co se změní se zavedením euro 7? | Aktuality | autoweek.cz

Co se změní se zavedením Euro 7?

Co se změní se zavedením Euro 7?

29.08.2017 | | Aktuality

Další snižování průměrných emisí na kilometr po roce 2020 na úroveň 95 g CO2/km zřejmě podpoří rozvoj alternativních pohonů vozidel. Vývoj pro snížení emisí CO2 o 1 gram spolkne 100 milionů eur.
Požadavek Evropské unie ohledně emisních limitů vozidel uváděných na trh po roce 2020 již není dosažitelný pouze s klasickými pohony. Snížení průměrných emisí na úroveň 95 g CO2/km podle budoucí normy Euro 7 proto urychlí rozvoj vozidel s alternativními pohony. Podle odborníků nás čekají největší změny od okamžiku hromadné výroby osobních automobilů. Tlak na nižší emise totiž nutí výrobce automobilů k vývoji komplikovanějších a nákladnějších technologií, které jsou však hlavně u menších vozidel s nižší pořizovací cenou stěží ospravedlnitelné.
 
Euro 7 nad možnosti běžných motorů
„Průměrných 95 g CO2/km odpovídá spotřebě 3,54 l nafty či 4,06 l benzinu na 100 km. Tento až nesmyslně přísný limit bude nutit automobilky vyvíjet technologie vedoucí k výrazně nižší spotřebě motorů, které však budou mnohem komplikovanější, nákladnější a snadno se mohou stát pro řadu uživatelů nedostupné z důvodu nárůstu koncové ceny automobilu a nárůstu servisních nákladů. U konvenčních motorů se očekává i vlivem dalších omezení odklon od dieselu a zavedení nových technologických prvků snižujících spotřebu paliva, a tím i emise CO2,“ upozorňuje Tomáš Kadeřábek, Account Team Leader Arval CZ.
 
Podle Kadeřábka jsou technické možnosti klasických spalovacích motorů pro většinu běžných automobilů mimo rámec požadavků budoucí normy Euro 7. Tyto požadavky lze splnit pouze u kategorie mini a malých vozů a každá automobilka tak bude muset mít ve svém portfoliu nějaký nízkoemisní či bezemisní model. V opačném případě musejí výrobci platit pokuty za každé překročení limitu. Bezpochyby tak dojde k většímu rozšíření alternativních pohonů.
 
Miliardové částky na vývoj
„Větší automobilky musejí pro splnění budoucích kritérií disponovat automobily s jinou technologií pohonu, ať již plug-in hybridní nebo plně elektrické či vodíkové vozy. V tuto chvíli však nelze přesně odhadnout, jak se to projeví do cen a do skladby nabídky vozidel. Všichni výrobci pro Evropu hledají nejvhodnější řešení, jehož vývoj stojí miliardové částky,“ uvádí Josef Pokorný, tajemník Svazu dovozců automobilů (SDA) a odvolává se na vyjádření zástupce významného výrobce, že snížení emisí CO2 o 1 g ve flotilovém průměru přijde na 100 milionů eur za vývoj.
 
Budoucnost ovlivní kromě přísnějších emisních norem také zavedení reálnějšího způsobu měření emisí. Metodika měření emisí se změní jak v části laboratorního měření, tak i přidáním dalších testů na silnici. „To pro výrobce vozidel znamená několikanásobné zvýšení nákladů na prováděné zkoušky a někdy i prodloužení času pro testování nových modelů. Proto i tyto nové testy vytvářejí tlak na hledání alternativních řešení v nových druzích pohonů,“ vysvětluje Josef Pokorný.
 
Pro snižování emisí je důležitý zdroj elektrické energie
U elektromobilů je třeba si uvědomit, co je zdrojem elektrické energie k jejich pohonu. „Pokud je to fosilní nebo jiný neobnovitelný zdroj, je otázka snížení emisí v celém komplexu elektromobility hodně diskutabilní. Problém bude v nalezení dostatečných zdrojů elektrické energie, které by neprodukovaly oxid uhličitý či jiné škodlivé látky, a náhrady výpadku spotřebních daní ve státním rozpočtu za pohonné hmoty v řádu desítek miliard korun,“ upozorňuje Václav Loula, šéf stálé komise pro paliva České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO).
 
Václav Loula předpokládá, že podíl elektromobility v dopravě v ČR by mohl v letech 2030 až 2035 dosáhnout 8 až 10 %. V té době budou podle něj na trhu i další alternativy v podobě CNG, LNG a v blízké budoucnosti i vodíku, jenž je emisně bezkonkurenčně nejlepší. Podíl pohonných hmot z ropy upravených další ekologizací však bude nadále činit minimálně 75 %.
 
Technologie elektropohonů i vodíkových pohonů bohužel dosud nejsou technicky, ekonomicky ani uživatelsky schopny plně spalovací motory nahradit. Výrobci navíc budou nadále stávající spalovací motory vyvíjet pro trhy, kde to bude povoleno a žádáno.