rozšíření poplatku na euro 3 není žádnou novinkou | Aktuality | autoweek.cz

Rozšíření poplatku na Euro 3 není žádnou novinkou

Rozšíření poplatku na Euro 3 není žádnou novinkou

15.05.2015 | | Aktuality

Zpracování tohoto návrhu bylo uloženo Vládou ČR již v roce 2011. Upozorňuje na to tisková zpráva Sdružení AP.
Vláda ČR na svém zasedání dne 13. května 2015 schválila návrh věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností, ve kterém se předpokládá rozšíření poplatku i na vozidla plnící normu Euro 3. Tento návrh přitom vychází z usnesení, schváleném vládou již v listopadu roku 2011.
 
Předložit vládě do 31. prosince 2012 návrh nového zákona o zpětném odběru vybraných výrobků, ve kterém budou zahrnuty do placení poplatku za 1. registraci použitého vozidla i vozidla plnící emisní normu EURO 3, bylo ministru životního prostředí ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu uloženo Usnesením vlády ČR č. 819 ze dne 9. listopadu 2011.
 
Vzhledem k diskuzi a značné medializaci tématu, kterou schválení věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností vyvolalo, je nutno uvést na pravou míru některé skutečnosti, které nebyly interpretovány zcela přesně.
 
Především je nutno zdůraznit, že se nejedná o žádný pravidelný „ekologický poplatek“, ale o poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků, daný současně platným zákonem o odpadech. Tento poplatek se platí pouze jednou za životní cyklus provozování vozidla v ČR, a to buď při první registraci ojetého vozidla z dovozu, nebo při první přeregistraci (změně majitele) vozidla již registrovaného v ČR.
 
Předmětný poplatek má pouze motivační charakter a záleží jen na rozhodnutí občana, zda se rozhodne své starší vozidlo tzv. „dojezdit“ (a žádný poplatek nehradit), nebo své staré vozidlo předat k ekologické likvidaci (zdarma) či je prodat dalšímu majiteli (přičemž bude zaplacen příslušný poplatek, pokud nebyl již jednou uhrazen). Doplňujícím prvkem k motivaci pro vyřazování těch nejstarších vozidel z provozu by mohl být i příspěvek vyplácený při předání vozidla k ekologické likvidaci, o kterém se v současné době jedná.
 
Vybrané poplatky jsou od 1. 1. 2015 ze zákona opět určeny pouze na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Současně od 1. 1. 2015 platí pro likvidaci vybraných autovraků recyklační kvóta 95 % (do konce roku 2014 to bylo 85 %), kterou je ČR povinna plnit. Tato skutečnost si logicky vyžádá i vyšší náklady u zpracovatelů autovraků, neboť v ČR vyřazovaná vozidla nejsou, vzhledem k jejich věku, na ekologickou likvidaci konstrukčně a materiálově přizpůsobena tak, jako vozidla mladších generací. I to je důvodem, proč dochází k návrhu na rozšíření poplatku i na vozidla plnící normu Euro 3.
 
Je faktem, že počet v ČR registrovaných vozidel plnící normu Euro 3 zhruba odpovídá počtu vozidel ve věku 10 až 15 let. Avšak trvale se zvyšující dovoz ojetých vozidel ve věku nad 10 let je zřejmě i dalším důvodem pro rozšíření poplatku i na normu EURO 3. Za leden až duben 2015 přesáhl podíl dovozů ojetých vozidel ve věku nad 10 let hodnotu 46 %.