co bychom měli vědět o pojištění (1.) | Aktuality | autoweek.cz

Co bychom měli vědět o pojištění (1.)

Co bychom měli vědět o pojištění (1.)

07.02.2018 | | Aktuality

Sjednání povinného ručení je zákonnou povinností (Zákon č.168/1999 Sb.). Ne všem ovšem je zcela jasné, co všechno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (dále jen POV) znamená.
Všechny pojišťovací instituce na trhu mají několik variant ochrany pro případ újmy způsobené provozem vozidla. Pojistitel za vás v případě, že zaviníte dopravní nehodu, uhradí náklady spojené s újmou na zdraví nebo usmrcením, škodu vzniklou poškozením nebo zničením, ale také ušlý zisk či náklady vynaložené na léčení poškozených osob. Hradí se i náklady všech záchranných složek integrovaného záchranného systému, a pokud vzniknou trvalé následky, tak také následná doživotní újma na zdraví poškozených osob.
 
Zastavme se podrobněji u poslední poznámky. Až budete sjednávat POV, tak mějte na paměti, že podle tzv. Nového občanského zákoníku (Zákon č.89/2012 Sb.) lze požadovat náhradu za snížení kvality života. A věřte, že tam vám nejnižší hranice tohoto pojištění nemusí stačit. Počítají se tam totiž i potenciální náhrady ušlého zisku v produktivním věku, jakož i psychická újma. A nemusí to být jen u jedné osoby. Pokud by náhodou účastníkem nehody na straně poškozené byl např. manažer v nadnárodní firmě či občan EU ze země západně od nás, náklady výrazně stoupnou.
 
Pro krátký přehled zbývá ještě dodat, že újmy na zdraví jsou hrazeny všem mimo řidiče-viníka a žádný pojistitel nehradí újmu způsobenou manželu/manželce nebo osobám žijícím ve společné domácnosti s řidičem-viníkem.
 
Chcete-li se na něco zeptat v souvislosti s pojištěním nebo chcete zkontrolovat nastavení vašich pojistných smluv všeho druhu? Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím tohoto webu nebo prostřednictvím http://www.economyspectrum.com/.
 
A VÍTE ŽE…
Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření (tj. úhrady prvního pojistného). Stejně tak jako pojistník máte právo pojistnou smlouvou sjednaná pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní lhůtou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy.