den plynové mobility cng/lng/biometan | Aktuality | autoweek.cz

Den plynové mobility CNG/LNG/biometan

Den plynové mobility CNG/LNG/biometan

03.09.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Český plynárenský svaz ve spolupráci se svými partnery uspořádal Den plynové mobility aby odbornou veřejnost seznámil s konkrétními inovacemi a připravovanými projekty.
Český plynárenský svaz v areálu Pražské plynárenské uspořádal Den plynové mobility. Vedoucí firmy v oblasti plynové mobility zde představily nové technologie a strategie pro rozvoj CNG, LNG i biometanu v ČR.
 
Veškeré konkrétní informace na jednom místě
Zástupci státní správy, municipalit a dopravců se v rámci odborných seminářů seznámili s možnostmi aplikací čisté mobility pro města a obec a stavem potřebné infrastruktury pro provoz vozidel na CNG a LNG. Zástupci prodejců poté představili současnou a připravovanou nabídku osobních a nákladních aut s pohonem na zemní plyn (CNG, LNG) a obnovitelný biometan, které automobilky uvádějí na český trh. Účastníky seznámili s jejich výhodami, ekologickým přínosem a bezpečností provozu včetně možností nákupu a servisováním.
 
Na místě 15 firem vystavovalo technologie spojené s plynovou mobilitou. K vidění zde byly různé druhy vozidel od osobních a lehkých užitkových vozidel, přes autobusy a popelářské a komunální vozy na CNG až po nákladní vozy a tahače na LNG. K vidění byly i související technologie jako domácí plničky na CNG a mobilní plničky na LNG. Zástupci příslušných firem seznámili zájemce se zkušenostmi z provozu bioplynové stanice a připravili komentovanou prohlídku veřejné plnicí stanice CNG s ukázkou jejího fungování.
 
Situace v ČR
Výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu Lenka Kovačovská, generální tajemník sdružení autodopravců Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř a tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný seznámili přítomné s výzvou ČPS k rozvoji plynové mobility, s připravovanými strategickými cíli a nástroji rozvoje čisté mobility do roku 2030 v České republice a Evropské unii.
 
Plynárenské společnosti, prodejci automobilů, technologické a investiční firmy v České republice pro nejbližší roky plánují další rozšiřování sítě plnicích stanic CNG, budování sítě stanic s LNG, zvýšení počtu plynových vozidel v osobní i nákladní dopravy a především v městské hromadné dopravě a komunálních službách. Plánují se i investice do nových technologií, především ve spojení s rozvojem výroby a zásobování biometanem. V ČR vzniknou nové plnicí stanice na CNG a LNG, zkapalňovací závody pro BioLNG i bioplynové stanice pro výrobu BioCNG. Využitím maximálního potenciálu biometanu lze snížit emise CO2 v ČR o více než 200 000 tun ročně.
 
Firmy budou investovat do rozvoje sítí CNG a LNG plnicích stanic
V oblasti CNG drží Česká republika s počtem 211 plnicími stanicemi třetí příčku co do velikosti infrastruktury v Evropě.
 
V roce 2017 byla v tuzemsku otevřena první veřejná plnicí stanice na LNG. Od letošního července jsou v ČR v provozu již dvě a do roku 2022 by se měl jejich počet rozrůst o dalších 18, které jsou již ve fázi reálných projektů. Národní akční plán čisté mobility přitom počítá do roku 2030 se sítí až 30 plnicích stanic na LNG.
 
Výrobci automobilů a dopravci rozšiřují nabídku a služby vozidel na plyn
V České republice je aktuálně v provozu více než 26 000 vozidel na stlačený zemní plyn (CNG). Ta se vyznačují téměř polovičními provozními náklady oproti motorům na benzin či naftu a výrazně nižšími emisemi.
 
Na české silnice v loňském roce vyjely také první nákladní vozy poháněné zkapalněným zemním plynem (LNG), přičemž v oblasti nákladní dopravy dnes neexistuje žádné jiné dostupné palivo, jež by dosahovalo požadované kombinace vysokého výkonu a ekologického provozu. Vozy s pohonem na LNG mají dojezd až 1200 km a oproti běžným motorizacím na naftu neprodukují v podstatě žádné škodlivé emise oxidu síry, dusíku ani pevných částic.
 
K rychlejšímu rozvoji plynové mobility v ČR pomohou nové technologie
Budoucnost plynové mobility je často skloňována v souvislosti se zpracováním biometanu a jeho následným využitím v podobě BioCNG. Ten se vyznačuje nejnižšími emisemi skleníkových plynů a v porovnání s ostatními konvenčními biopalivy i nejnižší spotřebu energie v celém životním cyklu. Spalováním BioCNG se do ovzduší uvolňuje až o 80 % méně emisí oxidu uhličitého oproti benzinu či naftě a o 60 % méně ve srovnání s fosilním CNG. Složení biometanu je identické se zemním plynem, takže motory spalující BioCNG nevyžadují žádné technické úpravy. Analogické jsou výhody využití biometanu ve formě BioLNG.
 
Prozatím jedinou bioplynovou stanici EFG Rapotín BPS, jež vyrábí biometan z biologicky rozložitelných odpadů, v ČR provozuje investiční skupina Energy financial group (EFG). Ta zahájila letos vtláčení bioplynu do distribuční sítě a ve spolupráci s innogy i testování ve formě bioCNG.
 
  • Den plynové mobility CNG/LNG/biometan
  • Den plynové mobility CNG/LNG/biometan
  • Den plynové mobility CNG/LNG/biometan
  • Den plynové mobility CNG/LNG/biometan
  • Den plynové mobility CNG/LNG/biometan