čez představil zákaznický systém pro elektromobilitu | Aktuality | autoweek.cz

ČEZ představil zákaznický systém pro elektromobilitu

ČEZ představil zákaznický systém pro elektromobilitu

28.11.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Síť 180 veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily, provozovaná Skupinou ČEZ , zákazníkům, kterých je už téměř 1000, nabídne vyšší míru komfortu nasazením technologicky vyspělého IT systému od izraelské společnosti Driivz, který globálně využívá více než 300 000 řidičů e-aut.
Moderní systém pro komplexní řízení sítě veřejných dobíjecích stanic a obsluhu zákazníků Driivz přinese snadnější a pohodlnější dobíjení elektromobilů v síti veřejných stanic ČEZ. Pro klienty bude znamenat mj. snadnější správu jejich účtů, včasnou indikaci obsazenosti, příp. nefunkčnosti stanic nebo možnost lepšího přehledu nad nabíjením v domácnostech a ve firmách.
 
Driivz bude do provozu nasazen v průběhu ledna, kdy  kompletně nahradí všechny platformy administrace plateb a řízení provozu sítě dosud využívané v rámci projektu Elektromobilita ČEZ. Zprovoznění kvalitního zázemí pro obsluhu zákazníků je financováno z prostředků evropského programu Connecting Europe Facility (CEF).
 
V následujících měsících dojde také k úpravě podmínek využívání sítě dobíjecích stanic pro stálé zákazníky i zájemce o jednorázové dobíjení. U nového IT systému nejde jen o jeho zprovoznění v podobě propojení se sítí dobíjecích stanic, ale o přechod zákazníků ze stávajících smluv na paušální dobíjení na nové smlouvy spojené s novými produkty a tarify.
 
Aby zákazníci měli dostatečný časový prostor se s novým systémem seznámit a provést registraci, dojde k realizaci tohoto kroku až po Vánocích. Stávající  systém paušálních plateb pro stálé klienty bude zachován až do konce února 2020. Stávající klienti se už v průběhu tohoto  období budou moci za zvýhodněných podmínek registrovat v systému Driivz a vybrat si nový vhodný tarif, podle kterého bude dobíjení účtováno až od března 2020. Pokud registraci v novém systému stihnou do konce února 2020, budou mít dobíjení za leden a únor zdarma. Pro zákazníky, kteří se do nového systému nezaregistrují, bude platit stávající smlouva, ale s novým ceníkem, který po ukončení paušálních plateb v únoru 2020 taktéž začne zpoplatňovat dobíjení na základě skutečně odebraných kWh.
 
Současní klienti Elektromobility ČEZ se po registraci a výběru nového tarifu budou i nadále moci k odběru energie přihlašovat prostřednictvím své unikátní RFID čipové klíčenky. Díky registraci a zavedení svého účtu v prostředí Driivz budou mít přitom pohodlnou kontrolu nad platbami za odebranou elektřinu. Novinkou, jejímž cílem je řešit obsazování dobíjecích stanic neukázněnými řidiči, bude zpoplatnění obsazení dobíjecích stanic vozidly po uplynutí určité doby a nebo po doplnění kapacity jejich akumulátorů částkou 2 Kč/min.
 
„Do pěti let chceme provozovat největší síť veřejných dobíjecích stanic v ČR čítající víc než pětinásobek současného počtu. Obsluha provozu více než tisícovky stojanů se samozřejmě neobejde bez zázemí v podobě komplexního řešení pro řízení nabíjecí infrastruktury v čele se špičkovým IT back-end systémem. Start systému současně předznamenává další kroky vedoucích ke změně produktové nabídky pro dobíjení. Její nová podoba, kterou dnes představujeme, kompletně vstoupí v platnost v průběhu prvního čtvrtletí roku 2020,“ zdůvodňuje nasazení nových technologií s ohledem na podporu budoucího rozvoje manažer útvaru čisté technologie ČEZ Tomáš Chmelík.