dieselgate: volkswagen dospěl v usa k dohodě | Aktuality | autoweek.cz

Dieselgate: Volkswagen dospěl v USA k dohodě

Dieselgate: Volkswagen dospěl v USA k dohodě

22.04.2016 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Volkswagen Group dosáhla dohody se severoamerickými orgány s cílem vyřešit problém co dělat se 482 000 vozidly vybavenými motory 2,0 TDI s nelegálním softwarem navrženým tak, aby při laboratorních testech uvedl motor do režimu, který zastírá nadměrné emise jedovatých oxidů dusíku.
Okresní soudce Charles Breyer v San Francisku oznámil, že Volkswagen souhlasí s nabídkou vlastníkům dotčených vozidel, která jim poskytne několik možností volby včetně odkupu vozu, zrušení leasingu a také možnost upravit tato vozidla tak, aby prošla dodatečným testováním a schvalovacím procesem.
 
Součástí dohody budou také „podstatné kompenzace“ pro postižené majitele vozidel v závislosti podle toho, jaké z navržených řešení zvolí.
 
Volkswagen také souhlasí se zřízením fondu k nápravě škod na životním prostředí způsobených nadměrnými emisemi oxidů dusíku uvolněnými postiženými vozidly. Po Volkswagenu se rovněž budou požadovat finanční prostředky na podporu „zelených“ technologií ve vozidlech.
 
„Volkswagen má v úmyslu svým zákazníkům plně kompenzovat a sanovat veškeré dopady na životní prostředí v důsledku překročení emisí jeho vznětovými motory,“ firma uvedla ve své zprávě.
 
I když mnoho detailů ještě bude muset být vyřešeno, dohoda představuje významný krok směrem k řešení podvodného chování Volkswagenu při měření emisí.
 
Volkswagen AG ve svém prohlášení uvádí, že dohoda v zásadě bude základem pro řešení občanských žalob ze strany ministerstva spravedlnosti Spojených států a Federální obchodní komise. Dohoda ale současně nemá vliv na probíhající soudní projednávání žaloby za kriminální čin, kterou proti Volkswagenu podalo ministerstvo spravedlnosti ani neovlivní probíhající vyšetřování státními zástupci.
 
Volkswagen také souhlasí se základními rysy dohody vedoucí k vyřešení mnoha hromadných žalob vedených proti společnosti vlastníky dotčených vozidel s motory 2,0 TDI.
 
Dohoda se nevztahuje na 80 000 vozidel Volkswagen, Porsche a Audi vybavenými motory V6 3,0 TDI. Řešení problému těchto vozidel se bude muset ještě dohodnout. Zatím také není jasné, kolik bude muset Volkswagen zaplatit na pokutách za překračování emisí.
 
Soudce Breyer uvedl, že očekává, že zúčastněné strany budou pracovat na urychleném řešení uvedených problémů. Současně soudce Breyer vyzval právníky, zastupující zúčastněné strany, aby zachovávali mlčenlivost o zatím nezávazné dohodě poté, co některé její detaily unikly už o den dříve do médií. Vydal nařízení mlčenlivosti dokud strany nedořeší veškeré detaily dohody, která musí být předložena soudu do 21. června.
 
Otázkou samozřejmě je, jak se k dohodě postaví zákazníci. Zatím také není jasné, jak draho celá aféra Volkswagen přijde. Nejnovější odhady uvádějí, že to bude určitě více než 30 miliard eur.
 
Dohoda Volkswagenu s americkou vládou, týkající se 580 000 vozidel, nemá žádný vliv na to, jak bude Volkswagen řešit problém s 8,5 milionu vozidly vybavenými stejnými motory a prodanými v Evropě.