daimler mění podnikovou strukturu | Aktuality | autoweek.cz

Daimler mění podnikovou strukturu

Daimler mění podnikovou strukturu

07.11.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Koncern Daimler se stal holdingovou společností se třemi dceřinými akciovými společnostmi Mercedes-Benz AG, Daimler Truck AG a Daimler Mobility AG. Daimler AG zůstane jedinou společností kotovanou na burze.
Koncern Daimler podle plánu přešel od 1. listopadu 2019 na novou podnikovou strukturu. Společnost Daimler AG zastřešuje tři právně samostatné akciové společnosti. Mercedes-Benz AG má odpovědnost za divize Mercedes-Benz Cars & Vans, Daimler Truck AG, do níž jsou sloučeny veškeré aktivity divizí Daimler Trucks & Buses, a již roky právně samostatnou společnost Daimler Financial Services, která v červenci změnila název na Daimler Mobility AG. Daimler Mobility má kromě klasického financování vozidel a správy vozových parků na starosti také služby v oblasti mobility. Vyčlenění divizí pro osobní automobily, lehké užitkové vozy a nákladní vozidla i autobusy do dceřiných společností vstoupilo v platnost zápisem do obchodního rejstříku.
 
Daimler strukturou tří dceřiných společností zvyšuje agilitu celého koncernu. Daimler AG přitom zůstává jedinou společností, kotovanou na burze. Jako zastřešující společnost s 6000 zaměstnanci převezme vedoucí, strategické a řídicí funkce, ale bude také zajišťovat služby přesahující rámec koncernu.
 
Mercedes-Benz AG a Daimler Truck AG jsou spolurozhodující německé akciové společnosti se sídlem ve Stuttgartu. Dozorčí rady obou společností budou v souladu s německou legislativou složeny každá z 20 členů, z nichž bude 10 zástupců akcionářů a 10 zástupců zaměstnanců.
 
Mercedes-Benz AG řídí globální podnikání divizí Mercedes-Benz Cars & Mercedes-Benz Vans se 175 000 zaměstnanci na celém světě. Společnost Mercedes-Benz AG se zaměřuje na vývoj, výrobu a prodej osobních a lehkých užitkových vozů včetně příslušných služeb a patří mezi největší výrobce prémiových osobních automobilů.
 
Daimler Truck AG nese odpovědnost za globální obchod s nákladními vozidly a autobusy. Přibližně 100 000 zaměstnanců na celém světě vyvíjí, vyrábí a prodává produkty a služby divizí Daimler Trucks & Buses. Daimler Truck AG s dceřinými společnostmi je jedním z největších výrobců užitkových vozidel na světě.
 
Daimler Mobility AG nese odpovědnost za obchodní oblast Daimler Mobility s 13 000 zaměstnanci na celém světě. Pro celý koncern Daimler vystupuje jako poskytovatel služeb v oblastech financování, leasingu, pojištění a správy vozových parků. Daimler Mobility financuje nebo poskytuje na leasing každé druhé vozidlo koncernu Daimler AG na světě a tento podíl dále poroste.
 
Project Future
Daimler se na novou strukturu intenzivně připravoval dva roky. Veškeré celosvětové obchodní činnosti rozdělil mezi jednotlivé divize. V říjnu 2017 byla přijata první přípravná opatření pro sloučení divizí osobních a lehkých užitkových vozů resp. nákladních vozidel a autobusů koncernu do právně samostatných jednotek. Po nejrozsáhlejším auditu v historii společnosti daly představenstvo a dozorčí rada společnosti Daimler AG v červenci 2018 své souhlasy s novou strukturou koncernu. Pro realizaci nové struktury bylo potřebné vyčlenění uvedených podniků schváleno v květnu 2019 na valné hromadě. Přibližně 130 000 zaměstnanců přešlo, až na malé výjimky v rámci legislativně řízeného převodu vlastnických práv k podniku, do obou nových společností Mercedes-Benz AG a Daimler Truck AG. Pro tyto zaměstnance platí záruka zaměstnání do konce roku 2029.
 
Ola Källenius, předseda představenstva společností Daimler AG a Mercedes-Benz AG, k tomu řekl: „Před dvěma roky jsme s tzv. „Project Future“ zahájili změnu struktury koncernu Daimler, zaměřenou na budoucnost. Výsledkem jsou tři samostatné jednotky pod jednou společnou střechou. Nové uspořádání nám umožní ještě efektivnější naplňování našich cílů a úspěšnou realizaci naší trvale udržitelné obchodní strategie, která zahrnuje transformaci na mobilitu budoucnosti. Rozhodující přitom bude to, aby zákazníci byli středem naší pozornosti a abychom je dokázali nadchnout i přesvědčit inovativními produkty a technologiemi.“