elbee - projekt zasluhující uznání | Aktuality | autoweek.cz

Elbee - projekt zasluhující uznání

Elbee - projekt zasluhující uznání

16.05.2014 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Unikátní vozidlo pro vozíčkáře nejen poskytuje svobodu pohybu, ale je i skvělým příkladem propojení funkčnosti s designem. Především ale je ukázkou toho, co dokáží lidé, kteří jdou umanutě za svým cílem.

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Soustřeďují se na vyhledávání inovativních a výzkumných počinů s potenciálem uspět v zahraničí. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů.

 

V letošním roce agentura Česká centra úzce spolupracuje se společností Česká inovace, organizátorkou stejnojmenné soutěže Česká inovace. V té v kategorii Inovační hvězda zvítězil výrobce unikátního designového vozidla Elbee pro tělesně postižené osoby odkázané na invalidní vozík.

 

Proto Česká centra s podporou Svazu průmyslu a dopravy připravila prezentaci vozidla Elbee v Brně a Praze. Díky tomu se s tímto obdivuhodným projektem mohla seznámit i česká média ještě před tím, než s pomocí Českých center vyrazí do světa ukázat schopnosti českých techniků, designérů, podnikatelů i dělníků. To je druhý, neméně důležitý přínos tohoto projektu.

 

Kouzlo tohoto projektu je i v tom, že nejde jen o ukázku toho, co by bylo možné. Dnes už je vše ve stádiu spuštění sériové produkce a právě v době veřejné prezentace přišel i první zákazník, který si vozidlo Elbee pořídil.

 

Speciální vůz ve spolupráci s designérem Pavlem Huškem zkonstruovala společnost ZLKL, s. r. o. (Závody lehkých konstrukcí Loštice). Manažer projektu Ing. Ladislav Brázdil ml. smysl projektu popsal jednoduše: "Dnes už máme všichni svobodu projevu, ale stále je mezi námi mnoho takových, kteří nemají svobodu pohybu. Právě proto jsme se rozhodli tuto svobodu pohybu jim poskytnout."

 

V letošním roce by mělo být vyrobeno 25 vozidel a od příštího roku by to mělo být nejméně 250 vozů ročně. Přestože výrobce počítá s masovější produkcí, každé vozidlo představuje svým způsobem originál. To je dáno tím, že každý z uživatelů bude mít poněkud odlišné potřeby a možnosti jak jej ovládat a řídit. Řízení se proto uzpůsobí konkrétním potřebám každého uživatele. Je přitom možno volit volant nebo řidítka. K dispozici je i univerzální páka sdružující všechny důležité ovládací prvky, především akcelerátor a brzdu, která může být i elektricky ovládaná. Řazení je elektrické ovládané stisknutím tlačítka.

 

„Uvedení Elbee na trh předcházel více než desetiletý vývoj. Nápad na jeho výrobu se zrodil už v roce 2003. Prototyp speciálu pro vozíčkáře byl ve spolupráci s designérem Pavlem Huškem vytvořen o čtyři roky později a dolaďování všech podrobností trvalo celých sedm let,“ vzpomíná Ing. Ladislav Brázdil ml., projektový manažer a jednatel společnosti ZLKL. Dodejme, že hodně času zabralo vyřizování veškerých legislativních náležitostí, aby se Elbee stalo skutečně automobilem.

 

Vozidlo Elbee je určeno těm vozíčkářům, kteří nechtějí být závislí na další osobě při nasedání a vysedání nebo které přesedání obtěžuje. Ojedinělost vozu Elbee spočívá především ve způsobu nástupu řidiče do vozidla. K tomu slouží dálkově ovládané přední odklopné dveře s rampou. Díky nim je možné invalidním vozíkem najet přímo do vozu, pohodlně jej zafixovat a dveře s nájezdovou rampou ovladačem uzavřít.

 

Elbee není jen vozidlo umožňující dopravu vozíčkářů. Tím, že vznikalo z dokonalého poznání jejich potřeb, jim maximálně vychází vstříc, ale navíc vypadá tak, že na něj mohou být hrdí a budou s ním předmětem obdivu.

 

Na závěr ještě pár základních technických údajů. Elbee je dvoumístné vozidlo kategorie LE (čyřkolka) s tandemovým uspořádáním, přičemž vpředu je místo řidiče uzpůsobeno pro zafixování vozíku uživatele. Toto zafixování se opět upravuje podle individuálních požadavků.

 

Elbee má délku 2479 mm a je široké jen 1330 mm, takže nemá problémy s parkováním ani průjezdem i tam, kam se s autem nelze dostat. Pohání jej zážehový motor 0,3 l o výkonu 12,5 kW, který vozítku o hmotnosti 400 kg dokáže udělit rychlost až 80 km/h. Do projektu už bylo investováno okolo 100 milionů korun.

 

Více se o vozidle Elbee, včetně možnosti financování, dozvíte na www.elbee.cz.

  • Elbee - projekt zasluhující uznání
  • Elbee - projekt zasluhující uznání
  • Elbee - projekt zasluhující uznání
  • Elbee - projekt zasluhující uznání
  • Elbee - projekt zasluhující uznání
  • Elbee - projekt zasluhující uznání
  • Elbee - projekt zasluhující uznání
  • Elbee - projekt zasluhující uznání
  • Elbee - projekt zasluhující uznání
  • Elbee - projekt zasluhující uznání