dopad covid-19 na automobilový průmysl | Aktuality | autoweek.cz

Dopad Covid-19 na automobilový průmysl

Dopad Covid-19 na automobilový průmysl

21.04.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Pandemie koronaviru výrazně zasáhla výrobu motorových vozidel i celý dodavatelský řetězec jak v České republice, tak v celé Evropě a má vážný dopad na zaměstnanost v celém evropském automobilovém průmyslu.
Výroba automobilů v březnu v České republice dramaticky poklesla, když po růstu výroby v lednu a únoru proti loňskému roku bylo vyrobeno o 47 452 automobilů méně (tj. - 36,2 %). Téměř 90 % firem v odvětví bylo donuceno zastavit nebo významně omezit výrobu. Firmy automobilového průmyslu zdůrazňují, že bez přijetí rychlých a robustních opatření pro restart výroby a trhu nelze v dohledné době očekávat návrat k normálnímu chodu a situace se tak nebude zlepšovat.
 
V prvním čtvrtletí bylo vyrobeno 322 908 automobilů, 1284 autobusů, 306 nákladních vozidel a 118 motocyklů. Pokles celého segmentu motorových vozidel, který je v Česku z více než 99 % tvořen výrobou osobních automobilů, činil čtvrtletně 11,0 % vůči hodnotám za rok 2019. Tento pokles je dán především omezením produkce automobilů v průběhu března resp. vynucenou odstávkou výroby z důvodu opatření proti šíření koronaviru.
 
Celkově lze kvůli odstávkám v březnu a dubnu očekávat propad výroby v ČR až o 170 000 motorových vozidel, tedy zhruba o 12 % celkové roční produkce. Odhadovaný měsíční propad tržeb jen u výrobců vozidel přesahuje podle údajů AutoSAP 50 miliard korun. U dodavatelů se odhaduje pokles tržeb o zhruba 45 %, což představuje ztrátu více než 17 miliard korun měsíčně.
 
„Všechny uvedené ztráty se přitom budou s postupujícím časem dále prohlubovat. Nelze očekávat návrat k normálnímu chodu aniž by byla přijata rychlá a robustní opatření. Proto bychom v jednáních měli pokročit od opatření podporujících zastavený průmysl směrem k opatřením, která podpoří obnovení výroby a prodeje. Nelze přitom usuzovat, že obnovením produkce finálních výrobců vozidel automaticky dochází k plnohodnotnému obnovení výroby celého automobilového řetězce,“ zdůrazňuje president Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Wojnar.
 
Nezastupitelná role vlády ČR
Podle aktuálních průzkumů Sdružení autoprůmyslu bylo již v březnu zhruba 15 % firem přinuceno propouštět a v průběhu dubna tuto otázku řeší dalších 42 % firem. Sdružení proto nadále apeluje na vládu ČR, aby přijala opatření, která pomohou firmám s udržením pracovních míst při zachování jejich dostatečné likvidity, a schválila robustní soubor opatření pro restart výroby a trhu.
 
„Jakkoliv oceňujeme dosavadní kroky české vlády, které by měly pomoci i firmám v autoprůmyslu, za klíčové nadále považujeme prodloužení platnosti programu „Antivirus“, spuštění programu záruk za komerční úvěry pro velké podniky či zrychlení a další dílčí úpravy v oblasti DPH. Dále navrhujeme nastavit funkční pravidla pro přeshraniční pohyb specializovaných expertů, pravidelně dojíždějících zaměstnanců a řídících pracovníků, nutné služební cesty bez povinné karantény a přijetí opatření pro restart trhu s vozidly, která nutně nemusí znamenat zásah do státního rozpočtu,“ dodává Wojnar.
 
Sdružení automobilového průmyslu zároveň připomíná, že při silně proexportním zaměření české ekonomiky (jen roční export automotive činí více než 920 miliard korun, to je více než pětina celkového exportu ČR) je zcela klíčová aktivní role zástupců ČR při jednáních na úrovni EU, která musí vést ke koordinovanému a bezpečnému znovuobnovení výroby a k cílené strategické podpoře obnovy tržního a regulatorního prostředí. Vzhledem k často mohutnější pomoci firmám a opatřením na rozjezd trhu v okolních zemích také může docházet ke zhoršování konkurenceschopnosti firem tuzemského autoprůmyslu vůči zahraničním i ke snižování bezpečnosti a zvyšování emisí vozového parku ČR.
 
Vliv výroby COVID-19 na evropský automobilový průmysl
Pracovní místa nejméně 1 138 536 Evropanů pracujících v automobilovém průmyslu z celkem 2,6 milionu přímých výrobních pracovních míst v automobilovém odvětví EU plus Spojené království jsou v důsledku současné krize zasažena odstávkami v továrnách. Toto číslo se vztahuje pouze na osoby přímo zaměstnané výrobci automobilů, kamionů, dodávek a autobusů, dopad na širší dodavatelský řetězec v automobilovém průmyslu je ještě kritičtější. Jedná se o konzervativní odhady Sdružení evropských výrobců automobilů ACEA založené na aktuálně dostupných datech. Skutečný počet lidí, kterých se to týká, je mnohem vyšší, protože zpoždění ve vykazování údajů a úplné údaje za různé země a výrobní závody zatím nejsou k dispozici.
 
Ztráty výroby v celé EU v důsledku odstávek ve výrobě dosud dosáhly nejméně 2 068 832 motorových vozidel. Toto číslo zahrnuje osobní automobily, nákladní auta, dodávky, autobusy a autokary. Průměrná doba odstavení je v tuto chvíli (20. 4. 2020) 26 pracovních dnů. Ztráty produkce se zjevně zvýší, pokud dojde k prodloužení odstávek nebo zastavení dalších zařízení.
 
Toto je zdaleka nejkomplexnější přehled, který je v současné době k dispozici v celé EU a který kombinuje všechny známé informace a dostupné zdroje. Údaje jsou agregovány ACEA a aktualizovány na týdenní bázi za použití více zdrojů, včetně IHS Markit, MarkLines, národních asociací výrobců automobilů a veřejných oznámení výrobců. Je však důležité zdůraznit, že ACEA plně uznává, že tento přehled není vyčerpávající, pouze slouží jako nástroj k prokázání dopadu krize na celou EU.
 
země postižených zaměstnanců ztráta výroby
Belgie 30 000 30 306
Česká republika 45 000 143 981
Finsko 4 500 16 327
Francie 90 000 272 432
Chorvatsko 700 -
Itálie 69 382 124 524
Maďarsko 30 000 47 317
Německo 568 518 553 767
Nizozemsko 13 500 26 986
Polsko 17 284 45 380
Portugalsko 20 000 33 019
Rakousko 14 307 16 865
Rumunsko 20 000 68 673
Slovensko 20 000 100 673
Slovinsko 2 890 19 399
Španělsko 60 000 379 012
Švédsko 67 000 23 027
Velká Británie 65 455 167 144
Celkem (EU + UK) 1 138 536 2 068 832