čtvrtina firem propouští, pětina snižuje mzdy | Aktuality | autoweek.cz

Čtvrtina firem propouští, pětina snižuje mzdy

Čtvrtina firem propouští, pětina snižuje mzdy

28.05.2020 | | Aktuality

Čtvrtina českých firem již v souvislosti s pandemií COVID-19 přistoupila k propouštění svých zaměstnanců. Nejvíce se propouští v oboru automotive. Jen čtvrtina nezavedla žádná omezující opatření. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu společnosti Randstad.
Pandemie koronaviru přinesla české ekonomice nemalé rány. Čeští zaměstnavatelé proto již v průběhu dubna a května museli přistoupit k celé řadě opatření, jejichž cílem byly úspory nákladů. V mnoha případech se týkaly zaměstnanců.
 
Podle nejnovějšího průzkumu personálně poradenské společnosti Randstad, realizovaného od 1. do 15. května 2020 na vzorku 650 respondentů, přistoupila čtvrtina (26,7 %) firem k propuštění, více než pětina (22,5 %) nařídila svým zaměstnancům dovolenou, další pětina (19,2 %) snížila zaměstnancům bonusy a variabilní složky a přibližně každá desátá firma (10,6 %) snížila zaměstnancům základní mzdu. Na překážky na straně zaměstnavatele poslalo své lidi 17,8 % českých firem, neplacené volno alespoň části svých zaměstnanců nařídilo 9 % zaměstnavatelů. Firmy rovněž přistupovaly ke snižování úvazků (9,5 %) či změnám pracovní náplně (9,7 %) některých svých zaměstnanců. Pouze čtvrtina firem (26,8 %) nezavedla žádná omezující patření.
 
„Přijatá opatření se výrazně lišila podle jednotlivých sektorů. Zatímco firmy z IT nebo podnikových služeb fungovaly hladce i v době pandemie, subjekty z jiných oborů musely zcela zastavit svůj provoz a návrat k původnímu stavu se ani nyní nezdá pravděpodobný. Paralyzování celého HoReCa byznysu (hotely a restaurace), maloobchodu a služeb se promítlo u firem, které naopak v krizi nabíraly. Přes polovinu nově nastoupivších zaměstnanců v logistice tvoří lidé, kteří předtím pracovali právě ve zmíněných oborech. Z dat je vidět, že většina výrobních firem se snažila zaměstnance udržet a volila cestu překážek na straně zaměstnavatele a využití kurzarbeitu. Dá se očekávat, že opatření v mnoha firmách budou trvat i nadále. Je ovšem otázka, co se stane po skončení vládních podpor. Zřejmě dojde k další vlně propouštění,“ říká ředitel společnosti Randstad Jacek Kowalak.
 
Nejvíce firem dosud propouštělo v sektorech automotive (35 %) a obchod a služby (30 %), nejméně v rychloobrátkovém spotřebním zboží - FMCG (15 %). Nejvíce nařízené dovolené připadlo opět na firmy sektoru automotive (38 %), hodně však k tomuto opatření přistoupili i zaměstnavatelé z FMCG (37 %) a výroby (29 %). Ke snížení bonusů a variabilních složek mezd zaměstnanců se rozhodly nejčastěji výrobní firmy (30 %) a sektor automotive (25 %), který také nejčastěji snižoval základní mzdu zaměstnanců (19,51 %). Pomyslným vítězem krize byly obory e-commerce, IT a podnikových služeb. Nejen, že byly krizí nejméně zasaženy a nemusely ve valné většině případů zavádět žádná omezující opatření, ale často jim pandemie přinesla i nové obchodní příležitosti.
 
Míra snižování mzdy se také velmi lišila. Téměř třetině zaměstnanců, kterých se snižování týkalo, klesla mzda maximálně o 5 %. Další třetině ovšem o víc než 30 %. „Rozdíly jsou dané oborem a nastavením mzdy. Kromě mezd došlo v mnoha případech i k redukci nefinančních benefitů - 16 % firem například zrušilo svým lidem stravenky či dotované jídlo a 5 % životní či penzijní pojištění,“ komentuje Jacek Kowalak.