cesta k bezemisní nákladní dopravě | Aktuality | autoweek.cz

Cesta k bezemisní nákladní dopravě

Cesta k bezemisní nákladní dopravě

02.02.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Nová data ACEA ukazují, že splnění požadavků EU na flotilu užitkových vozidel s nulovými emisemi bude vyžadovat stonásobný nárůst počtu kamionů s elektrickým pohonem.
Nová studie Asociace evropských výrobců automobilů ACEA ukazuje, že v současné době je na silnicích EU v provozu 6,2 milionu středních a těžkých užitkových a nákladních vozidel, jejichž průměrný věk je 13 let. Podle zprávy ACEA z roku 2021 „Vozidla v provozu“ jezdí 97,8 % z těchto vozidel na naftu, 1,3 % na benzin a 0,4 % na zemní plyn. Jen asi 2300 - neboli 0,04 % z celkového vozového parku - jsou vozidla s nulovými emisemi.
 
Evropští výrobci nákladních vozidel odhadují, že do roku 2030 bude muset být v provozu přibližně 200 000 nákladních vozidel s nulovými emisemi, aby bylo možné splnit cíle EU týkající se emisí CO2 pro těžké nákladní vozy. Na základě nových údajů ACEA by to vyžadovalo ohromující stokrát nárůst v prostoru pod 10 let.
 
Ve své nedávno zveřejněné strategii mobility však Evropská komise stanovila cíl mít do roku 2030 v provozu přibližně 80 000 nákladních vozidel s nulovými emisemi, což ve skutečnosti ani zdaleka neumožňuje splnit to, co vyžaduje nařízení EU týkající se CO2, tzn. jejich snížení o 30 %.
 
„Evropští výrobci nákladních vozidel se zavázali uvádět na trh nákladní automobily s nulovými emisemi a v příštích několika letech budou rychle rozšiřovat svoji nabídku bezemisních vozidel. Nemohou však udělat takový radikální a bezprecedentní posun sami,“ uvedl generální ředitel ACEA Eric-Mark Huitema.
 
Aby se nákladní vozidla s nulovými emisemi stala preferovanou volbou provozovatelů dopravy, je zapotřebí realizovat významná opatření jak na celoevropské úrovni tak i na úrovni členských států. To zahrnuje zavedení silničních poplatků založených na emisích CO2, zdanění energie na bázi uhlíku a energie v palivech, spolehlivý systém stanovení cen emisí CO2 a co je nejdůležitější, hustou síť infrastruktury pro nabíjení vhodné pro nákladní automobily.
 
Nová zpráva ACEA také odhaluje následující fakta o flotile užitkových vozidel (nákladních, dodávkových a autobusů), která jsou v Evropě v provozu:
- Polsko má s téměř 1,2 milionu nákladních vozidel největší flotilu, následují Německo (1,01 milionu) a Itálie (0,95 milionu). Česká republika je v rámci EU se 186 881 vozidly na osmém místě.
- S průměrným věkem 21,2 roku jsou v EU nejstarší řecká nákladní vozidla, nejnovější nákladní vozy jsou v provozu v Rakousku (průměr 6,4 roku). Průměrný věk v České republice je po Řecku a Estonsku třetí nejvyšší 17,2 roku, zatímco v celé EU je průměr 13,0 roku.
 
- V celé EU je v provozu více než 28 milionů lehkých užitkových vozidel, z toho 89,5 % jezdí na naftu, 7,8 % na benzin, 0,5 % na CNG a jen 0,3 % má jen elektrický pohon. Zdaleka největší vozový park dodávek má se 6 miliony vozidel Francie, následují Itálie (4,2 milionu), Španělsko (3,8 milionu) a Německo (2,8 milionu). Česká republika je s 587 186 LUV na desáté pozici.
- Průměrný věk lehkých užitkových vozidel v EU je 11,6 roku. Ze čtyř hlavních trhů EU má nejstarší vozový park LUV Španělsko (13,0 let) těsně následované Itálií (12,6 let). V ČR to je 12,9 roku.
- Lehká užitková vozidla na naftu jsou dominantní ve všech zemích EU s výjimkou Řecka. Téměř 90 % vozového parku dodávek v EU jezdí na naftu, pouze 0,3 % dodávek v EU má čistě elektrický pohon.
 
- V celé Evropské unii je v provozu přibližně 692 207 autobusů, přičemž téměř polovinu z nich lze nalézt pouze ve třech zemích: Polsku (122 604 ks), Itálii (100 149 ks) a Francii (94 371 ks). Česká republika je s 21 705 autobusy na celkově sedmém místě.
- Průměrný věk autobusů na silnicích EU je 11,7 roku. Nejstarší autobusy jsou v Řecku (průměrný věk 19,9 let), nejnovější opět v Rakousku (4,8 roku). V České republice je průměrný věk autobusů 14,5 roku, což je čtvrtá nejvyšší hodnota v EU.
- Autobusy na naftu stále tvoří 94,5 % vozového parku v EU, přičemž pouze 0,6 % tvoří elektrobusy s akumulátory. Autobusů na zemní plyn je 2,7 % a na benzin 0,8 %.