čerpací stanice v čr | Aktuality | autoweek.cz

Čerpací stanice v ČR

Čerpací stanice v ČR

03.02.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Zpráva MPO ČR o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR obsahuje informace o aktualizaci a stavu čerpacích stanic pohonných hmot k 31. 12. 2016. V návaznosti na tuto zprávu vydala Benzina aktuální informace o své síti
Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic uvádí a komentuje výsledky aktualizace za 2. pololetí a rok 2016, obsahuje celkové souhrnné údaje o počtech čerpacích stanic pohonných hmot a stručný rozbor jak sektoru veřejných čerpacích stanic, tak sektoru neveřejných čerpacích stanic a čerpacích stanic s vymezeným přístupem a prodejem. Součástí předkládané zprávy je přehled o počtech a druzích provozovaných čerpacích stanic pohonných hmot podle krajů a okresů ČR.
 
Přehled o celkovém počtu evidovaných čerpacích stanic v rozdělení na veřejné, neveřejné, s vymezeným přístupem a prodejem v členění na stavby a zařízení k 31. 12. 2016
Celkový přehled evidence počet ČS
celkem
%
podílu
počet ČS
stavby
%
stavby
%
zařízení
 ČS celkem 6992 - 5986 85,6 % 14,4 %
 v tom: veřejné 3906 55,9 % 3861 98,9 % 1,1 %
              s vymezeným přístupem 658 9,4 % 570 86,6 % 13,4 %
              neveřejné 2428 34,7 % 1555 64,0 % 36,0 %

Přehled o vývoji počtu evidovaných čerpacích stanic v časové řadě let 2010 až 2016
Vývoj evidence 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ČS celkem 6591 6690 6790 6918 7013 7010 6992
v tom: veřejné 3672 3717 3728 3745 3792 3844 3906
        s vymezeným přístupem 293 397 472 573 614 637 658
        neveřejné 2626 2576 2590 2600 2607 2529 2428
 
V návaznosti na zprávu o Evidenci čerpacích stanic pohonných hmot v ČR, vydanou MPO ČR, vydala Benzina aktuální informace o své síti čerpacích stanic.
 
Benzina ke konci minulého roku provozovala 363 čerpacích stanic. Pokračuje v postupném přebírání 68 čerpacích stanic od společnosti OMV. V minulém roce převzala 20 stanic. Projekt převzetí čerpacích stanic by měl být dokončen v průběhu roku 2017.
 
Benzina za rok 2016 vykázala provozní zisk ve výši 958 mililonů Kč. Jeho meziroční zvýšení o 129 mililonů Kč (+15,6 %) bylo způsobeno vyšším prodejem pohonných hmot díky příznivé makroekonomické situaci.
 
Zlepšené výsledky byly dosaženy také v nepalivové oblasti. Přispělo k tomu další rozšíření konceptu moderního občerstvení Stop Cafe. Během roku byl tento koncept zaveden u 39 čerpacích stanic. Celkově je takto vybaveno již 168 čerpacích stanic značky Benzina.