diess v čele vw do roku 2025 | Aktuality | autoweek.cz

Diess v čele VW do roku 2025

Diess v čele VW do roku 2025

10.07.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Šéf VW Herbert Diess dosáhl prodloužení smlouvy, o které usiloval. Po dvou loňských neúspěšných pokusech nyní dozorčí rada schválila novou smlouvu se svým generálním ředitelem. Namísto do dubna 2023 bude trvat až do října 2025.
Herbert Diess loni se svými prvními dvěma pokusy o prodloužení smlouvy neuspěl. Na třetí pokus už mu to vyšlo a dlouho očekávané předčasné prodloužení smlouvy od dozorčí rady získal, i když ne o celé pětileté funkční období, ale nejméně o další dva roky. Místo dosavadní smlouvy, která platí do dubna 2023, jeho nová smlouva má nyní platnost do října 2025. V loňském roce Diessův požadavek narazil na odpor šéfa podnikové rady Bernda Osterloha.
 
Také rodiny majitelů Porsche a Piëch, které měly v té době výhrady proti předčasnému prodloužení smlouvy, protože požadavek přišel v polovině jeho současné smlouvy. Ve VW se obvykle o prodloužení rozhoduje až jeden rok před vypršením platnosti smlouvy, což u Diesse bude v dubnu 2022.
 
Změnu přístupu umožnil mj. nedávný odchod šéfa podnikové rady Bernda Osterloha. Nejvlivnější odborářský předák byl nejotevřenějším oponentem Diessovy strategie kvůli jeho agresivnímu stylu řízení. Osterloh ovšem počátkem roku odešel z dozorčí rady VW aby se stal členem představenstva koncernové skupiny pro nákladní automobily Traton. Jeho nástupkyně Daniela Cavallová nyní ustoupila.
 
Diess tedy zůstane generálním ředitelem až do svých 67. narozenin v říjnu 2025. S tímto rozšířením tedy překročil věkovou hranici 65 let, která ve skutečnosti platí pro výkonné funkce ve VW. Pro tuto výjimku byl zapotřebí souhlas dvoutřetinové většiny v dozorčí radě. To není možné dosáhnout bez souhlasu zástupců zaměstnanců.
 
Dozorčí rada byla na svém zasedání také představenstvem VW seznámena s novou strategií společnosti „Strategie 2030“, zaměřenou na automobilový průmysl formovaný elektromobilitou a softwarem, která bude zveřejněna příští týden 13. července.
 
„Herbert Diess a jeho řídící tým v posledních letech úspěšně pokročili v transformaci skupiny společně se zástupci zaměstnanců. Dozorčí rada vidí nejlepší podmínky pro další úspěšný rozvoj celé společnosti v příštích letech pod vedením Dr. Diesse, zejména s ohledem na Strategii 2030,“ uvedl po hlasování předseda dozorčí rady Hans Dieter Pötsch.
 
Od svého nástupu do funkce generálního ředitele v dubnu 2018 Herbert Diess urychlil tempo reforem, aby zvýšil ziskovost, snížil náklady a prosadil orientaci na software a akumulátory, dvě hlavní oblasti budoucí výroby vozidel, v nichž německým výrobcům automobilů zatím chybí odborné znalosti.