohatšími a méně bohatými členskými státy. „Opatření by vytvořilo velké sociální napětí, ale nevedlo by k velkému snížení emisí. Neměli bychom riskovat, že boj proti změně klimatu ztratí podporu občanů,“ uvedlo Maďarsko.
 
Dopad na nejchudší skupiny ve společnosti se stal opakujícím se tématem argumentů proti rozšíření ETS, přičemž Slovensko a Rumunsko rovněž varovaly, že rozšířené ceny uhlíku by mohly zasáhnout životní úroveň občanů s nízkými příjmy. Ne všechny země však souhlasily. Německo přivítalo navrhované rozšíření a posílení ETS, stejně jako Švédsko a Dánsko.
 
Omezení použití odpadních olejů jen pro letecké palivo neprospěje klimatu
„Používání biopaliv z odpadních lipidů ke splnění mandátu Evropské unie pro udržitelné letecké palivo (SAF) způsobí nedostatek v jiných odvětvích dopravy a vymaže jakýkoli čistý přínos pro klima,“ uvedla Chelsea Baldinová z Mezinárodní rady pro čistou dopravu ICCT.
 
Navrhované nařízení ReFuelEU Aviation, které předložila Evropské komise, nařizuje, aby letadla při tankování na letištích v EU využívala určité procento SAF. Podle návrhu musí palivová směs pro proudové motory do roku 2025 obsahovat 2 % SAF a do roku 2030 až 5 %. Obnovitelná elektropaliva mají do roku 2030 tvořit alespoň 0,7 % této směsi SAF. Elektropaliva však zatím nejsou komerčně dostupná a biopaliva na rostlinné bázi jsou jako surovina pro výrobu paliv pro proudové motory zakázána, takže pokročilá biopaliva jsou jediným dostupným prostředkem k výrobě SAF.
 
„Pokud dovolíme, aby odpadní lipidy až do roku 2035 putovaly do leteckého sektoru, co se pak stane, až se ambice návrhu Komise skutečně zvýší? Bude zde mezera, protože jsme neumožnili nástup ostatních technologií. Průmysl pravděpodobně nebude investovat do nákladnějších technologií rafinace pokud bude možné uspokojit potřeby pouze odpadními surovinami,“ řekla Chelsea Baldinová.
 
Asociace EWABA (European Waste-based & Advanced Biofuels Association) poukázala na odhady Komise, že do roku 2030 bude mít 80 % vozidel na silnicích EU stále spalovací motor. „Dá se s jistotou říci, že spalovací motory budou mít na silnicích EU převahu až do poloviny příští dekády a i po roce 2035 je budete mít stále v provozu. Pokud jde o sektor těžkých nákladních vozidel, který je těžší elektrifikovat, bude možné to ještě později. Zbavit vozidel na naftu v EU jejich nejlepšího dekarbonizačního činidla není rozumné, zvláště když se odhaduje, že jeho příspěvek k dekarbonizaci letectví bude jen velmi omezený,“ řekl ředitel pro komunikaci EWABA Leonidas Kanonis.
 
Silniční dopravci varují EU před zelenými daněmi bez čistých alternativ
Vedoucí představitelé odvětví těžkých nákladních vozidel kritizovali plán EU na zvýšení uhlíkových daní z komerční silniční dopravy. Tvrdí, že je nespravedlivé tak učinit dřív, než budou široce dostupná čistá řešení pro silniční nákladní dopravu a autokary.
 
Letecké společnosti a letiště volají po ukončení omezení cestování
Právě včas před vánočními prázdninami přiměl prudký nárůst případů varianty Omicron většinu vlád v Evropě k dalším omezením pro cestování. Několik zemí, včetně Itálie, Irska a Řecka, nyní vyžaduje kromě očkovací průkazky také doklad o negativním testu. Obchodní asociace leteckých společností a letišť v reakci na to vyzvaly vlády, aby zastavily „zbytečná“ omezení s tím, že zacílení na očkované cestující ohrožuje certifikát EU Digital Covid.
 
„Zachování požadavků na testování a karanténu pro očkované cestující přinese jen těžkosti v ekonomice těch, kteří jsou ovlivněni cestovním průmyslem a jsou na něm závislí. Není zde již žádný odpovídající přínos pro zdravotní bezpečnost,“ uvedli ve společném prohlášení generální ředitel ACI EUROPE Olivier Jankovec a výkonný ředitel Airlines for Europe (A4E) Thomas Reynaert.