ceny ojetin na vybraných evropských trzích | Aktuality | autoweek.cz

Ceny ojetin na vybraných evropských trzích

Ceny ojetin na vybraných evropských trzích

13.05.2016 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Pro některé ojeté vozy se vyplatí dojet do sousedního Polska nebo Maďarska, zánovní ojetiny do stáří tří let se vyplatí prodat v Rakousku.
Společnost Audatex Systems, která se po sloučení se společností IBS automotive zabývá mimo jiné také činnostmi spojenými s monitoringem trhu s ojetými vozidly, včetně sběru a analýzy dat v této oblasti, provedla v květnu 2016 v rámci své analytické činnosti srovnání cen ojetých vozů na vybraných evropských trzích. Společnost se standardně zaměřuje na data z českého a slovenského trhu a v rámci projektů pro své zákazníky i na trhy v rámci EU.

„Pokud se jedná o stav a chování trhu s cenami ojetých automobilů, vycházíme ve své analytické činnosti zejména z dat z realizovaných prodejů či konkrétních nabídek prodejců s ojetými automobily. Pro ucelený obrázek o chování konkrétního vozidla na daném trhu je v určitých případech nutné zmonitorovat i nabídky totožných vozidel též na trzích okolních států,“ popisuje Ladislav Smrčka, odborný datový specialista společnosti Audatex.

„Do přehledu jsme s kolegou Davidem Vozábem vybrali vozidla, která se v rámci evropských žebříčků prodejnosti stále drží na čelních místech a mají tak velkou vypovídací schopnost. Jedná se o oblíbenou Škodu Octavii, Volkswagen Golf, Ford Focus a Hyundai i30. Pro srovnání byla u každého modelu použita vozidla stáří 3 a 12 let (u modelu Hyundai i30 8 let), abychom viděli konkrétní chování trhu u odlišného stáří vozidel na vybraných trzích. Sledovanými trhy byly kromě České a Slovenské republiky i sousední Německo, Rakousko, Polsko a Maďarsko,“ pokračuje komentářem k tabulkovému přehledu Ladislav Smrčka.

„Je zřejmé, a nebude pro nikoho velkým překvapením, že výší průměrné obvyklé ceny ojetého vozidla je pro nás nejbližší slovenský trh, kde až na tříletý Golf a tříletý Hyundai činí rozdíl do 5 %. Podobná situace je i u porovnání cen ojetých vozidel na českém a německém trhu, kde pouze u tříletého Golfu zaplatíme v Německu o 13 % vyšší cenu. Naopak 12letý Ford Focus na německém trhu má průměrnou obvyklou cenu o 6 % nižší než u nás,“ říká L. Smrčka.

„Odlišná situace je s hodnotami obvyklých cen ojetých vozidel na polském a maďarském trhu. Zejména na polském trhu je jejich hodnota u určitých modelů až o 20 % nižší než na trhu českém, jako např. u 12leté Škody Octavia 1,9 TDI, kde ji po přepočtu v Polsku pořídíme za 2828 eur oproti 3515 eur na českém trhu. Obdobný rozdíl mají i modely Ford Focus či Volkswagen Golf, kde se tato hodnota pohybuje okolo 14 až 17 %,“ popisuje Ladislav Smrčka.

„Pokud se podíváme na další sledovaný trh, a to Rakousko, tak tam vidíme ceny ojetých vozidel výrazně vyšší, zejména u zánovních tříletých ojetin. U těchto vozidel je průměrná obvyklá hodnota až o 20 % vyšší než totožných vozidel v Čechách. Tento rozdíl je dán zejména vysokými výchozími cenami nových vozidel a všeobecně známou kvalitou rakouských ojetin. U vozidel starších se tyto vlivy zmenšují a hodnoty ojetých 12letých vozidel se již téměř shodují se stavem na českém trhu.“

Na závěr Ladislav Smrčka uvádí: „Je nutné zdůraznit, že uvedený přehled reflektuje pouze aktuální průměrné ceny ojetých automobilů bez dalších nákladů, které by byly spojené s případným nákupem nebo prodejem vozidla v zahraničí, jako jsou náklady na dopravu vozidla či místní poplatky a daně. Tyto další náklady nám mohou v určitých případech vidinu výhodného nákupu či prodeje pokazit.“
  • Ceny ojetin na vybraných evropských trzích
  • Ceny ojetin na vybraných evropských trzích
  • Ceny ojetin na vybraných evropských trzích
  • Ceny ojetin na vybraných evropských trzích
  • Ceny ojetin na vybraných evropských trzích