dodavatelé musejí přehodnotit svou strategii | Aktuality | autoweek.cz

Dodavatelé musejí přehodnotit svou strategii

Dodavatelé musejí přehodnotit svou strategii

19.10.2013 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Euro krize zdůrazňuje potřebu dodavatelů autodílů přehodnotit strategie růstu. Asociace evropských dodavatelů CLEPA zahajuje program, jenž výrobcům autodílů pomůže přizpůsobit se novým obchodním podmínkám.

Podle asociace CLEPA nutí značné obtíže na místních trzích evropské výrobce autodílů přehodnotit své obchodní strategie, hledat příležitosti k růstu v širším okolí a nově definovat své obchodní modely.

"V příštích deseti letech se bude růst odehrávat v oblastech mimo Evropu, přičemž z 80 % se na něm bude podílet Asie. Je tedy důležité, aby se dodavatelé automobilového průmyslu naučili uspět a nabízet své inovace na mezinárodních trzích," uvedl nejvyšší výkonný ředitel CLEPA Jean-Marc Gales.

Od začátku finanční krize v roce 2008 poklesl prodej automobilů v Evropě o 20 % na svou nejnižší úroveň od roku 1993. Automobilky po celé Evropě pokračují ve snižování nákladů a zvažují se další uzavírky továren, neboť výrobci se snaží dostat využití výrobní kapacity výroby na udržitelnou úroveň.

"V Evropě očekáváme pokračující pokles poptávky po komponentách a v důsledku toho prvovýrobci a zejména dodavatelé budou muset upravit svou kapacitu," řekl Marcus Berret z poradenské firmy Roland Berger Strategy Consultants. "Tento trend se bude dále urychlovat s tím, jak prvovýrobci přesunují svou výrobu na trhy, kde se automobily prodávají. Dodavatelům orientovaným na Evropu to způsobí další problémy."

Evropští dodavatelé autodílů čelí většímu riziku, než je pouhé omezení poptávky, uvádí Gales. A s tím jak automobilky začínají působit globálně, chtějí snížit počet dodavatelů, které využívají a očekávají, že tito dodavatelé budou cestovat s nimi.

Automobilový průmysl se současně snaží najít nové způsoby jak upoutat mladší zákazníky a na nevídané úrovni se věnuje inovacím v oblastech jako je elektrický nebo hybridní pohon, vyspělejší propojení a technologie automatizovaného řízení.

Asociace CLEPA ve spolupráci s Imperial College Business School v reakci na tlak, kterému jsou vystaveni její členové, vyvinula vzdělávací modul pro řídicí pracovníky. Globální program pro řízení se skládá ze dvou třídenních modulů a bude se konat v Londýně v listopadu 2013 a dubnu 2014. Volitelný program pak proběhne v Šanghaji v létě 2014.

Cílem je pomoci především dodavatelům pro prvovýrobu soustředit se na klíčové problémy inovací, investic a mezinárodního působení.

"Evropští dodavatelé v současné době čelí velkým pochybnostem," říká Gales. "Jak mohou v tak rychle se měnícím prostředí zajišťovat a nabízet inovace výrobků, postupů a obchodních modelů? Jak budou financovat technologický vývoj a posun v geografické rovnováze? A jak dokážou růst mimo Evropu? To vše jsou vážné problémy a tento program má účastníkům pomoci nově definovat obchodní modely a pro budoucnost potvrdit jejich hodnotové návrhy."