revoluční novinky audi ve frankfurtu | Aktuality | autoweek.cz

Revoluční novinky Audi ve Frankfurtu

Revoluční novinky Audi ve Frankfurtu

12.09.2017 | Matějka Antonín | Aktuality

Automobilka Audi představila na právě probíhajícím autosalonu ve Frankfurtu tři nové vozy, které zásadně ovlivní budoucnost veřejné dopravy.
Audi A8

Prvním z nich je luxusní limuzína Audi A8, která je prvním sériově vyráběným vozem se schopností vysoce automatizované jízdy na veřejných komunikacích. Řidič nových modelů A8 tak může v určitých dopravních situacích kompletně předat řízení vozidlu. Další směr vývoje autonomní jízdy v podání značky Audi představují dva pozoruhodné koncepční vozidla Elaine a Aicon.

Audi Elaine

Elektricky poháněné SUV/kupé, které již za několik let umožní v mnoha případech zcela automatizovanou jízdu, někdy dokonce zcela bez přítomnosti řidiče ve vozidle. Řidič zastaví se svým Audi ve vyznačené oblasti – v tzv. předávací zóně – a vystoupí. Odtud vozidlo samočinně a bez cestujících odjede do vícepodlažní parkovací budovy s různými nabídkami služeb, ať se jedná o mytí automobilu, doručování balíků, čerpací stanici nebo nabíjecí stanici.

Audi Aicon

Se čtyřdveřovou stylistickou vizí  Aicon představuje značka se čtyřmi kruhy zcela autonomní Audi budoucnosti – bez volantu a pedálů. Jako stylistický koncept činí čtyřdveřový automobil s uspořádáním sedadel 2+2 odvážný krok ve snaze definovat pro příští desetiletí design exteriéru i interiéru. Technická studie kombinuje vizionářským způsobem inovace v oblastech pohonu, podvozku, digitalizace a trvalé udržitelnosti. Také Aicon je koncipován pro elektrický pohon a má být schopen překonat na jedno nabití akumulátorů vzdálenost více než 800 kilometrů.


Automatizovaná jízda – od asistenčních funkcí až k autonomii

Technika, která se již dávno etablovala v železniční a dokonce i letecké dopravě, vstupuje v oblasti automobilové dopravy teprve na práh realizovatelnosti. Audi má v oblasti autonomní jízdy vedoucí postavení a s novou generací své vlajkové lodi A8 představuje první sériově vyráběný model na světě, který byl vyvinut pro vysoce automatizovanou jízdu na tzv. úrovni 3. Co znamená toto zařazení? V mezinárodním měřítku se v oboru automobilové techniky používá k definování automatizované jízdy stupnice s pěti úrovněmi. Tuto stupnici vyvinula americká organizace pro normalizaci SAE.
 
 • Úroveň 1, asistovaná jízda: Asistenční systém může převzít řízení vozidla v podélném nebo příčném směru. Řidič je jím podporován, zůstává však odpovědný za řízení a musí být připraven v případě potřeby okamžitě řízení převzít. Ukázkou systému úrovně 1 ve vozech Audi je například adaptivní tempomat ACC (adaptive cruise control).
 
 • Úroveň 2, částečně automatizovaná jízda: Řidič může v některých případech předat systému nepřetržité řízení v podélném i příčném směru, avšak musí trvale sledovat jízdní situaci a v případě potřeby převzít řízení. Je tedy neustále odpovědný za řízení. Příkladem je asistent pro jízdu v dopravní koloně ve vozech Audi, který automaticky zpomaluje a zrychluje v popojíždějící dopravě při rychlosti jízdy až 65 km/h a na silnicích v dobrém technickém stavu přechodně přebírá také řízení.
 
 • Úroveň 3, vysoce automatizovaná jízda: Řidič již nemusí trvale sledovat řízení vozidla v podélném a příčném směru a může se věnovat vedlejším činnostem podporovaným výbavou vozidla. Systém automaticky rozpozná hranici, kdy již provozní podmínky neodpovídají rozsahu jeho funkčnosti. V tomto případě vyzve automobil v několikasekundovém předstihu řidiče, aby převzal řízení vozidla. Tato kritéria splňuje funkce autonomní jízdy v dopravní koloně (Audi AI traffic jam pilot), nabízená v novém modelu Audi A8.
 
 • Úroveň 4, zcela automatizovaná jízda: Systémy s funkčností úrovně 4 již nevyžadují žádnou podporu ze strany řidiče, jsou však omezeny pro určitou funkční oblast – například pro jízdu na dálnici nebo v parkovací budově. Zde může řidič předat systému kompletní úkol řízení. Řízení opět převezme zpět až v situaci, kdy vozidlo opustí definovanou oblast pro zcela automatizovanou jízdu. Pokud řidič nereaguje, rozhodne se systém pro bezpečné řešení, například s vozidlem zajede do odstavného pruhu a tam zastaví. Dalším příkladem takového systému jsou robotizovaná vozidla taxislužby v centrech měst, která zajišťují kompletní řízení vozidla při jízdě omezenou rychlostí a na vyhrazené trase.
 
 • Úroveň 5, autonomní jízda: Automobil převezme kompletní kontrolu nad řízením vozidla v podélném i příčném směru. Systémy úrovně 5 nevyžadují v žádné situaci pomoc řidiče. Zde je možné také upustit od ovládacích prvků, jako jsou pedály a volant.
 • Revoluční novinky Audi ve Frankfurtu
 • Revoluční novinky Audi ve Frankfurtu
 • Revoluční novinky Audi ve Frankfurtu
 • Revoluční novinky Audi ve Frankfurtu
 • Revoluční novinky Audi ve Frankfurtu
 • Revoluční novinky Audi ve Frankfurtu
 • Revoluční novinky Audi ve Frankfurtu
 • Revoluční novinky Audi ve Frankfurtu
 • Revoluční novinky Audi ve Frankfurtu
 • Revoluční novinky Audi ve Frankfurtu
 • Revoluční novinky Audi ve Frankfurtu
 • Revoluční novinky Audi ve Frankfurtu
 • Revoluční novinky Audi ve Frankfurtu
 • Revoluční novinky Audi ve Frankfurtu
 • Revoluční novinky Audi ve Frankfurtu