dieselgate v evropském parlamentu | Aktuality | autoweek.cz

Dieselgate v Evropském parlamentu

Dieselgate v Evropském parlamentu

19.12.2015 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Evropský parlament zřizuje vyšetřovací výbor, který se bude zabývat chování automobilového průmyslu v souvislosti s aférou Volkswagenu. Bude v něm zasedat 45 členů. Výsledky svého šetření předloží do roka.
Evropský parlament se rozhodl zřídit vyšetřovací výbor, který prošetří údajná porušení unijních právních předpisů v souvislosti s měřením emisí v automobilovém průmyslu, jakož i údajná selhání členských států EU a Evropské komise v prosazování unijních pravidel. Europoslanci schválili zřízení vyšetřovacího výboru poměrem hlasů 354 (pro): 229 (proti): 35 (zdrželo se hlasování). Vyšetřovací výbor předloží průběžnou zprávu do šesti měsíců a konečnou zprávu do 12 měsíců od zahájení své činnosti.
 
Výbor prošetří:
- údajné selhání Komise při plnění povinnosti přezkumu zkušebních cyklů
- údajné selhání Komise a orgánů členských států přijmout náležitá a účinná opatření pro dohled nad prosazováním a k prosazení výslovného zákazu odpojovacích zařízení
- údajné selhání Komise zavést včas zkoušky odrážející skutečné jízdní podmínky
- údajné selhání členských států přijmout předpisy, které stanoví účinné, přiměřené a odrazující sankce vůči výrobcům za porušení pravidel.
 
Výbor by měl také prošetřit, zda Komise a členské státy měly důkazy týkající se používání odpojovacích mechanismů před 18. zářím 2015, kdy skandál vypuknul.
 
Zřízení vyšetřovacího výboru navazuje na odhalení uskutečněná v USA, dle kterých skupina Volkswagen používala u svých automobilů software ke kosmetickému snížení emisí oxidů dusíku během testování. Evropský parlament 27. října schválil usnesení, v němž žádal o podrobné vyšetření úlohy a odpovědnosti Evropské komise a členských států a vyzval je, aby zveřejnily, co věděly o porušení pravidel a jaké kroky v této souvislosti provedly.