dopravci přecházejí k ekonomicky výhodným čerpacím stanicím | Aktuality | autoweek.cz

Dopravci přecházejí k ekonomicky výhodným čerpacím stanicím

Dopravci přecházejí k ekonomicky výhodným čerpacím stanicím

05.05.2016 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Stále více dopravců přechází od prémiových značek k ekonomicky výhodným čerpacím stanicím nebo lokálním řetězcům. Činí tak stále častěji jak v ČR, tak i ve většině evropských zemí. Průběžné kontroly České obchodní inspekce vnesly do tohoto segmentu více důvěry.
Navzdory bezprecedentnímu snížení stojanových cen nafty na přelomu roku 2014/2015 dopravci stále aktivně hledají maximální provozní úspory. Podle údajů shromážděných společností DKV Euro Service, předním evropským poskytovatelem služeb pro dopravce, dochází k postupnému přechodu zákazníků od prémiových značek k ekonomicky výhodným čerpacím stanicím nebo lokálním řetězcům.
 
Je zjevné, že průběžné kontroly České obchodní inspekce, svědčící o rostoucí kvalitě pohonných hmot u levnějších čerpacích stanic, vnesly více důvěry do tohoto segmentu. Naopak nevyhovující vzorky objevené ČOI ukazují, že daleko častěji a nejvyšší pokuty se udělují prémiovým dodavatelům pohonných hmot.
 
„Opakovaná tankování u ekonomicky výhodných čerpacích stanic za nejnižší cenu při zachování kvality paliva preferuje více než 90 % zákazníků DKV. Mezi lety 2012 a 2015 se tak zvýšil objem tankování našich zákazníků u levnějších čerpacích stanic v Česku o 10 %,“ konstatuje výkonný ředitel české a slovenské pobočky společnosti DKV Euro Service Ondřej Pavlík.
 
Tento trend se přitom netýká pouze České republiky, ale platí stejnou měrou i pro další země, kde DKV působí. Například v Rakousku došlo v posledních třech letech k přesunu 5 % objemu natankovaných pohonných hmot od prémiových k ekonomicky výhodným čerpacím stanicím, v Polsku byl přesun 8 %, na Slovensku 15 % a ve Francii dokonce 20 %.
 
 „Zájem o levnější čerpací stanice poroste i v letošním roce,“ říká Ondřej Pavlík a dodává, že DKV reaguje na tento trend rozšiřováním nabídky tankovacích míst právě o ekonomicky výhodné čerpací stanice s kvalitními pohonnými hmotami, včetně těch u velkých obchodních řetězců.
 
V letošním roce došlo k výraznému poklesu cenové hladiny u dvou největších sítí čerpacích stanic s vlivem na okolní místní konkurenci. Tlak na cenu ze strany zákazníků dopravců však navzdory ceně paliva nikterak nepolevil, ba naopak mnohdy zesílil, a to určuje poptávku po dalších provozních úsporách. DKV chce vyjít snaze klientů o úspory vstříc a investuje do budování komplexního nástroje pro vyhledávání cen paliva v reálném čase.
 
Z dat shromážděných společností DKV Euro Service dále vyplývá, že v reakci na tankovací migraci nákladních autodopravců dochází ke snižování cenových rozpětí stojanových cen. V České republice představoval tento pokles rozpětí v uplynulých pěti letech celou třetinu.
 
„Český nákladní dopravce nyní, na rozdíl od nedávné minulosti, opět stále více preferuje domácí tankování před zahraničním. Dočasné oscilace se sice objevují, zejména kvůli kurzu nebo jiné výchozí částce při tvorbě ceny v zahraničí, případně vlivem vratky části spotřební daně, ale tento trend je zcela zřejmý,“ uvádí O. Pavlík.
 
V roce 2015 vzrostl objem prodejů produktů motorové nafty meziročně o 7 %, a to ze 4381 miliard l na 5169 miliard l (měřeno u základních produktů motorové nafty bez přídavku biopaliva, motorové nafty s přídavkem FAME do 5 % objemu a motorové nafty s přídavkem FAME max. 7 % objemu). Vyměřená spotřební daň narostla ve stejném období z 52,9 miliardy Kč na 56,6 miliardy Kč, tedy o 3,7 miliardy Kč. Pro zajímavost, u benzinů došlo k poklesu vyměřené spotřební daně o 1,5 miliardy Kč.
 
Podle Ondřeje Pavlíka je rozptyl cen pohonných hmot v ČR největší 8-10 Kč, zatímco v Rakousku méně než 5 Kč. Pozoruhodné na tom je, že i nadále jsou vysoké ceny na dálnicích. Je patrné, že mnozí provozovatelé vozových parků provozní náklady neřeší a jsou ochotni platit i 8 Kč za litr více, než za stejnou kvalitu jinde.