elektromobily: explozí proti úrazu elektrickým proudem | Aktuality | autoweek.cz

Elektromobily: explozí proti úrazu elektrickým proudem

Elektromobily: explozí proti úrazu elektrickým proudem

02.10.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Velké exploze mohou způsobit velké škody, ale malé exploze mohou zachránit lidské životy. To je například případ pojistného systému u elektromobilů.
Aby se předešlo riziku potenciálně smrtelných úrazů elektrickým proudem po nehodách elektromobilů, používají se polovodiče, jako například ty, které vyrábí Bosch.
 
„Rostoucí počet elektricky poháněných vozidel a souvisejících nehod způsobuje, že bezpečnostní systémy jsou nezbytné pro zajištění rychlé a bezpečné záchrany obětí dopravních nehod,“ říká viceprezident německé asociace hasičských služeb Karl-Heinz Knorr.
 
Člen představenstva Automotive Electronics ve společnosti Bosch Jens Fabrowsky vysvětluje: „Díky naší polovodičové technologii významně přispíváme k bezpečnosti vozidel s hybridním a elektrickým pohonem.“
 
Konkrétně to znamená, že cestující ve vozidle, záchranáři nebo první respondenti nepřijdou do kontaktu s živými součástkami v místě nehody. Polovodičové čipy tak zajišťují automatické odpojení vysokonapěťového akumulátoru v autě. Polovodiče jsou součástí pyrotechnických separačních systémů akumulátorů. V případě nehody explodují celé části spojovacího kabelu k vysokonapěťovému akumulátoru, takže obvod je rychle a účinně přerušen.
 
Polovodiče v těchto systémech hrají rozhodující roli. Pokud například řídicí jednotka airbagu detekuje nehodu, spustí pyropojistky, což jsou kompaktní polovodičové desky o velikosti 10 x 10 mm a hmotnosti několik gramů. V důsledku explozí je přerušeno spojení mezi vysokonapěťovým vedením s výkonovou elektronikou a akumulátorovým blokem. Vozidlo se tak vypne a nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem je vyloučeno.