škrty v infrastruktuře ohrozí bezpečnost | Aktuality | autoweek.cz

Škrty v infrastruktuře ohrozí bezpečnost

Škrty v infrastruktuře ohrozí bezpečnost

09.08.2011 | | Aktuality

Tisková zpráva Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia.

Poslední vývoj jednání o státním rozpočtu ukazuje, že vláda pomalu rezignuje na jednu z nejdůležitějších prorůstových investic, kterou je výstavba a údržba silniční infrastruktury.

Nejenže hrozí odklad zahájení řady důležitých staveb a zpomalení budování již rozestavěných, ohrožena začíná být již i bezpečnost vinou zcela nedostatečné údržby.

Z 12 520 mostů je jich dnes téměř pětina ve špatném až kritickém stavu, kvůli dlouhodobému zanedbávání oprav je v havarijním stavu také 44 % ze 49 000 kilometrů silnic nižších tříd.

Přestože poplatky, kterými jsou zatíženi motoristé a především silniční nákladní doprava, neustále rostou, stav silniční sítě se nezlepšuje a investice do ní klesají. Prudce se zhoršující stav silnic nižších tříd, nedostatečná údržba dálnic a silnic první třídy, havarijní stav velké části mostů jsou nejen obrovským bezpečnostním rizikem, ale znamenají také podstatné zvýšení provozních nákladů na údržbu a opravy vozidel.

Výkony silniční dopravy se v poměru k železniční přiblížily evropskému standardu a činí zhruba 80 % : 20 %. Přesto má ČR nejvíce kilometrů tratí na obyvatele, nejvíce přejezdů na obyvatele, což také znamená největší náklady na údržbu na obyvatele. Oproti tomu svou hustotou dálnic 7,1 km/1000 km2 ČR značně zaostává za vyspělými evropskými zeměmi, kde se hustoty dálnic pohybují v rozmezí 19,8 - 57,2 km/1000 km2.

Je znepokojující, že právě současná pravicová vláda bude první, která omezí investice stimulující rozvoj zdrojů ekonomického růstu, neboť má v plánu omezit financování výstavby a údržby silniční infrastruktury.

Martin Felix