data ukazují, že evropská auta bude i nadále pohánět ropa | Aktuality | autoweek.cz

Data ukazují, že evropská auta bude i nadále pohánět ropa

Data ukazují, že evropská auta bude i nadále pohánět ropa

21.10.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Evropa se dlouhodobě snaží dekarbonizovat sektor dopravy. Oficiální údaje však podle agentury Euractiv ukazují, že navzdory řadě legislativních opatření zůstane závislost silniční dopravy na ropě v EU v roce 2030 vysoká, což vyvolává pochybnosti o účinnosti dosud přijatých opatření.
Evropská komise minulý měsíc představila své ambice v oblasti klimatu do roku 2030, ovšem doprava, která je zodpovědná za 27 % z celkových emisí skleníkových plynů v EU, bude stále do značné míry záviset na ropě. Posouzení dopadů „Posílení ambicí Evropy v oblasti klimatu do roku 2030“ naznačuje, že ve všech modelovaných scénářích, dokonce i v nejoptimističtějším scénáři elektromobility, jednoznačně převažuje závislost na ropě, která bude představovat minimálně 85 % zdrojů energie pro dopravu.
 
Revidovaná směrnice o energii z obnovitelných zdrojů RED II stanovila za cíl mít v dopravě podíl 14 % obnovitelných zdrojů. Běžná biopaliva, jako jsou bioetanol nebo bionafta, byla do roku 2030 omezena na 7 %, zatímco 3,5 % by mělo být vyhrazeno pro takzvaná pokročilá biopaliva.
 
Obecně platí, že elektromobilita je upřednostňována, ale vzhledem k vysokým nákladům a nedostatku infrastruktury její masové rozšíření prozatím zůstává zbožným přáním. Po kontrole reálnosti se proto zákonodárci EU rozhodli později v tomto roce revidovat právní předpisy.
 
Zdroj blízký agentuře Euractiv uvedl, že odvětví dopravy se vyznačuje vysokou závislostí na ropě nejen dnes, ale bude tomu tak také v roce 2030, což odráží skutečnost, že odvětví dopravy bude obtížné dekarbonizovat.
 
„Dnešní situace a tyto projekce na rok 2030 neznamenají, že RED II není efektivní právní předpis, protože při neexistenci této politiky by byla situace ještě horší. Ukazuje pouze, že dekarbonizace dopravy je náročná. Dnes tvoří biopaliva, bioplyn a biometan pouze 3,5 % veškeré spotřeby plynů a paliv a jsou z velké části založeny na potravinářských a krmných plodinách. Do roku 2030 by se jejich podíl a podíl jiných alternativních paliv musel zvýšit společně se zlepšením energetické účinnosti,“ vysvětlil zdroj.
 
Potenciál snížit emise z používání energie v dopravě do roku 2030 je však menší než v jiných odvětvích, jako jsou budovy. Posouzení dopadů ukazuje, že je nutné zajistit, aby se během tohoto desetiletí ve velkém měřítku prověřila pokročilá řešení, jako je významné využívání obnovitelného vodíku a jiných obnovitelných a nízkouhlíkových paliv, aby bylo možné dosáhnout nezbytné snížení k dosažení uhlíkové neutrality. Po roce 2030 by zavádění nových paliv, včetně vodíku, e-plynů a e-kapalin, mělo pomoci dekarbonizaci dopravy v souladu s evropskými cíli Zeleného údělu. Biopaliva a další obnovitelná paliva by měla hrát důležitou roli v dekarbonizaci dopravy zejména v těžko dekarbonizovatelných oblastech jako jsou letectví nebo námořní doprava.
 
Evropská komise trvá na tom, že elektromobilita je v silniční a železniční dopravě klíčová, zatímco nové služby mobility zvýší efektivitu dopravy. Jiné druhy dopravy se budou muset více spoléhat na vyspělá biopaliva a e-paliva.
 
Europoslanec: Odstraňte fosilní paliva!
Pro irského europoslance ze středopravé Evropské lidové strany (EPP) Seána Kellyho je zde naléhavá potřeba co nejrychleji se vzdát používání fosilní ropy. Pro Euractiv uvedl: „Ropa je hlavním přispěvatelem k našim emisím z dopravy. Snižování její spotřeby musí být klíčovým prvkem našeho úsilí o uhlíkovou neutralitu do roku 2050.“
 
„Dva roky po dohodě REDII je třeba říci, že ambice v oblasti dopravy by mohly být vyšší. Byla to obtížná část vyjednávání a členské státy se zdráhaly posunout dál, snad pochopitelně s ohledem na roky nejistoty, kterými odvětví biopaliv prošlo. V souvislosti s revizí RED II Evropa musí najít způsob, jak postupně vyřadit fosilní ropu a posunout kupředu jak elektrická vozidla, tak udržitelná moderní biopaliva,“ tvrdí Seán Kelly.
 
Zákonodárci v Evropském parlamentu chtějí předejít tomu, aby fosilní paliva získala v době po pandemii jakoukoli finanční podporu ze strany EU. Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu v říjnu hlasoval o vyloučení fosilních paliv z podpory v rámci fondu pro obnovu v hodnotě 750 miliard eur, jehož cílem je posílit hospodářství bloku v důsledku pandemické krize. Francouzský europoslanec Pascal Canfin slíbil, že „bude bojovat za to, aby tento postoj v parlamentu získal většinu. Nesmí tu být žádné financování použití fosilních paliv, protože investujeme do budoucnosti a ne do minulosti.“
 
Skutečná diskuse je o snižování množství ropy
Zoltán Szabó, konzultant pro udržitelnost společnosti Ethanol Europe, uvedl, že jedinou věcí, o které zúčastněné strany ve skutečnosti nemluví, je způsob, jak má být ropa nahrazena: „Kontrola reality v Zeleném údělu se musí zaměřit na množství ropy spotřebované každý rok v dopravním sektoru EU. Nejnovější předpovědi Komise jasně ukazují, že ropa bude představovat přibližně 85 % energie používané v silniční dopravě v roce 2030. Je zřejmé, že dosud přijatá politika EU nepřinese dekarbonizaci dopravy. K této politice patří ambiciózní cíle elektrifikace dopravy, emisní normy pro automobily, mandát pro moderní biopaliva a omezení konvenčních biopaliv. Je však jasné, že bez účinné politiky, která zajistí, že se použití ropy skutečně sníží, EU svůj slib v oblasti klimatu nesplní.“
 
Zdroj, který byl požádán o komentář k tomuto argumentu, uvedl: „Existuje již mnoho opatření, která snižují spotřebu ropy, např. zdanění spotřeby energetických produktů nebo podpora obnovitelných energií, elektrifikace a zvyšování energetické účinnosti.“
 
Výkonný ředitel Asociace německého průmyslu biopaliv Elmar Baumann uvedl, že v RED II vidí jen malou přidanou hodnotu: „Je nepochopitelné, že právní předpisy EU předepisují stále vyšší cíle snižování emisí skleníkových plynů, zatímco současně nejsou schopny účinně snížit spalování fosilních paliv. Musíme podporovat všechny dostupné možností snižování emisí nahrazením fosilních paliv. Je zřejmé, že elektromobilita, paliva na bázi elektřiny (PtX) a biopaliva musí být společně prosazovány ke snížení spotřeby fosilní energie a tím i emisí skleníkových plynů v dopravě. Je zřejmé, že k dosažení velmi nízkých nebo nulových emisí musí být z dlouhodobého hlediska mobilita organizována pomocí co nejmenšího množství ropy. Klesající limit pro fosilní paliva je odvážný, ale logický nástroj.“
 
Evropské sdružení pro rafinaci ropy Fuels Europe uvedlo, že posun od fosilních paliv k palivům nefosilním nelze dosáhnout přes noc a bude záviset na politické vizi a angažovanosti EU. „Taková transformace vyžaduje značné investice a vytvoření politického rámce, který bude zahrnovat reformu nebo zjednodušení předpisů, jako jsou RED nebo FQD, a revizi směrnice o zdanění energie nebo CO2 z provozu vozidel.“