co bychom měli vědět o pojištění a investicích (2.) | Aktuality | autoweek.cz

Co bychom měli vědět o pojištění a investicích (2.)

Co bychom měli vědět o pojištění a investicích (2.)

15.02.2018 | | Aktuality

Od 1. 3. 2018 dochází k legislativním změnám vyplývajícím ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (tzv. MiFIDII), týkajícím se především novely zákona č. 256/2014 Sb. O podnikání na kapitálovém trhu.
Z důvodu výše uvedených legislativních změn budou všechny tímto opatřením dotčené společnosti nuceni přistoupit ke změně obchodních podmínek a sazebníku u smluv o obhospodařování typového portfolia investičních nástrojů.
 
Ten, kdo využívá služeb některé z investičních společností nebo má u některých institucí životní pojistku s investiční složkou, což je obojí v kategorii tzv. kolektivní investování, obdrží (nebo by měl obdržet) v nejbližších dnech „Informaci zákazníkům“ s upozorněním na změnu obchodních podmínek. 
 
Pro koncového zákazníka to přináší hned několik významných změn. Přejděme fakt, že se změní povinnost informovat o rozsahu portfolia v minimálním intervalu z jednoho roku na čtvrt roku pokud nemá on-line náhled. Změna podmínek může znamenat radikální změnu ve výši poplatků. Je tedy nyní doporučeníhodné se ptát a informovat se, jak se s touto legislativní povinnosti vypořádá vámi zvolený investor, jak se změní obhospodařování vašeho typového portfolia investičních nástrojů, které jste společně uzavřeli.
 
Máte-li životní pojistku uzavřenou před rokem 2017, tak ze zákona obsahuje nejen rizikovou, ale i investiční složku. U svého správce smlouvy proto žádejte informace, jakým způsobem bude v souladu s implementací této směrnice postupovat váš smluvní partner. Zde záleží na kombinaci několika parametrů, aby se dalo doporučit uzavřít novou smlouvu, tj. pouze rizikové životní pojištění bez investiční součásti.
 
V případě zájmu o analýzu zdarma nás kontaktujte prostřednictvím tohoto webu.
 
A víte že…
Když nebudete souhlasit s nově nastolenými podmínkami, možnost změnit firmu jako svého správce portfolia budete mít pouze do 15. 3. 2018.