cesta k chytrým městům | Aktuality | autoweek.cz

Cesta k chytrým městům

Cesta k chytrým městům

20.11.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Seat na třídenní akci Smart City Expo v Barceloně představil svá řešení pro snadnou mobilitu: Seat Leon Cristobal jako nejbezpečnější model v historii značky a první aplikace z laboratoře Metropolis:Lab Barcelona.  

Seat představil svá nejnovější průlomová řešení v oblasti chytré mobility na světovém kongresu Smart City Expo 2017. Nově vyvinuté funkce a systémy nabízejí řešení pro každý ze čtyř pilířů plánu městské mobility barcelonské městské rady, který usiluje o bezpečnou, efektivní, trvale udržitelnou a spravedlivou mobilitu.
 
Koncepční vůz Leon Cristobal
V oblasti bezpečné mobility Seat vystavil koncepční vůz Leon Cristobal, nejbezpečnější vozidlo v historii značky, který nese označení podle svatého patrona řidičů a cestovatelů. Jsou v něm soustředěny nejvyspělejší funkce automobilové bezpečnostní techniky s cílem minimalizovat výskyt nejčastějších příčin nehod, které lze připsat lidskému faktoru. Mezi tyto funkce patří například Drive Coach, který aktivuje bezpečnostní upozornění a minimalizuje rozptylování pozornosti řidiče, nebo Black Box, černá skříňka, jež za jízdy zaznamenává data a fotografie, které v případě nehody odešle do vybraného chytrého telefonu.
 
Aplikace pro vylepšování mobility ve městě
Seat Metropolis:Lab Barcelona navíc zveřejní výsledky prvního projektu, na němž pracuje od založení laboratoře v dubnu 2017 s cílem nabídnout řešení pro efektivní mobilitu ve městě. V rámci projektu vznikla aplikace, zaměřená na vylepšování mobility v Barceloně. Mezi její funkce patří zobrazování míst, v nichž probíhají stavební práce, jež by mohly negativně ovlivňovat dopravu, nebo černých bodů v lokalitách s nejvyšší mírou výskytu nehod ve městě.
 
Flotila elektromobilů eMii
Oblast vylepšování trvale udržitelné mobility během celé akce reprezentovala flotila 10 prototypů eMii, které budou zanedlouho poskytnuty zaměstnancům laboratoře Metropolis:Lab Barcelona a komplexu Pier 01. Vozy jsou vybaveny digitálním přístupem prostřednictvím chytrého telefonu.
 
Řešení pro spravedlivou mobilitu
Organizace CarNet, jediné barcelonské centrum pro výzkum městské mobility, založené společností Seat, výzkumným oddělením koncernu Volkswagen a Katalánskou polytechnickou univerzitou, představí inovativní řešení týkající se spravedlivé mobility. Tímto řešením je Virtual Mobility Lab, simulační nástroj, který analyzuje a vyhodnocuje vliv projektů chytré mobility v Barceloně a umožňuje extrapolaci výsledků před realizací provozních testů.
 
Projekt Virtual Mobility Lab v jednom z prvních testů potvrdil, že použitím 500 vozidel v rámci kyvadlové dopravy na přání by bylo možné snížit počet soukromých vozidel v ulicích Barcelony o 2000 s příslušným snížením intenzity dopravy a znečištění ve městě.
 
Soutěž v autonomní jízdě
Během akce se uskutečnila soutěž v autonomní jízdě pro modely ve zmenšeném měřítku. Tato soutěž pro studenty oboru robotika, organizovaná centrem CarNet, ocení talentované mladé lidi a umožní účastníkům vývoj zcela autonomních jízdních funkcí.
 
Na mnohaměsíčních přípravách se kromě organizátorů podíleli také studenti. Akce se uskuteční během kongresu Smart City Expo a zúčastnilo se jí více než 50 studentů oboru robotika z devíti španělských univerzit. Projekt usiluje o vývoj softwaru, který umožní automatizovanou jízdu modelu ve zmenšeném měřítku na uzavřeném okruhu. Poznatky z tohoto vývoje lze využít pro vytváření algoritmů pro autonomní jízdu v reálném čase. Studenti se tak mohou podílet na vytváření tohoto konceptu budoucí mobility.
 
CarNet pro tuto příležitost vytvořil uzavřený okruh s provozními podmínkami inspirovanými Barcelonou. Vozidla ve finále překonávala všechny překážky, aby úspěšně prokázala svou schopnost automatizované jízdy v městském prostředí.
 
Ocenění pro Seat za strategii snadné mobility
Organizátoři světového kongresu Smart City Expo udělili společnosti Seat ocenění World Smart City Award v kategorii Mobilita za její strategii snadné mobility. Seat se v rámci realizace této strategie snaží nepřetržitě podporovat snahy o vylepšování městské mobility. Mezi průkopnické projekty v této oblasti patří zařazení chytré navigační služby Waze portálu Google, virtuálního asistenta Amazon Alexa nebo aplikací Parkfinder či Travipay do výbavy modelů Seat.
 
  • Cesta k chytrým městům
  • Cesta k chytrým městům
  • Cesta k chytrým městům
  • Cesta k chytrým městům