myšlenky z ii. kolokvia o budoucnosti automobilového průmyslu | Aktuality | autoweek.cz

Myšlenky z II. Kolokvia o budoucnosti automobilového průmyslu

Myšlenky z II. Kolokvia o budoucnosti automobilového průmyslu

19.03.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

V Servisním tréninkovém centru v Kosmonosech uspořádalo Sdružení automobilového průmyslu ve spolupráci se společností Škoda Auto II. Kolokvium o budoucnosti automobilového průmyslu. Kromě oficiálních jednání, jsme se zde dozvěděli mnoho zajímavého.
Kolokvium, které moderoval bývalý generální tajemník Evropské asociace výrobců automobilů ACEA Ivan Hodáč, uvedl bývalý guvernér České národní banky Pavel Kysilka analýzou srovnávající dosavadní úspěchy automobilového průmyslu v České republice z let 1989 až 2018 s jeho připraveností na nové alokace let 2019 až 2030. Zdůraznil, že předností České republiky je její makroekonomická stabilita, v níž je v celosvětovém srovnání podle hodnocení agentury Bloomberg na 1. místě. S ohledem na klíčové faktory, které budou rozhodující v nadcházejícím období, tedy kvalifikace pracovní síly s ohledem na nové technologie, podpora výzkumu a vývoje, budování infrastruktury, legislativní zázemí, podněty k inovacím a vládní a municipální strategie, má ovšem velké rezervy.
 
Především je zde problémem rostoucí regulace podnikání, špatná spolupráce institucí, nedostatečná dopravní infrastruktura a zaostávání v technickém vzdělávání dané špatnou kvalitou učebního procesu. Tyto problémy je potřeba řešit, protože dosavadní úspěchy ekonomiky České republiky jsou v rozhodující míře dosahovány díky automobilovému průmyslu. Ten se s uvedenými problémy zatím vypořádává sám, ale do budoucna bude potřebovat spolupráci více subjektů, aby si udržel konkurenceschopnost.
 
Nezapomínat na infrastrukturu pro sdílení dat
President Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Wojnar zdůraznil, že budoucnost automobilového průmyslu je jednoznačně v elektromobilitě. Důležité při tom je, abychom platili daně v České republice a nikoliv pokuty do Bruselu. Automobilový průmysl investuje do inovací produktů, ale bude potřebovat podporu především ze strany municipalit a energetiky. Je potřeba vybudovat potřebnou infrastrukturu a motivovat různé typy zákazníků aby tato vozidla skutečně kupovali. Neméně důležité je ale i budování infrastruktury pro sdílení dat kvůli novým možnostem mobility, protože data se stávají ropou budoucího automobilového průmyslu.
 
Nezapomeňme na hrozbu cel na auta v USA
Premiér Andrej Babiš potvrdil, že si všichni uvědomují význam automobilového průmyslu a potřebu zachovat prosperitu tohoto odvětví. Vše ale zasadil do mezinárodního kontextu, když připomenul, že součástí vytváření podmínek pro rozvoj automobilového průmyslu je nutnost přesvědčit administrativu presidenta Trumpa, aby nezaváděl cla na automobily dovážené z Evropy. Německá auta totiž jsou minimálně z 10 % produktem automobilového průmyslu ČR a jeho dodavatelů. „Štve mne, že jako členské státy do toho nemůžeme mluvit. Pokud se podíváme na obchodní bilanci a cla na auta nebo zemědělské produkty dovážené z USA do Evropy a naopak vyvážené z EU do USA, pak presidenta Trumpa chápu. Chová se zcela logicky. Zajímalo by nás, co vlastně EU v USA vyjednává, když paní Malmströmová k tomu zatím nemá ani schválený mandát od všech členských zemí.“
 
„Česká republika má velký potenciál prosadit se mezi špičkové evropské země, dále zvyšovat produkci, ale také posilovat vytváření přidané hodnoty. Je důležité, že jsme navázali na dohody z roku 2017. Získal jsem zde spoustu informací. Tabulku s hodnocením jednotlivých úkolů a s tím, kde zaostáváme, si beru domů jako domácí úkol, protože automobilový průmysl pro nás má zásadní význam,“ zhodnotil Andrej Babiš průběh jednání.
 
Podpora elektromobility ano, ale je tu mnoho otázek
„Evropa produkuje 9,8 % globálních emisí. Ostatní jsou na tom mnohem hůř a nevěnují tomu takovou pozornost. Zachraňovat planetu by měli všichni a ne jen Evropa. Obávám se, že cíle EU jsou přehnaně ambiciózní. Měli bychom si to dobře rozmyslet, abychom vše nepřepálili s negativním dopadem na náš průmysl. To platí i o energetickém mixu, aby nám po likvidaci fosilních paliv a jaderných elektráren nakonec zbyde jen slunce, vítr a zemní plyn z Ruska,“ uvedl Andrej Babiš.
 
K otázce elektromobility premiér řekl: „Slyším zde, kolik budeme mít elektromobilů v roce 2025 a 2030, ale je otázkou, jestli jsme si to dobře rozmysleli, jak se k tomu postaví zákazníci, protože ve finále půjde zase o dotace, které nakonec zaplatí občané. Jednoznačně chceme podporovat elektromobilitu, ale jen podporou budování infrastruktury a dotacemi pro municipality a firmy, rozhodně ne pro soukromníky, k tomu nevidím žádný důvod. Česká republika není Norsko se zásobami ropy a zemního plynu a elektřinou z fjordů. Uvidíme, jak na rozvoj infrastruktury zareagují zákazníci. Musíme si to dobře rozmyslet, abychom zase za pár let nezjistili, že akumulátory mají na svědomí víc emisí než spalovací motory. Dnes je to tak, že o tom, co bude Škoda vyrábět, nerozhodli zákazníci, ale 751 europoslanců.“
 
„Pro mne není dnes důležité, jak nahradíme úbytek daní při poklesu prodeje benzinu, ale jak se s přechodem k elektromobilitě vyrovnají české dodavatelské firmy, když objem dodávek pro elektromobily poklesne a akumulátory budeme dovážet z Asie,“ připomenul český premiér.
 
Důležitá je rychlost reakce na změny
Předseda představenstva společnosti Škoda Auto Bernhard Maier připomenul význam rychlosti změn: „Význam schopnosti rychle reagovat na změny můžeme vidět jak se za dva roky, uplynulé od minulého kolokvia, vyvinuly komunikační technologie. Byli jsme dosud zvyklí u automobilů uvažovat s životním cyklem počítaným v letech, ale budeme muset myslet na změny v řádu měsíců, možná i týdnů. Moderní automobil blízké budoucnosti bude z 95 % nositelem softwaru a ne jen výrobkem z kovu jako dosud. Klíčem pro budoucnost bude kvalifikace a vzdělávání. Budou zanikat tradiční profese a vznikat úplně nové. Pro společnost bude důležité zajistit celoživotní vzdělávání v reakci na tento vývoj.“
 
„Před dvěma roky jsme hlásili přípravu na elektromobilitu a do konce příštího roku budou tato nová vozidla v prodeji. Škoda Auto se orientuje na elektromobilitu, přičemž zásadní je, že tento vývoj bude probíhat zde v České republice a bude tomu tak i do budoucna. Naše zákazníky nebudou motivovat regulace a restrikce ze strany EU. Budou kupovat elektromobily jen v případě, když jim nabídneme atraktivní produkt přinášející jim výhody, vozy s dlouhým dojezdem, u nichž nebudou mít problém je dobíjet,“ uzavřel Bernhard Maier.