dotace pro automobily s alternativním pohonem | Aktuality | autoweek.cz

Dotace pro automobily s alternativním pohonem

Dotace pro automobily s alternativním pohonem

09.09.2016 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Výzva na dotace pro automobily s alternativním pohonem vyhlásí Ministerstvo životního prostředí (MŽP) pravděpodobně už v říjnu.
Výzvu na dotace na nákup automobilů s alternativním pohonem pro kraje a obce vyhlásí Ministerstvo životního prostředí (MŽP) pravděpodobně už letos v říjnu.  Dotace 50 000 Kč by měla být vyhrazena pro vozy na stlačený zemní plyn (CNG), 100 000 Kč by mělo zamířit na plug-in hybridy, tedy hybridní auta, jejichž baterie mohou být dobity tím, že se připojí k elektrickému zdroji, a 150 000 Kč by měl být příspěvek na nákup čistého elektromobilu. V roce 2017 by se mohla stejná nebo podobná výzva týkat už i občanů. Podle MŽP mají kraje, města a obce stejný zájem o CNG vozy a elektromobily - 43 % resp. 48 % - zatímco nejmenší zájem je o vozidla hybridní - jen 9 %.
 
„Aktuálně běží nebo se připravuje řada programů, které jsou komplementární s vládou schváleným Národním akčním plánem čistá mobilita a mají jediný cíl, a sice podpořit nákup vozidel na alternativní paliva. Česku hrozí, že nesplní ekologické závazky v dopravě,“ říká Jiří Šimek z Českého plynárenského svazu (ČPS).
 
Obce a kraje tak budou moci už letos na podzim požádat o dotace v předpokládaném objemu 150 milionů Kč na pořízení vozidel na alternativní paliva. MŽP plánuje vyčlenit tuto částku z Národního programu Životního prostředí.
 
„Výstupy z dotazníků zpracováváme. Od dotázaných obcí, měst a krajů jsme obdrželi 78 odpovědí, 70 obcí/měst a 8 krajů. Vyplývá z nich 57% zájem o elektromobily a hybridy a 43% o CNG. Co se týče typů vozidel, obce a kraje mají eminentní zájem o osobní a užitková vozidla, menší zájem evidujeme u nákladních automobilů a skútrů. Dotazníky využíváme jako doplňkový a orientační materiál pro nastavení výzvy, kterou dle předpokladu vyhlásíme v průběhu října,“ uvedla Dominika Pospíšilová z MŽP.
 
„V roce 2008 státní správa dostala vládou nařízeno během pěti let obměnit čtvrtinu vozidel vozových parků za čistá vozidla a pouze úřady krajů, na rozdíl např. od ministerstev, měly již tehdy o ekologická vozidla zájem. Ani dnes, po osmi letech, ale zdaleka podíl těchto vozidel ve státní správě rozhodně nečiní 25 %,“ uvedl Jiří Šimek z Českého plynárenského svazu.
 
„Největší zájem z vozů na alternativní paliva je v České republice o vozy na CNG. Prodává se jich u nás už dvakrát více než hybridních vozidel, téměř 20x více než elektromobilů a už 70x více než na propan-butan (LPG). Za prvních osm měsíců roku 2016 se u nás registrovalo už 2118 nových osobních a dodávkových CNG vozidel. To činí více než 1 % z nově registrovaných vozidel,“ dodal Jiří Šimek z ČPS.