dkv nečeká výraznější letní růst cen pohonných hmot | Aktuality | autoweek.cz

DKV nečeká výraznější letní růst cen pohonných hmot

DKV nečeká výraznější letní růst cen pohonných hmot

29.06.2015 | Rybecký Vladimír | Aktuality

DKV Euro Service, přední evropský poskytovatel služeb pro dopravce, očekává v letních měsících tohoto roku stagnaci nebo jen mírné zvýšení cen pohonných hmot.
DKV Euro Service zaručuje přístup k největší síti čerpacích stanic v sektoru prodeje pohonných hmot pokrývající celou Evropu. Svým uživatelům nabízí síť nadnárodních, regionálních i lokálních značek - 55 300 míst pro tankování a servis ve 42 zemích.
 
Mezi 120 000 klienty DKV jsou logistické firmy, dopravní společnosti a provozovatelé autobusové dopravy, výhledově by se k nim měli přidat i provozovatelé flotil osobních vozidel. DKV zajišťuje bezhotovostní platby na cestách s cílem umožnit průjezd celou Evropou a nepotřebovat k tomu nic zařizovat.
 
 „Zatímco loni v létě činila v České republice průměrná cena nafty na stojanech 36,40 Kč za litr, letos odhadujeme cenu v rozmezí 32,50–33,50 Kč. U spotřebních daní ani v oblasti vratek ze zemí, které je umožňují, žádné změny neočekáváme. Kde ale k pozvolným změnám docházet bude, to je rozložení tržních pozic v ČR v souvislosti s expanzí skupiny MOL na českém trhu,“ uvedl Ondřej Pavlík, výkonný ředitel české a slovenské pobočky společnosti DKV Euro Service.
 
Odklon od ropy k zemnímu plynu
Prudký pád cen ropy na přelomu loňského a letošního roku ovlivnil pozitivně ziskovost dopravců a vedl také k přeceňování zásob. Další odhady jsou jen velmi opatrné. Cenu u čerpacích stanic může v dalších měsících samozřejmě ovlivnit vývoj kursu dolaru vůči koruně a případné eskalace geopolitických konfliktů. Česká pobočka DKV Euro Service odhaduje, že díky stabilní ceně nafty, která je pro dopravu klíčová, bude letošní rok pro velké dopravce dobrý.
 
Aktuální stav cen pohonných hmot ovlivňuje změna v očekávání poptávky v Číně, další produkce frakováním šelfů ale také deklarovaný odklon od ropy k zemnímu plynu (pod záminkou snížení emisí) u největších evropských zpracovatelů ropy.
 
Velké ropné a petrolejářské společnosti ve stále větším rozsahu investují do obchodu se zemním plynem a naopak omezují investice do zpracování a prodávají sítě čerpacích stanic. To se projeví snahou motivovat dopravce k přechodu na zemní plyn. Podle DKV se dá očekávat strmá křivka přechodu k CNG a LNG během následujících 5-10 let.
 
Návrat k domácím čerpacím stanicím
S cenami pohonných hmot souvisí pochopitelně také oblíbenost zemí z hlediska tankování. Příkladem může být rok 2010, kdy po zvýšení spotřební daně v ČR vzrostl počet dopravců, kteří tankovali v zahraničí. Atraktivními destinacemi tehdy byly Lucembursko, Španělsko a Polsko (rozdíl mezi průměrnými cenami nafty v ČR a v Polsku představoval až 12 %). Nyní se situace změnila.
 
„V současné době pokračuje nárůst tankování v tuzemsku. Důvodem jsou nejen relativně nízké ceny pohonných hmot, ale také skutečnost, že se jezdí kratší trasy. Na zkrácení tras a poklesu jízd mimo území ČR má vliv i rostoucí konkurence ze strany levých dopravců z Pobaltí a Balkánu, kteří provozují moderní vozidla a mají velmi dobře jazykově vybavené řidiče. Snižuje se rovněž spotřeba, což prodlužuje interval, kdy je nutné tankovat. Dalším faktorem je rostoucí počet čerpacích stanic provozovaných samotnými dopravci,“ uvádí Ondřej Pavlík.
 
Vliv biosložek na cenu pohonných hmot
"Dále také hraje roli fakt, že jsou k dispozici alternativní specifické produkty s podporou biosložek,“ doplnil Ondřej Pavlík. V České republice může dnes kamionová doprava využívat směsnou naftu a bionaftu. Dopravci se již neobávají poškození motorů a také výrobci se přizpůsobili a upravili servisní plány nákladních vozidel pro tankování bionafty nebo směsné nafty. Cenový rozdíl mezi naftou a směsnou naftou je vyšší než 2 Kč, takže přes dražší servisní plány vznikají dopravcům významné úspory. U bionafty je úspora ještě vyšší.
 
Specifika tankování v Německu
DKV upozorňuje, že ceny pohonných hmot v Německu se mění v závislosti na zvolené síti, regionu, dnu v týdnu a dokonce i hodině, protože k úpravám dochází nejen denně, ale 10x za den. Rozdíly v cenách se mohou vyšplhat až k 5 Kč za 1 l nafty. Nejnižší ceny v Německu bývají v pondělí, ve středu se zvyšují a kulminují ve čtvrtek. Z hlediska času je nejvýhodnější tankovat mezi 17. a 18. hodinou.
 
Řidičům osobních a menších nákladních automobilů DKV doporučuje tankovat mimo dálniční tahy, protože rozdíl v ceně 1 l nafty může dosahovat až 10 eurocentů (2,70 Kč). Aktuální údaje o cenách pohonných hmot u všech čerpacích stanic jsou neustále dostupné na www.tankexperte.de, ale také na DKV App.
 
Vyhledávač evropských čerpacích stanic s plánovačem tras a kalkulátorem mýta je v rámci DKV Maps dostupný zdarma všem zákazníkům po přihlášení na webu DKV. Umožňuje plánování individuálních tras po celé Evropě včetně vyhledání nejlevnějších čerpacích stanic na trase.
 
Mýtné
Vedle ceny nafty je druhou klíčovou položkou v nákladech při přepravě mýtné. Od roku 2004 představují platby mýta stále významnější položku v nákladech dopravců - v současné době je to už okolo čtvrtiny. Bohužel je stále neúspěšná snaha, aby alespoň v rámci EU řidič vystačil s jedinou krabičkou. Ač Evropská komise z roku 2004 stanovila úkol sjednocení platby mýta do roku 2013, stal se opak - vznikají stále nové mýtné systémy s jinou technologií a zpoplatněním.
 
V České republice došlo od 1. ledna tohoto roku ke změně v emisních třídách a ke zvýšení sazeb. Také v Německu došlo 1. ledna 2015 ke změnám - snížily se sazby u vyšších emisních tříd. Zásadní posun čeká přepravce v Německu 1. října letošního roku, kdy začne platit mýtná povinnost pro vozidla s hmotností vyšší než 7,5 t. V dubnu příštího roku zavede výkonovou mýtnou povinnost také Belgie, a to pro všechna vozidla nad 3,5 t.