dopad opatření proti šíření koronaviru na firmy | Aktuality | autoweek.cz

Dopad opatření proti šíření koronaviru na firmy

Dopad opatření proti šíření koronaviru na firmy

17.03.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Výsledky průzkumu Svazu průmyslu ČR k dopadům opatření proti šíření koronaviru na firmy a jejich ekonomickou situaci.
Většina ze 162 firem zapojených do průzkumu skončí za loňský rok v zisku. Na vyšší nebo plánovaný zisk dosáhne 45 % firem. Nižší zisk, než plánovaly, má 37 % firem. Ze sledovaných odvětví je největší dopad krize vidět u automobilového průmyslu. Nižší než plánovaný zisk hlásí 63 % firem z automobilového průmyslu, vyšší nebo plánovaný zisk za rok 2020 vykáže 22 % firem. Velké firmy se potýkaly především s propadem zisku (50 % má nižší zisk, než byl plán). U malých a středních firem je za rok 2020 mírně vyšší podíl ztrátových firem (16 % malých firem, 20 % středních firem vs. 6 % velkých firem).
 
V roce 2021 očekává 34 % firem meziroční růst zisku a 28 % firem meziroční pokles zisku. Ztrátu očekává 10 % firem. To ukazuje na přetrvávající nejistotu a opatrnost v souvislosti s vládními restrikcemi. Nejvíce firem očekává růst zisku v automobilovém průmyslu (59 %). Pokles zisku předvídají firmy z chemického průmyslu (60 %) a sklářského průmyslu (50 %). Nejčastěji očekávají letos meziroční růst zisku velké firmy (42 %). Stejné očekávání má 32 % malých firem a 29 % středních firem. Stagnaci hospodářského výsledku na úrovni roku 2020 předvídá ve všech velikostních skupinách přibližně čtvrtina firem.
 
Meziroční růst zakázek v 1. čtvrtletí 2021 hlásí 38 % firem, zatímco 39 % firem eviduje pokles zakázek. Čtvrtina firem hlásí meziroční růst zakázek do 20 %. Pětina firem hlásí pokles zakázek do 20 %. Nejčastěji rostou zakázky u strojírenských firem (49 %). Naopak pokles zakázek nejvíce hlásí firmy z chemického průmyslu (67 %). Objem zakázek roste 40 % malých firem a 38 % středních a velkých firem. S poklesem zakázek se nejvíce potýkají malé firmy (44 %) a střední firmy (43 %).
 
Exportéři očekávají pro rok 2021 častěji růst tržeb (45 % firem), a to většinou o méně než 20 %. Pokles tržeb z exportu očekává 30 % firem, a to většinou o méně než 20 %. Nejvíce by se letos mělo dařit exportérům ze strojírenství (56 % očekává růst tržeb) a automobilového průmyslu (63 % očekává růst tržeb). Naopak 50 % chemických firem očekává pokles tržeb z exportu. Růst tržeb z exportu očekávají především velké firmy (54 %).
 
Jen 8 % firem letos připravuje propouštění (nejčastěji do 5 % procent pracovníků). Z pohledu velikosti, propouštění plánují více střední firmy (12 %). Naopak 62 % firem uvádí, že zaměstnance nepropouští a ani to nemá v plánu. Plných 30 % firem hlásí, že jim zaměstnanci chybějí a chystají se najímat nové. To se nejvíce týká automobilového průmyslu (42 % firem). Z pohledu velikosti chybí pracovníci zejména velkým firmám (36 %) a středním firmám (31 %).
 
Program Antivirus (ekvivalent kurzarbeitu české vlády) vloni využilo aby jim pomohl udržet klíčové zaměstnance 32 % firem. Nejvíce jej loni využívaly firmy z automobilového průmyslu (81 %). Letos program Antivirus využívá 15 % firem. Vůbec program Antivirus nevyužívaly malé firmy (63 %) a střední firmy (45 %).
 
Firmy nepřestávají investovat. Více peněz než v roce 2020 plánuje v roce 2021 investovat 37 % firem, přičemž 23 % firem dokonce plánuje vyšší investice než v předkrizovém roce 2019. Škrtat v investicích chce 31 % firem (nejvíc mezi středními firmami - 37 %). Stejné investice jako v roce 2020 plánuje 30 % firem. V průzkumu z června 2020 64 % firem uvedlo, že budou snižovat plánované investice na rok 2020 a 43 % firem uvedlo, že jejich investice na rok 2021 budou nižší než v roce 2020.
 
Ekonomické problémy mezi svými obchodními partnery, neschopnost plnit své závazky nebo jejich insolvenci zaznamenalo 43 % firem. Nejčastěji hlásí ekonomické problémy obchodních partnerů firmy z automobilového průmyslu (71 %).
 
Na home-office pracuje více než 10 % zaměstnanců ve 45 % firem, přičemž 27 % firem má na home-office více než 20 % zaměstnanců. Nejčastější je práce na home-office u malých firem - 42 % z nich má na home-office více než 20 % zaměstnanců.

  • Dopad opatření proti šíření koronaviru na firmy
  • Dopad opatření proti šíření koronaviru na firmy
  • Dopad opatření proti šíření koronaviru na firmy
  • Dopad opatření proti šíření koronaviru na firmy
  • Dopad opatření proti šíření koronaviru na firmy