dostatečná vládní podpora znamená investici do budoucnosti čr | Aktuality | autoweek.cz

Dostatečná vládní podpora znamená investici do budoucnosti ČR

Dostatečná vládní podpora znamená investici do budoucnosti ČR

01.07.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Pandemie Covid-19 firmám v automobilovém průmyslu odčerpala likviditu. Český automobilový průmysl proto silně volá po přijetí opatření na podporu ekonomické stability, ochranu pracovních míst a dalšího rozvoje odvětví.
Slibný začátek letošního roku a očekávání pozitivního vývoje v roce 2020 překazila pandemie koronaviru, která automobilový průmysl v celé Evropě na čas zcela zastavila. Pandemie covid-19 zasadila tomuto klíčovému odvětví evropského hospodářství tvrdý úder, když byly významně zasaženy prodejní a výrobní řetězce.
 
Trvají důsledky poklesu poptávky
Poslední týdny ukázaly velký potenciál firem automobilového průmyslu. Kvůli ekonomické nejistotě a poklesu spotřebitelské poptávky ale je v současné době kapacita výroby zhruba na dvou třetinách. AutoSAP proto apeluje na vládu ČR, aby urychleně přijala soubor opatření na podporu ekonomické obnovy automobilového průmyslu.
 
„Říká se, že pandemie koronaviru jen překryla a urychlila pokles automobilového průmyslu. Jenže co se týče automobilového průmyslu v České republice není tomu tak. Navzdory určitému zpomalení na evropských trzích zůstala vloni výroba vozidel na rekordní úrovni předchozího roku a tržby rostly vzhledem k rostoucímu zájmu o dražší vozidla vyrobená v České republice,“ konstatuje prezident Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Wojnar.
 
„První dva měsíce letošního roku naznačily, že i rok 2020 by mohl být na rekordní úrovni. Nyní ale máme zcela jiné starosti. Pandemie koronaviru způsobila pokles tržeb firem autoprůmyslu až ve výši 150 miliard korun, přičemž tato ztráta se bude nadále prohlubovat. Výkonnost celého sektoru bude výrazně ovlivněna nejen vývojem na zahraničních trzích, ale také případnou podporou české vlády. Přijetí opatření k restartu odvětví ze strany vlády bude mít významný pozitivní multiplikační efekt na vývoj celého hospodářství,“ vysvětluje Bohdan Wojnar.
 
Zásadní je podpora zaměstnanosti
Podpora dlouhodobé zaměstnanosti je důležitá pro dobu po skončení krize. Proto je nezbytná podpora státu. Zatím nedošlo k masivnímu propouštění, ale většina firem se blíží na hranice svých možností co se týče likvidity. Preventivní omezení nezaměstnanosti bude mít příznivý vliv i na kupní sílu. Dosavadní vládní opatření jsou málo účinná a spojená s příliš velkou administrativní zátěží.
 
Odvětví podle Sdružení automobilového průmyslu nyní potřebuje především podporu ekonomické stability v podobě výraznější a efektivnější pomoci s likviditou a podporou zaměstnanosti. „Program Antivirus se ukázal jako funkční prostředek, který pomohl odvrátit bezprostřední hrozbu masivního propouštění v podnicích. Pro řadu podniků je nyní klíčové tento program co nejdříve prodloužit, pokud možno do data spuštění nového systémového řešení tzv. kurzarbeitu, které by mělo vzít si za vzor mnohem efektivnější německý model. Je v nejvyšším zájmu státu pomoci především právě v oblasti zaměstnanosti,“ uvádí Bohdan Wojnar.
 
Také podle výkonného ředitele AutoSAP Zdeňka Petzla je nyní klíčová strategická pomoc státu: „Pandemie obrátila automobilový průmyslu naruby, rozhodně ale nezvrátila dlouhodobé trendy a nebude mít zásadní vliv na transformaci, kterou toto odvětví prochází. I s ohledem na výrazná podpůrná opatření v okolních zemích je velmi důležité posílit i v ČR investice do digitalizace, automatizace a implementace environmentálně ohleduplných řešení. V opačném případě by české firmy mohly začít výrazně ztrácet své těžce vydobyté pozice napříč celým dodavatelským řetězcem. Rychlá podpora státu skutečnými penězi a ne jen sliby má zásadní význam pro konkurenceschopnost našich firem.“
 
Dosavadní ztráty způsobené pandemií
Více než 220 000 nevyrobených motorových vozidel a propad tržeb o 150 miliard Kč (odhad): 90 miliard Kč u finálních výrobců a 60 miliard Kč u dodavatelů.

Výhled na rok 2020:
Pokles výroby motorových vozidel v ČR o 20 % (tj. 300 000 vozidel) a pokles celkových tržeb o minimálně 215 miliard Kč. Odhad pro ČR je optimističtější než pro celou EU (pokles výroby o 25 %) vzhledem produktovému portfoliu automobilek v ČR.
 
Zásadní význam automobilového průmyslu pro hospodářství ČR
Firmy AutoSAP se na celkové průmyslové produkci České republiky v roce 2019 podílely 23 % a jejich podíl na celkovém exportu činil v loňském roce 21 %. Při započtení i společností, které nejsou členy AutoSAP, se společnosti působící v automobilovém průmyslu podílejí na exportu ČR téměř 27 %. Z celkového vývozu automobilového průmyslu směřuje plných 84 % do zemí EU a EFTA, přičemž nejvíc (31,3 %) do Německa. Automobilový průmysl je navíc klíčovým odběratelem pro další průmyslová odvětví, především pro výrobce elektrotechniky a ocelářský průmysl. Jde o sektor, který zaměstnává okolo 180 000 lidí přímo a přibližně 500 000 celkově a tvoří více než třetinu průmyslových investic do vědy a výzkumu.
 
Automobilový průmysl představuje 10 % HDP a do státního rozpočtu přímo na daních z příjmů a sociálním a zdravotním pojištění odvádí 70 miliard korun. K tomu je třeba připočíst příjmy státu z DPH a z obslužných segmentů. Automobilový průmysl pracuje s velkou přidanou hodnotou - zaměstnává 11 % ze všech zaměstnanců v průmyslu a přitom vytváří 23 % tržeb z průmyslové výroby.
 

  • Dostatečná vládní podpora znamená investici do budoucnosti ČR
  • Dostatečná vládní podpora znamená investici do budoucnosti ČR
  • Dostatečná vládní podpora znamená investici do budoucnosti ČR
  • Dostatečná vládní podpora znamená investici do budoucnosti ČR