dopis automobilového průmyslu ursule von der leyenové | Aktuality | autoweek.cz

Dopis automobilového průmyslu Ursule von der Leyenové

Dopis automobilového průmyslu Ursule von der Leyenové

27.03.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Předsedové asociací ACEA, CLEPA, ETRMA a CECRA, zastupujících výrobce vozidel, dodavatele, výrobce pneumatik, prodejce a opravce - píší předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové o důsledcích krize COVID-19 a opatřeních, která by Evropská komise měla přijmout.
Ursula von der Leyenová, Předsedkyně Evropské komise
 
Vážená paní předsedkyně,
 
Píšeme vám jménem evropských výrobců vozidel, dodavatelů, prodejců pneumatik a opravářů, abychom požádali o možnost projednat s vámi dopady současné krize COVID-19 na automobilový průmysl a o opatřeních, která by Evropská komise v tomto ohledu mohla případně přijmout.
 
Jak jistě víte, automobilový průmysl je jedním z předních evropských průmyslových odvětví. Přímo či nepřímo v Evropské unii zaměstnává 13,8 milionu lidí. To představuje 6,1 % všech pracovních míst v EU. Náš průmysl každoročně investuje do výzkumu a vývoje 57,4 miliard eur a vytváří pro EU obchodní přebytek 84,4 miliardy eur.
 
Dopad na naše odvětví je bezpochyby bezprecedentní. Výroba i prodej motorových vozidel a jejich součástí se ve většině Evropy a v dalších regionech světa náhle zastavily. Většina našich zaměstnanců je technicky nezaměstnaná nebo pracuje tam, kde je to možné. Nikdo neví, jak dlouho to bude trvat. Nic takového jsme nikdy nezažili.
 
Vzhledem k tomu, že naše odvětví je vysoce kapitálově náročné, důsledky jsou závažné. Společnosti při financování svých operací často využívají refinancování. To je v současné situaci náročné. Bez nových příjmů bude mnoho společností v krátkodobém až střednědobém výhledu čelit významným problémům s likviditou. Dostupná úroveň hotovosti se v jednotlivých odvětvích liší, ale několik společností se může během několika týdnů setkat s jejím nedostatkem.
 
Vítáme proto, že Komise přijala dočasný rámec státní podpory, její doporučení aktivovat doložku Paktu o stabilitě a růstu a její návrh nasměrovat 37 miliard eur rámci politiky soudržnosti EU na boj proti kronavirové krizi, stejně jako iniciativy Evropské centrální banky a Evropské investiční banky s cílem udržet likviditu ve finančním systému a v ekonomice. Pokud jde o posledně jmenované, věříme, že by se mělo udělat více pro zpřístupnění likvidity velkým i malým společnostem.
 
Jelikož naši činnost a zdroje směřujeme k řešení našich krátkodobých problémů, nevyhnutelně tím trpí další aktivity. V současné době neprobíhají žádné výrobní, vývojové, testovací ani homologační práce. To narušuje naše plány, které jsme zpracovali abychom se připravili na dodržování stávajících a budoucích zákonů a předpisů EU ve stanovených lhůtách. Domníváme se proto, že bude třeba provést určité úpravy načasování těchto zákonů. Ujišťujeme vás však, že naším záměrem není zpochybňovat tyto zákony jako takové ani základní cíle bezpečnosti silničního provozu, zmírňování změny klimatu a ochrany životního prostředí.
 
Při pohledu do budoucnosti musí průmysl i zákonodárci společně a včas začít plánovat období bezprostředně po zdravotní krizi. Jakmile bude možné zrušit opatření proti pandemii a ve zdravotní oblasti bude nezbytné zajistit transparentnost a koordinaci, aby se zajistilo, že život a podnikání se mohou co nejrychleji obnovit, zmírnit hospodářský dopad a co nejvíce podpořit konkurenceschopnost evropského průmyslu v neposlední řadě i s ohledem na to, umožnit společnosti znovu začít s procesem dekarbonizace a digitalizace.
 
V této době by pomohlo, kdyby Komise vydala pokyny týkající se zdravotních a bezpečnostních podmínek, za nichž se mohou pracovníci vracet do továren, prodejen a servisů tak, aby k tomu v celé EU docházelo jednotným způsobem. Dokud nedosáhneme tohoto bodu, je naše odvětví připraveno udělat vše, co může, poskytnout vozidla a, pokud je to možné, lékařské vybavení pro boj proti probíhající zdravotní krizi.
 
Jednotný trh je důležitým úspěchem Evropské unie. Naše průmyslová odvětví patří mezi ty, která jej nejlépe využívají ve prospěch zákazníků i celé společnosti. Obrana jeho integrity je prioritou, zejména s ohledem na volný pohyb zboží a pracovníků. Vítáme pokyny Komise pro členské státy týkající se zavedení „zelených koridorů“ pro dopravu zboží. Řešení budou zapotřebí také pro zaměstnance, zejména v příhraničních regionech, kde jsou podniky závislé na přeshraničním dojíždění do zaměstnání, ale také pro pohyb specializovaných pracovníků, kteří udržují v chodu stroje i dodavatelské řetězce.
 
Velmi bychom uvítali příležitost jednat o těchto záležitostech s Evropskou komisí, pokud možno  včetně vás, vašich výkonných místopředsedů a/nebo dalších komisařů, podle vašeho přání.
 
Věříme, že by to mohlo poskytnout dobrý základ nejen k posouzení toho, co by se mělo v krátkodobém horizontu udělat pro zmírnění dopadů na náš sektor, ale také k přípravě únikové strategie pro období, kdy za námi bude nejhorší zdravotní krize.
 
Doufáme, že se tento návrh setká s vaším souhlasem a těšíme se na spolupráci s Komisí abychom zajistili, že se evropský automobilový průmysl může co nejdříve odrazit a zůstat v čele inovací a konkurenceschopnosti.
 
S úctou,
Mike Manley, president Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA)
Thorsten Muschal, president Evropské asociace dodavatelů pro automobily (CLEPA)
Franco Annunziato, president Evropské asociace výrobců pneumatik a pryže (ETRMA)
Jean-Charles Herrenschmidt, předseda Evropské rady pro opravny (CECRA)
 
v kopii pro:
Margrethe Vestagerová, výkonná viceprezidentka pro Evropu připravenou na digitální věk
Frans Timmermans, výkonný viceprezident pro Evropskou ekologickou dohodu Green Deal
Valdis Dombrovskis, výkonný viceprezident pro ekonomiku
Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh
Adina Văleanová, komisařka pro dopravu