český autoprůmysl v 1. pololetí 2017 nadále rostl | Aktuality | autoweek.cz

Český autoprůmysl v 1. pololetí 2017 nadále rostl

Český autoprůmysl v 1. pololetí 2017 nadále rostl

27.07.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) přináší přehled o výrobě a odbytu motorových vozidel domácích značek za leden až červen 2017.
Po rekordním roce 2016 pokračoval růstový trend také v prvních letošních šesti měsících. Český automobilový průmysl, zejména výroba osobních automobilů, nadále zůstává hybnou silou tuzemského průmyslu, odbytu i exportu. Škoda Auto si nadále udržuje nejvyšší tempo a zvyšuje svůj podíl mezi tuzemskými výrobci automobilů.
 
V České republice bylo za 1. pololetí vyrobeno celkem 775 001 silničních vozidel (motorových i přípojných). Výroba silničních vozidel meziročně vzrostla o 5,1 %, tuzemský prodej silničních vozidel vzrostl o 8,8 % a export silničních vozidel vzrostl o 4,7 %.
 
Prezidenta AutoSAP Bohdana Wojnara naplňují dosavadní letošní výsledky pro nejbližší období optimismem: „Výroba osobních vozů v červnu meziročně vzrostla o 4,7 % a za celé první pololetí o 5,1 %. Český autoprůmysl tak pokračuje v solidním růstu a dále táhne českou ekonomiku, a to navzdory aktuálním problémům s nedostatkem pracovních sil. Vzhledem k zájmu o naše výrobky na klíčových trzích očekávám dobrý vývoj i ve druhém pololetí roku 2017.“
 
Osobní automobily
Celkem bylo za 1. pololetí roku 2017 vyrobeno 756 468 vozů. Oproti 1. pololetí roku 2016 to znamená nárůst výroby +5,1 % (+36 973 vozů). Tuzemský prodej meziročně vzrostl o 9,4 % (+5068 vozů), export meziročně vzrostl o 4,8 % (+31 854 vozů). Z celkového počtu 756 468 vyrobených osobních automobilů se v ČR prodalo celkem 59 196 vozů a vyvezlo se 698 982 aut.
 
Podíl výrobců osobních a lehkých užitkových automobilů na celkové produkci
výrobce výroba (ks) podíl (%) výroba 2016 (ks) 2017/2016 (%)
Škoda Auto 459 526 60,7 % 404 926 +13,5 %
HMMC (Hyundai) 188 800 25,0 % 187 700 +0,6 %
TPCA 108 142 14,3 % 126 869 -14,8 %
CELKEM 756 468 - 719 495 +5,1 %
 
Autobusy
Výroba autobusů podobně jako u osobních aut převyšuje úroveň minulého roku. Odbyt dvou největších výrobců Iveco Czech Republic a SOR Libchavy se opírá především o export. Celkem bylo za 1. pololetí roku 2017 vyrobeno 2318 autobusů (Iveco Czech Republic 2067 autobusů, podíl 89,2 %, SOR Libchavy 222 autobusů, podíl 9,6 %, ostatní 1,2 %). Oproti 1. pololetí roku 2016 to znamená nárůst výroby o 4,8 % (+106 ks). Export meziročně vzrostl o 12,6 % (+268 ks).
 
Nákladní automobily
Tatra Trucks za 1. pololetí roku 2017 celkem vyrobila 776 vozidel, což oproti 1. pololetí roku 2016 znamená nárůst výroby o 46,7 % (+247 ks). Tuzemský prodej meziročně vzrostl o 79,7 % (+98 ks) a export o 4,4 % (+18 ks).
 
Motocykly
Celkem bylo v Jawa Moto za 1. pololetí vyrobeno 866 motocyklů, z toho 103 kusů směřovalo na domácí trh a 763 na vývoz. Tuzemský prodej meziročně vzrostl o 157,5 % (+63 kusů).
 
Přípojná vozidla
Celkem bylo za 1. pololetí roku 2017 vyrobeno 14 573 přípojných vozidel. Oproti 1. pololetí roku 2016 to znamená nárůst výroby o 2,1 % (+303 ks). Tuzemský prodej vzrostl o 4,4 % (+382 ks).
 
Produkce velkých přípojných vozidel domácích značek vzrostla meziročně v kategorii návěsů o 27,2 % (o 164 ks). Přitom Panav zaznamenal bezmála 70 % nárůst tuzemských prodejů návěsů. Podíl výrobců velkých přípojných vozidel na produkci zůstává prakticky neměnný: 76,5 % má firma Schwarzmüller a 23,5 % má firma Panav. Přípojných vozidel za osobní automobily, které produkuje firma Agados, se vyrobilo 13 426 ks, což je o 1,6 % více než v 1. pololetí roku 2016 (tuzemské prodeje meziročně u Agados vzrostly o 6,4 %).
 
Komentář Pavla Mertlíka, rektora Škoda Auto Vysoké školy:
„Výroba motorových vozidel v ČR v červnu pokračovala v letošní vysoké dynamice. Její národohospodářsky nejdůležitější segment, výroba osobních vozů, v červnu meziročně vzrostla o 4,7 % a za celé první pololetí o 5,1 %. Silný růst zaznamenala i výroba ostatních dvoustopých motorových vozidel, včetně rozsahem v evropském měřítku významné výroby autobusů.
 
Tento vývoj odpovídá velmi příznivému vývoji poptávky na většině hlavních trhů, pro něž český autoprůmysl vyrábí, především v zemích západní a střední Evropy. Příznivěji než v nedávné minulosti se vyvíjí ale i odbyt na zotavujících se východoevropských trzích. Uvedený vývoj je v souladu s velmi příznivými konjunkturními ukazateli v zahraničí i v ČR i s ukazateli průmyslového vývoje vykazovanými Českým statistickým úřadem, kdy meziroční index výroby ve skupině NACE 29 – výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů – stoupla za období leden až květen meziročně v reálném hodnotovém vyjádření o 10,4 %.
 
Pozitivní diskrepance mezi růstem výroby motorových vozidel v reálném hodnotovém vyjádření vykazované statistikou průmyslu ČSÚ a růstem počtu vyrobených vozidel ukazuje na růst přidané hodnoty v autoprůmyslu, a to zejména posunem výroby směrem k vyšším cenovým kategoriím vyráběných vozidel, což je pro celou českou ekonomiku velmi prospěšný vývoj.
 
Rychlý meziroční růst nových zakázek v českém průmyslu – za leden až květen nové průmyslové zakázky v ČR vzrostly meziročně o 7 %, přičemž zahraniční nové zakázky o 6,6 % a tuzemské o 7,9 % - umožňuje s vysokou mírou pravděpodobnosti soudit, že velmi úspěšné bude pro český autoprůmysl i druhé pololetí roku 2017.“