chytrý robot ve vrchlabí | Aktuality | autoweek.cz

Chytrý robot ve Vrchlabí

Chytrý robot ve Vrchlabí

24.05.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Společnost Škoda Auto v závodě ve Vrchlabí využívá chytrého manipulačního robota. Rozvinuté algoritmy vyhodnocují záběry 3D kamer a na jejich základě řídí jeho pohyby. Škoda Auto si tento manipulační systém vyvinula sama.
Škoda Auto ve svých českých závodech stále rozšiřuje automatizaci výroby. Při výrobě převodovek DSG v závodě na výrobu komponent ve Vrchlabí nyní místo pracovníků vykonává komplexní pracovní kroky při manipulaci s výkovky chytrý manipulační robot.
 
Na začátku výrobního procesu dodávají autonomní roboty surové výkovky hřídelů převodovky v paletách k CNC obráběcím linkám. Naváděny jsou přitom senzorickými technologiemi internetu věcí (IoT). Nový chytrý manipulační robot odebírá surové díly z palet a umísťuje je na vstupní dopravník obráběcích center. Následně odebírá obrobené díly převodovek a odkládá je do přepravního koše. V obou pracovních krocích robot za směnu přemístí celkem 900 kg. Zaměstnanci, kteří tuto těžkou práci doposud vykonávali, budou plnit nové úkoly při výměně nástrojů a při měření.
 
Technicky je nový proces založen na principu digitální detekce obrazu. 3D kamera zaznamenává pozici výkovků, které jsou náhodně uloženy v paletě. Na základě obrazu z kamery algoritmus stanoví, který z dílů je pro uchopení chapačem robotu optimálně dosažitelný a následně propočítá potřebné pohyby. Robot pak přesune surový díl k obrobení a poté jej zase odebere, aby jej odložil do přepravního koše. Po jeho naplnění si robot vymění chapač a připraví koš k odvozu. Celý proces je plně automatizovaný a velmi efektivní.
 
V rámci systematického rozšiřování know-how v oblasti automatizace výroby vyvinula společnost Škoda Auto tento systém sama. Od první studie proveditelnosti až po nasazení v sériovém provozu uplynulo jen 11 měsíců. Nyní instalované řešení pro smart handling společně koncipovala a implementovala různá oddělení automobilky.
 
Smart handling je jedním z mnoha automatizačních projektů v závodě ve Vrchlabí. Další autonomní dopravní systém přiveze obrobené díly z oblasti mechanického obrábění do měřicího centra, kde jsou precizně proměřeny. Surové díly pro hřídele a ozubená kola k CNC obráběcím strojům přiváží autonomní robot, přičemž objednávání a odvolávky dílů probíhají rovněž automaticky. Denně robot přepraví 50 000 dílů.
 
Vedoucí závodu společnosti Škoda Auto ve Vrchlabí Ivan Slimák vysvětluje: „V našem závodě definujeme nová měřítka digitalizace výroby. Další krok jsme učinili s novým chytrým manipulačním robotem. Využíváme rozvinutých algoritmů a možnosti detekce obrazu k tomu, abychom tyto procesy uspořádali co možná nejefektivněji a současně zlepšili i ergonomii pracovišť pro naše pracovníky. Princip chytré manipulace smart handling budeme postupně rozšiřovat i na další oblasti výroby.“
 
V závodě ve Vrchlabí vyrábí automobilka denně více než 2300 kusů automatických dvouspojkových sedmistupňových převodovek DSG DQ200. Ty se používají v modelech vyráběných společností Škoda Auto i dalšími koncernovými značkami.

  • Chytrý robot ve Vrchlabí
  • Chytrý robot ve Vrchlabí