dopis acea generální tajemnici evropské komise | Aktuality | autoweek.cz

Dopis ACEA generální tajemnici Evropské komise

Dopis ACEA generální tajemnici Evropské komise

06.04.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

S ohledem na rozvíjející se krizi Covid-19 Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA) napsala dopis generální tajemnici Evropské komise ohledně veřejných konzultací týkajících se automobilového průmyslu.
Generální ředitel ACEA Eric Mark Huitema se obrátil na generální tajemnici Evropské komise Ilze Juhansoneovou s žádostí, aby pokud možno v krátké době prodloužila lhůtu pro veřejné konzultace ovlivňující automobilový průmysl.
 
Všichni výrobci automobilů, lehkých užitkových vozidel, nákladních automobilů a autobusů v EU ukončili svou činnost na dobu nejméně dvou až šesti týdnů a jejich několik set tisíc zaměstnanců je dočasně ve zkráceném pracovním procesu nebo jim vůbec není povoleno pracovat.
 
Jak dopis vysvětluje, výzkum, vývoj a mnoho technických a podpůrných oddělení výrobců, například těch, která se zabývají homologací a předpisy, reálně zastavilo činnost nebo snížilo počet zaměstnanců. V tuto chvíli navíc není jasné, zda nebude potřeba tato opatření ještě dále rozšiřovat. To výrazně omezuje schopnost ACEA konzultovat se svými členy a konsolidovat své odborné názory na kritické soubory EU, o nichž se v současné době má diskutovat.
 
I když se členové ACEA chtěli konzultací účastnit jednotlivě, v tuto chvíli to nemohou udělat. V každém případě je výsledkem to, že klíčové zúčastněné strany nejsou schopny reagovat a - v souladu s právnickými zásadami - zajistit, aby jejich názory byly řádně vyslechnuty jako by tomu bylo za normálních okolností.
 
Proto členové ACEA laskavě žádají, aby lhůty stávajících konzultací a dotazníků Evropské komise a jejích výkonných agentur, které mají zásadní vliv na automobilový průmysl, byly odloženy nejméně o dva měsíce a aby bylo odpovídajícím způsobem revidováno plánování budoucích konzultací.
 
Ilze Juhansoneová (nar. 1971, na fotografii s Ursulou von den Leyen) je bývalá učitelka jazyků a zástupkyně ředitele školy. Po studiu práv na Právnické fakultě Lotyšské univerzity (1999 - 2005) se stala zástupcem státního tajemníka Ministerstva spravedlnosti Lotyšské republiky (2004 - 2008), poté generálním tajemníkem pro záležitosti EU Ministerstva zahraničních věcí (2008 - 2011). V roce 2011 byla jmenována velvyslankyní Lotyšska při stálém zastoupení v Evropské unii. V roce 2015 se stala zástupkyní generálního tajemníka Evropské komise. Dne 14. ledna 2020 byla na žádost Ursuly von der Leyenové jmenována generálním tajemníkem Evropské komise. Řídí generální sekretariát, zajišťující každodenní chod Evropské komise, její komunikaci s veřejností a kontrolu uplatňování evropských právních předpisů.