český automobilový průmysl si i v roce 2015 vedl velmi dobře | Aktuality | autoweek.cz

Český automobilový průmysl si i v roce 2015 vedl velmi dobře

Český automobilový průmysl si i v roce 2015 vedl velmi dobře

03.06.2016 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Výroba vozidel dosahuje rekordních úrovní, Česká republika je na světové špičce v počtu vyrobených osobních automobilů a autobusů na počet obyvatel. Významný podíl na úspěšné bilanci automobilového průmyslu mají i nadále dodavatelé.
Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) zveřejnilo souhrnné výsledky českého automobilového průmyslu za rok 2015. Historicky rekordních hodnot opět dosáhly nejen výroba vozidel, ale i souhrnné finanční výsledky členských firem Sdružení automobilového průmyslu. Meziroční růst se projevil zejména v následujících ukazatelích hospodaření členů AutoSAP: tržby firem v roce 2015 vzrostly o 7 % a export o více než 7 %.
 
Automobilový průmysl zůstává nejdůležitějším odvětvím českého hospodářství a podobně jako tuzemská ekonomika zaznamenal v roce 2015 mimořádný růst. Zatímco světová výroba motorových vozidel se zvýšila pouze o 1,1 % (na 90,8 milionu automobilů), tuzemská výroba vozidel vzrostla o 4,2 % (na 1,3 milionu automobilů). Při celkovém růstu české průmyslové výroby o 2,5 % vzrostla výroba firem AutoSAP o 7,0 % a proto se jejich podíl na tuzemské průmyslové výrobě dále mírně zvýšil.
 
Příznivá situace byla i u exportu, který rovněž rostl a přinesl automobilovému průmyslu 85,5 % tržeb. Celkově český export vzrostl o 7,1 % při současném zvýšení vývozu firem AutoSAP o 7,2 %. Tím zůstal podíl exportů členských firem na českém vývozu z prakticky na stejné úrovni 20,1 %. V exportu firem AutoSAP znovu dominovaly evropské trhy. Podíl vývozu na evropské trhy na celkovém exportu se dále zvýšil z 83,0 % na 84,3 %.
 
V objemu tržeb zaznamenaly firmy AutoSAP rovněž příznivý vývoj. V loňském roce vzrostly tržby o 7,0 % na rekordních 912 mld. Kč, takže se podíl tržeb firem AutoSAP na celkových průmyslových tržbách zvýšil meziročně z 21,1 % na 22,0 %.
 
Česká republika v roce 2015 vyrobila nejvíce osobních aut v historii - 1 298 000 osobních automobilů (meziroční nárůst o 4,2 %). Ve světové výrobě motorových vozidel zaujala ČR 16. místo (1 303 603 ks) a patří do špičky v produkci osobních vozů a autobusů na počet obyvatel (ČR zaujímá 2. místo v počtu vyrobených automobilů na počet obyvatel a 1. místo ve výrobě autobusů na počet obyvatel).
 
Vynikajících výsledků mezi členy AutoSAP dosahují tradičně dodavatelské firmy, které se na celkovém počtu 148 členů AutoSAP podílejí 66 % a jsou i významnými zaměstnavateli. Zatímco celkové tržby dodavatelů vzrostly meziročně o 4,4 % na 389 miliard Kč, jejich export vzrostl o 6,9 % na 311 miliard Kč. Podíl dodavatelů na celkových tržbách firem AutoSAP dosáhl 42,6 %, podíl na exportu 39,9 % a na počtu zaměstnanců byl 65,1 %.
 
Zvýšil se i počet zaměstnanců ve firmách AutoSAP. Meziročně vzrostl jejich počet o 4,2 % na 115 351 osob. Průměrná mzda ve firmách AutoSAP také rostla o 3,6 % a byla za celý loňský rok o téměř 26 % nad průměrem ČR. Nadprůměrné mzdy jsou v automobilovém průmyslu i v dělnických profesích. Při meziročním růstu průměrných mezd v této kategorii o 4,5 % byla jejich úroveň o 4,0 % nad celkovým mzdovým průměrem ČR.
  • Český automobilový průmysl si i v roce 2015 vedl velmi dobře
  • Český automobilový průmysl si i v roce 2015 vedl velmi dobře
  • Český automobilový průmysl si i v roce 2015 vedl velmi dobře
  • Český automobilový průmysl si i v roce 2015 vedl velmi dobře
  • Český automobilový průmysl si i v roce 2015 vedl velmi dobře
  • Český automobilový průmysl si i v roce 2015 vedl velmi dobře
  • Český automobilový průmysl si i v roce 2015 vedl velmi dobře
  • Český automobilový průmysl si i v roce 2015 vedl velmi dobře
  • Český automobilový průmysl si i v roce 2015 vedl velmi dobře