další výzva zaměřená na budování dobíjecích stanic | Aktuality | autoweek.cz

Další výzva zaměřená na budování dobíjecích stanic

Další výzva zaměřená na budování dobíjecích stanic

28.09.2018 | | Aktuality

Ministerstvo dopravy podpoří z Operačního programu doprava (OPD) výstavbu běžných dobíjecích stanic pro elektromobily. Za tímto účelem je z evropských prostředků vyčleněno až 174 milionů Kč v rámci programu podpory infrastruktury pro alternativní paliva.
Ministerstvo dopravy vyhlašuje již druhou výzvu OPD v rámci dotačního programu na podporu infrastruktury pro alternativní paliva zaměřenou na vybudování tzv. doplňkové sítě běžných dobíjecích stanic. Maximální alokace na tuto výzvu je 174 milionů Kč. Konečný termín pro předložení žádostí bude 15. února 2019.
 
O podporu v této výzvě se mohou ucházet žadatelé, kteří prokazatelně provozují ekonomickou činnost v oblastech: elektrické instalace, rozvod elektřiny, obchod s elektřinou nebo mají zkušenost s provozováním alespoň 10 veřejně přístupných dobíjecích stanic a kteří předloží projekt na vybudování běžných dobíjecích stanic na území České republiky. Rozsah projektu závisí zcela na uvážení žadatele. Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů může v této výzvě dosáhnout až 70 %. Hodnotícími kritérii jsou hospodárnost, připravenost a relevance projektu.
 
Další výzva zaměřená na vybudování tzv. doplňkové sítě dobíjecích stanic bude vyhlášena v příštím roce. Celkem by tak nejpozději do konce roku 2023 mělo vzniknout minimálně 800 dobíjecích stanic, čímž bude splněn cíl stanovený v Národním akčním plánu čisté mobility, který byl schválen vládou v listopadu 2015. Tato nově vyhlašovaná výzva navazuje na první výzvu vyhlášenou v lednu 2018, v rámci níž budou podpořeny celkem 4 žádosti. V případě úspěšné realizace těchto 4 žádostí dojde k instalaci celkem 132 běžných dobíjecích stanic se souhrnným příspěvkem z OPD ve výši 26 miliónů Kč.
 
Bližší informace o podmínkách podpory v rámci nově vyhlašované výzvy jsou součástí podrobné dokumentace výzvy č. 67, která je zveřejněna na webu Řídicího orgánu OPD zde: http://web.opd.cz/vyzva-67