co plyne z možnosti zákazu vznětových motorů | Aktuality | autoweek.cz

Co plyne z možnosti zákazu vznětových motorů

Co plyne z možnosti zákazu vznětových motorů

01.03.2018 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Mediální svět je zvláštní. To, jak chtějí v Německu řešit problém se znečištěním ovzduší ve městech, je u nás prvořadým tématem. Ale neřešení obdobného, místy ještě horšího, stavu ovzduší ve městech České republiky nikoho moc nezajímá.
Jaké tedy skutečně bylo rozhodnutí lipského soudu, co z něj vyplývá pro automobilky a motoristy, a především co z toho se dotkne i nás?
 
Federální správní soud v Lipsku v úterý posuzoval pouze dva konkrétní případy ze spolkových zemí Porýní-Vestfálsko a Bádensko-Württembersko. Jeho rozhodnutí nicméně znamená precedent pro celé Německo.
 
Co soud skutečně rozhodl
Soud rozhodl, že zákaz vjezdu vozidel se vznětovými motory do některých částí města je možný. Přesné podmínky pro aplikaci těchto zákazů sice musí stanovit federální vláda, nicméně na základě soudního rozhodnutí už městské rady mohou rozhodnout o zákazu i bez celostátního předpisu. V příslušných plánech pro zajištění čistého ovzduší se však musí prověřit přiměřenost takového opatření, například stanovením přechodného období by měly být zmírněny problémy, které zákaz způsobí majitelům vozidel, která jezdí na naftu.
 
Federální soudci rozhodli, že je možné použít omezení týkající se specificky jen motorové nafty, a to i pro motory, které plní příslušné předpisy EU. Zákazy jízdy se ovšem smějí uplatnit jen pokud se ukáží jako jediné vhodné opatření k co nejrychlejšímu splnění mezních hodnot.
 
Výjimky, které vše staví na hlavu
Kromě toho soud rozhodl, že bude třeba udělovat výjimky, aby se například řemeslníci mohli dodat zákazníkům. Právě zde je největší zádrhel - vznětové motory s mnohem většími emisemi škodlivých látek, než mají motory moderních osobních aut, najdeme v naprosté většině užitkových vozidel, bez nichž si život ve městech a jejich zásobování těžko dokážeme představit.
 
I když dnes už mnoho komunálních vozidel a autobusů jezdí na zemní plyn, který produkuje podstatně méně škodlivých emisí než spalování nafty, do měst musejí jezdit i nákladní vozidla a vznětové motory používají i všechny stavební stroje. Navíc v mnoha městech jsou velkým zdrojem znečištění ovzduší i lodní motory a lokomotivy (zdaleka ne všechny jezdí na elektřinu). A žádného z těchto motorů se zákazy týkat nebudou!
 
Nemělo by jít o automatické zákazy
Soud v Lipsku řešil konkrétně plány pro zlepšení ovzduší v Düsseldorfu a Stuttgartu, které připravovaly striktní zákazy vjezdu osobních aut na naftu. Ty musí být nyní změněny tak, aby limitní hodnoty byly splněny co nejrychleji, ale také musí být přezkoumáno postupné zavádění dopravních zákazů. V první fázi se zákaz má týkat pouze starších vozidel, například plnících emisní standard Euro 4. Vozidla plnící Euro 5 nesmí být předmětem zákazů před 1. září 2019.
 
Federální soudci umožnili zákazy použití vznětových motorů na naftu pouze pro zlomek silniční sítě v Německu, nicméně to bude mít dalekosáhlý dopad. Jakékoliv město, v němž jsou překročeny mezní hodnoty, nyní obecně může v příslušném plánu pro zlepšení kvality ovzduší jako volitelnou možnost zahrnout i omezení vjezdu starších vozidel na naftu. Neznamená to ale automatické povolení tohoto zákazu. Pokud k tomu dojde, zákaz jízdy může být omezen jen na určité trasy a městské oblasti. Týkat se to může asi 70 německých měst, kde jsou překračovány mezní hodnoty pro oxidy dusíku.
 
Skutečný dopad
Federální vláda zdůraznila, že chce zabránit plošnému zákazu použití motorů na naftu. Pro obce vzniká miliardový program „čistý vzduch“. Jedná se o lepší načasování veřejné dopravy nebo náhrady autobusů jezdících na naftu. Kancléřka Angela Merkelová (CDU) proto očekává pouze omezené dopady lipského verdiktu.
 
Jisté je, že to zásadně ovlivní trh s ojetými vozy. Verdikt však současně uvádí, že neexistuje povinnost finančních náhrad za automobily se vznětovými motory, která by mohly ztratit zůstatkovou hodnotu.
 
Opatření proti logice
Pro používání nejefektivnější dostupné jednotky, tedy motoru s vnitřním spalováním nafty, to při využití v osobních automobilech znamená pravděpodobnost postupné likvidace. Namísto investic do jejich dalšího zlepšování a do zkvalitňování systému zajišťujících čištění spalin těchto motorů, se bude investovat do jiných, které z hlediska tepelné účinnosti nemohou zajistit tak nízké emise CO2.
 
Pro automobilky, především pro ty německé, to znamená vstup do období nejistoty. Zákazníci v posledních měsících částečně začali opouštět motory na naftu, kterých se ještě nedávno prodávalo stejné množství jako motorů na benzin. Jenže místo příklonu k preferovaným a dotovaným alternativním způsobům pohonu dávají přednost zážehovým motorům na benzin, které produkují méně NOx, ale pracují s mnohem nižší účinností, takže produkují mnohem víc CO2.
 
Automobilky v nejistotě
Evropské předpisy připravují na automobilky, jejichž vozidla mají příliš velké flotilové emise CO2, mnohamiliardové pokuty. Automobilky jsou v paradoxní situaci. Jejich zákazníci totiž stále více požadují velká SUV, u nichž se jednoznačně dává přednost vznětovým motorům na naftu, protože zážehové motory v těchto těžších vozech mají příliš velkou spotřebu benzinu a tedy i emise CO2.
 
Preferovaným řešením evropskými zákonodárci jsou plug-in hybridy. Jenže zkušenosti z Nizozemska ukazují, že plug-in hybridy sice teoreticky mohou na plné nabití akumulátorů ujet až 50 km, což těmto vozidlům umožňuje chlubit se skvělými hodnotami emisí CO2 i NOx, jenže ve skutečnosti jejich akumulátory nikdo nenabíjí, takže reálné emise škodlivin jsou dokonce ještě vyšší než u turbodieselů.
 
Pro evropské automobilky má tato situace katastrofální důsledky. Jsou sice všechny problémy technicky vyřešit, ale legislativní nejistota jim nedovoluje plánovat směrování investic v nejbližších pěti letech.