daňové úlevy z pohonných hmot pomáhají jen bohatým | Aktuality | autoweek.cz

Daňové úlevy z pohonných hmot pomáhají jen bohatým

Daňové úlevy z pohonných hmot pomáhají jen bohatým

25.03.2022 | | Aktuality

Studie organizace Transport & Environment konstatuje, že daňoví poplatníci v zemích EU přijdou o 9 miliard eur snížením daní z pohonných hmot, které je nakloněno jen bohatým. Nejbohatší řidiči dostanou osmkrát víc veřejných peněz než ti nejchudší. Proto potřebujeme clo na ruskou ropu.
Ceny pohonných hmot se vyšplhaly na historické maximum. Aby vlády uklidnily řidiče, 14 z 27 členských států EU na to zareagovalo snížením daní z pohonných hmot. I když tento politický přístup působí jednoduše a efektně, vytváří zvrácenou ekologickou pobídku a přináší nespravedlivé sociální důsledky, protože bohatí spotřebují mnohem víc pohonných hmot než ti chudí a ropné společnosti upravují své ceny tak, aby ze snížení daní měly také podíl. Je to extrémně nákladný přístup.
 
Analýza zelené dopravní skupiny Transport & Environment (T&E) zjistila, že snížení daně z pohonných hmot bude evropské daňové poplatníky stát 9 miliard eur, což je částka, která se může dále zvyšovat pokud více členských států oznámí podobná opatření nebo pokud budou dočasná snížení prodloužena. Přitom nejbohatší motoristé dostanou v průměru osmkrát víc veřejných peněz než ti nejchudší. Vlády by proto měly místo toho zavést dovozní clo na ruskou ropu aby získaly příjmy na podporu nízkopříjmovým domácnostem v hotovosti a posílily energetickou bezpečnost Evropy.
 
Automobilový analytik společnosti T&E Griffin Carpenter k tomu řekl: „Vlády EU tvrdí, že stojí na straně Ukrajiny, ale místo zdanění ruské ropy její prodej dotují 9 miliardami eur z peněz daňových poplatníků. Existují lepší způsoby, jak mohou vlády lidem pomoci. Právě teď bychom mohli uvalit clo na dovoz ruské ropy. Namísto dotování bohatých řidičů aut polykajících benzin nebo naftu by hotovostní podpora mohla být rozdělována spravedlivěji rodinám, které ji skutečně potřebují.“
 
Podle analýzy T&E 10 % nejbohatších řidičů dostane snížením daně z pohonných hmot v průměru osmkrát více než ti nejchudší, protože spotřebují mnohem víc paliva. Bohatší motoristé jezdí víc, často sami a s většími, více znečišťujícími vozidly. Například snížení spotřební daně z paliva o 15 centů během šesti měsíců ulehčí účtu řidiče BMW X5 o 300 eur ve srovnání s 85 eury u řidiče Citroënu C3. A lidé, kteří jezdí veřejnou dopravou, nedostávají nic.
 
Země EU by letos mohly získat 27 miliard eur z dovozního cla ve výši 25 dolarů za barel ruské ropy, uvádí analýza. Ruský ropný průmysl by musel absorbovat náklady, protože v krátkodobém horizontu nemá žádné alternativy k prodeji na evropském trhu (Skutečností ovšem je, že v posledních týdnech významně roste vývoz ruské ropy do Indie - pozn. autoweek.cz).
 
Dosud nebyla v Evropě přijata žádná opatření ke snížení poptávky po ropě, přičemž vlády se zaměřují pouze na snižování daní z pohonných hmot. Griffin Carpenter řekl: „Nejjednodušší způsob, jak se vyhnout vysokým cenám ropy, je umožnit lidem jezdit méně. Vlády by měly vypracovat své domácí úkoly a dočasně snížit ceny za veřejnou dopravu. Pokud chtějí vlády pomoci domácnostem s nízkými příjmy závislými na autech, měly by snížit daně z příjmu, zvýšit příspěvky na mobilitu nebo jednoduše vydávat hotovostní šeky těm, kteří to potřebují.“
 
T&E vyzývá členské státy EU:
- Zrušit snížení spotřební daně nebo přinejmenším prohlásit, že snížení nebude obnoveno.
- Zavést clo na dovoz ruské ropy, což by mohlo přinést výnosy až 27 miliard eur.
- Navrhnout opatření na podporu příjmů (např. spotřební šeky, snížené daně z práce) zaměřené na rodiny z nízké a střední třídy, která nemotivují k používání ropy a řízení aut.
- Podpořit úsilí občanů snížit spotřebu pohonných hmot snížením jízdného ve veřejné dopravě, využíváním práce z domova a revizí rychlostních limitů (např. omezením rychlosti nákladních vozidel na 80 km/h).
- Koordinovat rozhodnutí o vnitrostátních daních z pohonných hmot aby se předešlo závodům o nižší ceny pohonných hmot mezi členskými zeměmi.
 
Tato doporučení poskytují spravedlivější rozdělení finančních výhod tím, že pomáhají chudým stejně jako bohatým a přinášejí spravedlivější způsob veřejného financování zdaněním dovozu ruské ropy. Tato doporučení by také zabránila zvráceným dopadům na životní prostředí a zdraví, které vyplývají z dotování fosilních paliv, a posunula by Evropu blíž k životu bez ruské ropy a fosilních paliv vůbec.
  • Daňové úlevy z pohonných hmot pomáhají jen bohatým
  • Daňové úlevy z pohonných hmot pomáhají jen bohatým