černá skříňka v autech od roku 2022 | Aktuality | autoweek.cz

Černá skříňka v autech od roku 2022

Černá skříňka v autech od roku 2022

31.05.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Od roku 2022 budou muset být nová vozidla prodávaná v Evropské unii vybavena záznamovým zařízením EDR (Event Data Recorder), které zaznamenává informace o jízdě pro případ nehody.
Rok 2022 bude významný pro regulaci automobilového průmyslu v Evropské unii po stránce bezpečnosti silničního provozu. Evropa zavede několik asistenčních systémů pro snížení počtu nehod, a tím i počtu úmrtí na silnicích. Povinné se stanou některé systémy, které se u nových vozidel už stávají samozřejmostí, jako výstražné systémy sledování ztráty pozornosti řidiče DDR-AW nebo automatické nouzové brzdění, ale také dechový analyzátor zabraňující v jízdě řidiči po požití alkoholu ALC nebo inteligentní monitorování značek s omezením rychlosti ISA. Evropský parlament při schvalování tohoto opatření uvedl, že přidání těchto funkcí by nemělo vést k výraznému zvýšení cen pro spotřebitele.
 
Tyto asistenty doprovodí originálnější zařízení, o němž se bude ještě hodně mluvit - záznamník dat EDR (Event Data Recorder). Půjde o „černou skříňku“ podobnou těm, jež již existují v letadlech. Systém, který majitel vozidla nemůže a nesmí deaktivovat, bude sekvenčně zaznamenávat údaje o jízdě. Podle zákona přijatého Evropským parlamentem budou tyto datalogery povinné u všech nových automobilů kategorie M1 schválených do provozu v Evropské unii od května 2022 a od 7. července 2024 nebude smět být nově zaregistrováno žádné vozidlo bez EDR.
 
„Černou skříňku“ výrobci buď přidají ve formě přídavného zařízení nebo o toto zařízení rozšíří stávající elektronické systémy přítomné v automobilech. Moderní vozidla jsou již plná senzorů a tyto informace se běžně dostávají k řidiči prostřednictvím palubního počítače.
 
Cílem použití EDR bude automatické ukládání dat v případě nehody. Systém bude fungovat nepřetržitě jakmile bude vozidlo v pohybu a bude zaznamenávat data v přerušovaných dávkách po pěti sekundách. Zaznamená informace o jízdě krátce před, během a po nárazu. Záznam bude limitován časem 30 sekund před aktivováním airbagu a několik sekund po té. Zaznamenaná data budou neustále přepisována novými. Mezi zaznamenávanými údaji budou rychlost, brzdění, GPS souřadnice místa nehody, sklon vozidla na silnici, stav a míra aktivace bezpečnostního vybavení (airbagy, brzdový asistent apod.) a zapnutí bezpečnostních pásů.
 
K  informacím z EDR budou mít v případě potřeby přístup pouze policejní vyšetřovatelé ale nikoliv pojišťovací společnosti. Během vyšetřování bude policie schopna například zjistit, zda řidič v době nárazu nepřekročil povolenou rychlost. Přítomnost tohoto „špiona“ ve voze by měla přimět řidiče, kteří budou vědět, že jsou sledováni, k větší opatrnosti.
 
Rekordér rovněž umožní identifikovat přesný typ vozidla a poskytnout výrobcům zpětnou vazbu o problémových událostech, ovšem pro tento účel budou všechny údaje anonymizovány a nebudou obsahovat identifikační číslo vozidla (VIN) ani žádné další informace, které by mohly identifikovat vlastníka vozidla.
 
Je samozřejmé, že spolu se zavedením těchto zařízení se vynoří i otázka sběru dat a možného narušení soukromí. Předpisy zajišťují, že zaznamenané údaje budou anonymizovány a chráněny. Cílem zákona je zaručit naprostou důvěrnost zaznamenaných údajů. Na rozdíl od „černých skříněk“ v letadlech se zde nebudou zaznamenávat žádné konverzace ve vozidlech!