povinné kontroly řidičů až od 65 let | Autoservis | autoweek.cz

Povinné kontroly řidičů až od 65 let

Povinné kontroly řidičů až od 65 let

24.06.2013 | | Aktuality

Dne 1. července 2013 vstupuje v platnost novela zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích. Řidiči podle ní musí absolvovat povinnou lékařskou prohlídku v 65 letech, a ne už v 60 letech, jak tomu bylo doposud. 

Hlavním argumentem pro změnu byl fakt, že když se může neustále zvyšovat věková hranice pro odchod do důchodu, není důvod, aby byli řidiči po zdravotní stránce kontrolováni už v šedesáti letech. Původní návrh počítal s odsunutím první prohlídky až k hranici 68 let, ale nebyl přijat. Poslanecká sněmovna proto letos v únoru rozhodla o kompromisním řešení:

 

Do 1. 7. 2013

Od 1. 7. 2013

První prohlídka

60 let

65 let

Druhá prohlídka

65 let

68 let

Třetí prohlídka

68 let + každé další dva roky

70 let + každé další dva roky

Pozor: Na řidiče-profesionály se vztahují jiná pravidla! 

Pokud však řidič dosáhne 60 let do 1. července včetně, musí lékařskou prohlídku podstoupit dle původního nařízení, tedy nejpozději v den dovršení 60 let věku! Pakliže řidič potvrzení o provedené prohlídce mít nebude, může to pro něj znamenat značné komplikace.

„Potvrzení o lékařské prohlídce je důležitým dokumentem, když řidič-senior způsobí dopravní nehodu. Na absenci této prohlídky a dokladu o ní je nahlíženo jako na absenci řidičského průkazu jako takového,“ upozorňuje Jan Marek z České pojišťovny a dodává: „Za takových okolností by se mohlo stát, že pojišťovna po řidiči, který nehodu způsobil, bude následně vymáhat škodu, kterou již proplatila poškozenému.“ Může přitom jít o stovky tisíc i miliony korun.

Někteří lidé mají z posunutí lékařské prohlídky na vyšší věk obavy, že na silnicích přibude více nehod, odborníci se však této změny nebojí.

„S vyšším věkem rostou určitá zdravotní rizika, která mohou mít vliv na schopnost řízení motorového vozidla, jako je zhoršování zraku, ztráta schopnosti koncentrace, zpomalení reflexů a podobně. Určit však optimální věkovou hranici, od kdy může být vyšší věk překážkou v řízení, je velmi složité, protože zdravotní stav je vysoce individuální záležitostí. Obecně si nemyslím, že mezi řidičem šedesátníkem a řidičem pětašedesátníkem je výrazný rozdíl. Vzhledem k individuálním rozdílům v rychlosti stárnutí se zvýšené riziko může objevit u řidičů před dovršením sedmdesáti let věku, například vlivem působení většího počtu onemocnění najednou,“ říká MUDr. Ivana Doleželová, MBA, primářka Oddělení geriatrie a následné péče Thomayerovy nemocnice.

Skutečnost, že starší řidiči nezpůsobují dopravní nehody častěji, než jiné věkové skupiny, potvrzují i statistiky Policie ČR. Z více než 70 000 dopravních nehod, které v roce 2012 zavinili řidiči motorových vozidel, jich 6434 bylo zaviněno řidiči nad 60 let, tedy jen něco málo přes 9 %. Zároveň ale policejní statistiky říkají, že u celých 21,6 % dopravních nehod, které se v roce 2012 staly, není evidován věk viníka. Skutečná čísla tak pravděpodobně budou o trochu vyšší.

O tom, že věk nehraje zásadní roli při obsluhování vozidla, svědčí i záznamy České pojišťovny. Řidiči nad šedesát let se podle statistik na dopravních nehodách v posledních dvou letech podíleli v 16 % ze všech případů. Mezi řidiči, z jejichž pojištění se škoda hradila, je veden záznam i řidiče narozeného v roce 1902. Nejstarším řidičem, který způsobil nehodu, pak byl muž s ročníkem narození 1903.