volkswagen má řešení | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Volkswagen má řešení

Volkswagen má řešení

27.11.2015 | | Aktuality

Volkswagen představil úřadu KBA technická opatření pro dotčené vznětové motory EA 189. Motory 2.0 TDI vyžadují pouze aktualizaci softwaru, u motorů 1.6 TDI půjde o minimální hardwarová opatření. Cílem je nulové zvýšení spotřeby paliva a žádná ztráta jízdních výkonů.
Koncern Volkswagen představil Spolkovému úřadu pro silniční provoz KBA (Kraftfahrtbundesamt) konkrétní technická opatření pro dotčené motory EA 189 se zdvihovým objemem 1,6 a 2,0 l. Tím bude záležitost s emisemi pro většinu dotčených vozidel vyřešena.
 
Během vývoje byl kladen důraz na řešení, která jsou maximálně vstřícná k zákazníkům.  Po realizaci technických opatření budou vozidla splňovat příslušné platné emisní normy. Finální technické řešení pro vznětový motor 1,2 l bude představeno úřadu KBA (Kraftfahrtbundesamt) koncem listopadu a očekává se, že bude spočívat v aktualizaci softwaru.
 
Spolkovému úřadu pro silniční provoz KBA byla představena vypracovaná technická opatření pro dotčené vznětové motory EA 189. Tato opatření byla po intenzivním posouzení úřadem KBA schválena. Pro většinu dotčených vozidel tak již existuje jasné řešení k odstranění odchylek.
 
U motoru EA 189 1,6 l bude přímo před senzor hmotnosti vzduchu umístěn tzv. usměrňovač proudění. Jedná se o mřížku, která uklidňuje proudění vzduchu před senzorem hmotnosti vzduchu. Tím se výrazně zvýší přesnost měření senzoru hmotnosti vzduchu, který zjišťuje hmotnost aktuálně proudícího vzduchu, což je pro řízení motoru velmi důležitý parametr k zajištění optimálního spalovacího procesu. U tohoto motoru bude navíc aktualizován software. Realizace technických opatření zabere pravděpodobně méně než jednu hodinu čistého času.
 
Motory 2,0 l dostanou aktualizaci softwaru. Čistá pracovní doba pro toto opatření bude cca půl hodiny.
 
Díky pokroku ve vývoji motorů a dokonalejší simulaci proudění v komplexních výfukových soustavách mohlo být v kombinaci s příslušnou aktualizací softwaru realizováno relativně jednoduché a zákaznicky vstřícné řešení.
 
Cílem vývoje technických opatření zůstává dosažení platných emisních limitů bez vlivu na výkon motoru, spotřebu paliva a jízdní výkony. Protože však dosud nebyla uskutečněna měření u všech modelových variant, nemůže být dosažení těchto cílů v současnosti ještě definitivně potvrzeno.
 
Na základě výše uvedených technických opatření, akceptovaných úřadem KBA, budou vypracovány nezbytné koncepty servisních akcí pro dotčené trhy EU28. Cílem je uvést v rámci svolávací akce první vozidla do požadovaného technického stavu od ledna 2016. Podle aktuálních odhadů proběhnou veškerá opatření v rámci svolávací akce pro všechny varianty motorů během roku 2016.
 
Volkswagen zkrátí na minimum čas, který budou muset zákazníci vynaložit na realizaci technických opatření. Volkswagen se kromě toho se všemi zákazníky spojí a v rámci realizace technických opatření se bude snažit zohlednit jejich individuální potřeby, aby zabránil případným škodám, např. v podobě možného omezení mobility. Značka Volkswagen tak v této souvislosti ujišťuje, že všem zákazníkům bude bezplatně nabídnuto adekvátní náhradní řešení mobility.
 
Všichni zákazníci značky Volkswagen mají od 43. kalendářního týdne 2015 možnost kontroly, zda je jejich vozidlo dotčeno touto záležitostí. Každý zákazník obdrží na adrese www.volkswagen.cz v sekci "Aktuální sdělení" jasnou informaci po zadání kódu VIN svého vozidla.
 
Na základě výše uvedených opatření existuje již nyní technické řešení pro většinu v Evropě dotčených koncernových modelů s motorem EA 189. Koncem listopadu budou úřadu KBA představena příslušná opatření také pro tříválcový vznětový motor se zdvihovým objemem 1,2 l.
 
Po vzoru značky Volkswagen plánují realizaci příslušných opatření pro svá dotčená vozidla také další značky koncernu – Audi, Seat, Škoda a Volkswagen Užitkové vozy.
 
Volkswagen AG se přitom až do 31. prosince 2016 výslovně vzdává vznesení námitky promlčení ohledně případných nároků plynoucích ze záruky kvůli softwaru ve vozidlech s typem motoru EA 189, pokud nejsou tyto nároky již promlčeny. Pro zákazníky značky Volkswagen nevyplynou z případné čekací lhůty žádné škody.
 
Všechna vozidla jsou i nadále po technické stránce bezpečná a plně provozuschopná, a proto mohou být bez omezení používána v silničním provozu.

V České republice
Pokud jde o Českou republiku, servisní opatření u značek Volkswagen osobní vozy, Audi, Seat a Volkswagen Užitkové vozy budou zahájena předběžně koncem prvního čtvrtletí 2016. Rádi bychom ujistili, že celá akce bude připravena tak, aby byla pro zákazníky co nejjednodušší a nejpohodlnější. V ideálním případě by mohla proběhnout v rámci běžných pravidelných servisních prohlídek. Spokojenost našich zákazníků je pro nás nejvyšší prioritou.
  • Volkswagen má řešení
  • Volkswagen má řešení
  • Volkswagen má řešení
  • Volkswagen má řešení
  • Volkswagen má řešení
  • Volkswagen má řešení
  • Volkswagen má řešení