celkové registrace vozidel v čr k 30. 6. 2012 | Aktuality | autoweek.cz

Celkové registrace vozidel v ČR k 30. 6. 2012

Celkové registrace vozidel v ČR k 30. 6. 2012

24.07.2012 | | Aktuality

V ČR registrováno téměř 4,64 milionu osobních automobilů. Usnesení vlády ČR je plněno, ale vozový park dále stárne. Uvádí to tisková informace AutoSAP.

Průměrný věk vozového parku osobních automobilů registrovaných v ČR se v průběhu 1. pololetí 2012 opět zvýšil a činí již 13,90 roku. Celkem bylo v ČR k 30. 6. 2012 registrováno 4 638 372 osobních automobilů.

Usnesením Vlády ČR č. 819 ze dne 9. 11. 2011 k materiálu „Návrh opatření na zlepšení struktury vozového parku v ČR“ bylo ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem dopravy, AutoSAP a SDA mimo jiné uloženo „nadále monitorovat vývoj struktury vozového parku v ČR“. Z průběžného plnění tohoto úkolu vyplývá, že k žádným pozitivním změnám v této oblasti nedochází. Průměrné stáří vozového parku osobních automobilů se za 1. pololetí roku 2012 ještě více přiblížilo hranici 14 let a v současné době je téměř o půl roku vyšší, než tomu bylo v roce 2000. Přitom od tohoto roku se vozový park osobních automobilů zvýšil o více než 1,2 milionu vozidel, bohužel v nevyhovující věkové struktuře. Stále roste podíl vozidel starších než 10 let, který ke konci pololetí 2012 činil 60,59 % (v konci roku 2011 to bylo 60,38 %), přičemž podíl vozidel ve věku nad 15 let přesahuje 32 %.  

Obdobná situace je též u vozového parku autobusů, kde je průměrný věk 19 932 registrovaných autobusů dosáhl hodnoty 14,68 roku (ke konci roku 2011 to bylo 14,56 roku).

Stárne bohužel i většina ostatních kategorií vozidel. Malá užitková vozidla (kat. N1) již dosahují průměrného věku přes 9,5 roku a nákladní automobily (kat. N2 a N3) jsou v průměrném věku 16,8 roku. Průměrný věk u traktorů poprvé překročil hranici 30 let. Průměrné stáří v ČR registrovaných motocyklů se v podstatě nemění a k 30. 6. 2012 činilo 32,2 roku.

Ani průměrný věk přípojných vozidel (přívěsů a návěsů) není příznivý. V souhrnu za všechny kategorie (O1 až O4) činí 21,8 roku. Oproti konci roku 2011 došlo i u této kategorie vozidel k mírnému zvýšení průměrného stáří.

  • Celkové registrace vozidel v ČR k 30. 6. 2012
  • Celkové registrace vozidel v ČR k 30. 6. 2012
  • Celkové registrace vozidel v ČR k 30. 6. 2012
  • Celkové registrace vozidel v ČR k 30. 6. 2012