cílem eu je 30 milionů elektromobilů do roku 2030 | Aktuality | autoweek.cz

Cílem EU je 30 milionů elektromobilů do roku 2030

Cílem EU je 30 milionů elektromobilů do roku 2030

08.12.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Snahou Evropské unie je mít do roku 2030 na silnicích minimálně 30 milionů vozidel s nulovými emisemi, protože usiluje o opuštění dopravy založené na fosilních palivech.
Jak uvádí informační server Euractiv, ve strategii, která bude zveřejněna tento týden, Evropská komise stanoví opatření k řešení emisí z odvětví dopravy. Doprava tvoří téměř čtvrtinu emisí skleníkových plynů v EU a téměř 30 % emisí CO2, z nichž 72 % pochází ze silniční dopravy.
 
Dosažení evropských cílů v oblasti klimatu bude podle připravovaného dokumentu vyžadovat nejméně 30 milionů vozidel s nulovými emisemi v provozu na silnicích do roku 2030. „Cíle EU v oblasti klimatické neutrality do roku 2050 nelze dosáhnout bez zavedení velmi ambiciózních opatření ke snížení závislosti dopravy na fosilních palivech,“ uvádí Evropská komise.
 
Podle Mezinárodní rady pro čistou dopravu ICCT jde o obrovský nárůst z 1,8 milionu elektrických a plug-in hybridních vozidel registrovaných v Evropě do konce loňského roku, a to zejména proto, že plug-in hybridy ve skutečnosti nejsou vozidly s nulovými emisemi.
 
Komise také ve své taxonomii zeleného financování zdůraznila význam elektrických vozidel tím, že od roku 2026 se za „udržitelnou“ investici budou považovat pouze automobily, které nemají žádné emise CO2.
 
Automobilový průmysl ovšem upozorňuje, že budoucímu prodeji „čistých“ automobilů může bránit chybějící infrastruktura. Dokument EU odhaduje, že Evropa bude do roku 2030 potřebovat 3 miliony veřejných dobíjecích stanic a 1000 čerpacích stanic na vodík. EU má v současnosti pouze asi 200 000 dobíjecích míst.
 
Se zdroji paliv pro přechodné období jsou ovšem problémy. Více než 90 % vodíku v současné době pochází z fosilních paliv. Je proto třeba vybudovat kapacitu pro obnovitelnou produkci aby bylo zajištěno dostatečné množství čistého vodíku s nulovými emisemi. Nový výzkum také ukazuje, že pohánět jen zlomek vozidel syntetickými palivy získávanými s pomocí elektrické energie (tzv. e-palivy) vč. vodíku, by v roce 2050 vyžadovalo nové pobřežní farmy větrných elektráren o ploše Dánska.
 
Skupina usilující o čistou dopravu Transport & Environment uvádí, že podle jejich studie by jen u lodí a letadel by měla být upřednostňována syntetická paliva vyráběná pomocí elektřiny. Napájení pouze 10 % osobních, dodávkových a malých nákladních vozidel vodíkem a 10 % syntetickou naftou by v roce 2050 vyžadovalo o 41% více obnovitelných zdrojů, než pro elektrická vozidla s akumulátory.
 
Problematické jsou však také akumulátory pro elektricky poháněná vozidla, neboť ty potřebují dodávky kovů jako jsou kobalt a lithium, které se v současnosti do EU dovážejí. Evropská komise se ovšem domnívá, že se Evropa může do roku 2025 stát téměř zcela soběstačnou v produkci lithia. Komise rovněž uvedla, že Evropa by mohla do roku 2025 vyrábět dostatek akumulátorů k napájení rychle rostoucí flotily elektricky poháněných vozidel aniž by se musela spoléhat na dovážené články. „Jsem přesvědčen, že do roku 2025 bude EU schopna vyrobit dostatek článků akumulátorů, které budou splňovat potřeby evropského automobilového průmyslu a dokonce budovat naši exportní kapacitu,“ tvrdí místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič.
 
Dokument také uvádí, že evropská vysokorychlostní železniční doprava by se měla do roku 2030 zdvojnásobit a do roku 2050 ztrojnásobit a do roku 2035 musí být připraveny na trh letadla a lodě s nulovými emisemi.