další krok k likvidaci silniční dopravy v eu | Aktuality | autoweek.cz

Další krok k likvidaci silniční dopravy v EU

Další krok k likvidaci silniční dopravy v EU

21.12.2018 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Země EU odsouhlasily snížení emisí CO2 u nákladních automobilů o 30 % do roku 2030. Tento technicky nereálný požadavek zasáhne nejen automobilový průmysl, ale veškeré hospodářství v rámci EU, protože se tím nákladní doprava dramaticky prodraží.
Ministři ze zemí Evropské unie se v Bruselu dohodli na snížení emisí oxidu uhličitého u nových nákladních automobilů a autobusů o 30 % do roku 2030 s možností přezkoumat tento požadavek v roce 2022. Zástupci vlád se také dohodli na prozatímním cíli do roku 2025 snížit emise CO2 u nákladních vozidel a autobusů o 15 % ve srovnání s úrovněmi 2019, i když Evropský parlament prosazoval hodnotu 20 %. Paradoxní na tom je, že výchozí hodnotu, tedy průměr za rok 2019, dosud nikdo nezná!
 
Ministři životního prostředí dosáhli dohodu ve snaze vyvážit zájmy Německa, jakožto země s největší produkcí automobilů v Evropě, se zeměmi, které prosazují mnohem tvrdší opatření, jako je Švédsko. Přitom ve Švédsku sídlí dva ze sedmi nejvýznamnějších evropských producentů nákladních vozidel Scania a Volvo Truck. Podobně tvrdý postup jako Švédsko prosazuje i Nizozemsko, kde sídlí automobilka DAF, která je součástí koncernu Paccar. Hodnoty, které vzešly z jednání ministrů, ještě bude muset projednat Evropský parlament, kde ale většina poslanců prosazuje tvrdší cíl snížení o 35 % do roku 2030.
 
Odvětví dopravy je podle analýz EU jediné, ve kterém emise CO2 neustále rostou. Proto se na ně Evropský parlament ve snaze splnit svůj celkový cíl podle pařížské dohody o klimatu, což je snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o minimálně o 40 % pod úrovně roku 1990. Nákladní automobily představují téměř čtvrtinu emisí CO2 souvisejících s dopravou.
 
Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) lobovalo za mnohem nižší cíle pro nákladní automobily - o 7 % do roku 2025 a o 16 % do roku 2030. Vycházelo při tom z průběžného technického vývoje posledních let. ACEA připomíná, že potenciál pro elektrizaci vozových parků je v nákladní dopravě mnohem nižší než u osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel. Elektrifikace v nákladní dopravě může ve skutečnosti fungovat pouze pro krátké cesty v městském provozu, ale ne pro dálkovou dopravu.
 
Tak tvrdé omezení nákladní dopravy v relativně krátkém čase, jaké ministři v Bruselu schválili, postihne nejen automobilový průmysl, ale je velmi špatnou zprávou pro celé hospodářství Evropské unie. Pro silniční nákladní dopravu neexistuje žádná srovnatelná alternativa, takže její omezení a zdražení postihne všechny oblasti včetně dramatického zdražení potravin.
 
Reakce ACEA
Hlavní výrobci nákladních automobilů v Evropě berou na vědomí společnou pozici ohledně budoucích emisí CO2 u těžkých užitkových vozidel, která ministři životního prostředí EU přijali na zasedání Rady.
 
„V návaznosti na dohodu o přísných emisích CO2 pro osobní automobily, která byla dosažena na začátku tohoto týdne, vidíme, že 28 členských států podporuje také velmi ambiciózní standardy týkající se emisí CO2 pro nákladní automobily,“ uvedl generální tajemník Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA) Erik Jonnaert.
 
„Snižování emisí CO2 z kamionů o 20 % do roku 2025 a o 30 % do roku 2030, jak je dnes navrhli ministři, bude pro průmysl a operátory velmi složité. To, co je možné u osobních automobilů, často není reálné pro nákladní automobily - rozdíl mezi nimi je zásadní. Výrobci nákladních vozidel jsou ochotni nadále snižovat emise CO2, ale mělo by to probíhat v tempu, které je reálné, protože schválené snížení nebude možné dosáhnout se současnou úrovní techniky,“ uvedl Jonnaert.
 
Tyto normy, týkající se emisí CO2, budou vyžadovat urychlené a rozsáhlé zavádění vozidel s alternativními systémy pohonu. „Zůstává nicméně velmi pochybné, zda může být potřebná infrastruktura nabíjení a doplňování paliva vhodná pro nákladní automobily vybudována během několika málo let. Členské státy by si proto měly být vědomy svých povinností v tomto ohledu,“ varoval Jonnaert.
 
Pokud například vezmeme nákladní vozidla s elektrickým pohonem, infrastruktura pro ně není stejná jako u osobních elektromobilů a dnes jednoduše chybí. Dobíjení při využívání nabíjecích míst pro osobní elektromobily by trvalo několik dní. Dokonce i v případě rozsáhlejšího využívání LNG je dostupná infrastruktura v Evropě stále nedostatečná.
 
Jonnaert: „Samozřejmě mluvíme o velkých investicích. Souběžně s tím musí provozovatelé dopravy obnovit své vozové parky mnohem rychleji. To vše se musí stát před rokem 2025, ale to je mimo kontrolu našeho průmyslu.“
 
ACEA je obzvláště znepokojena skutečností, že tyto první normy EU, týkající se nákladních automobilů, závisí na základní hodnotě, která ještě nebyla stanovena. To znamená, že výrobci nákladních automobilů nebudou znát konkrétní cíle před rokem 2021! Při uvážení toho, že kamiony, které budou dodány zákazníkům v roce 2025, se již vyvíjejí, je splnění těchto cílů ještě náročnější.
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o úplně první normy emisí CO2 (tedy spotřeby pohonných hmot), které EU stanovuje pro nákladní automobily, je znepokojující, že se tento sektor náhle setká s nepřiměřeně tvrdými sankcemi. Výrobci se zavázali pokračovat v investicích do nových technologií s účinným využitím paliva a vítá dvoustupňový přístup, který Rada schválila, avšak navrhované hodnoty nejsou příliš rozumné a mohly by vážně ohrozit konkurenceschopnost tohoto odvětví.
 
ACEA vyzývá členské státy, Evropský parlament a Evropskou komisi, aby usilovaly o dosažení vyváženého a ambiciózního, avšak realistického nařízení. Chceme-li dále snižovat emise CO2 u nákladních automobilů, potřebujeme konzistentní rámec, který umožní a podpoří průmysl v jeho snaze o dosažení potřebného snížení emisí CO2.
 
Erik Jonnaert: „V podstatě to znamená zajistit, aby byly zavedeny správné podmínky pro podporu rozsáhlého použití nákladních automobilů s nulovými a nízkými emisemi z hlediska infrastruktury, pobídek a obnovení vozového parku. Současně by političtí činitelé neměli ztratit ze zřetele potřeby provozovatelů dopravy ani konkurenceschopnost evropského průmyslu.“