elektromobily jako zdroj energie | Aktuality | autoweek.cz

Elektromobily jako zdroj energie

Elektromobily jako zdroj energie

23.10.2020 | | Aktuality

Inteligentní systém nabíjení ABB umožní elektromobilům vracet elektřinu zpět do sítě.
Elektromobily samy se stanou i zdrojem energie. Společnost ABB uvádí na trh 11 kW nabíjecí stanici s technologií umožňující obousměrné nabíjení. Toto řešení má potenciál generovat až 20 eur/elektromobil/měsíc, čímž se snižují celkové náklady spojené s vlastnictvím elektromobilu a podporuje další rozvoj elektromobility. Obousměrné nabíjecí stanice budou schopné vyrovnávat nerovnoměrné dodávky elektřiny z obnovitelných zdrojů, jako je sluneční a větrná energie.
 
V rámci smlouvy uzavřené s francouzskou společností DREEV bude ABB dodávat svou novou 11 kW technologii obousměrného nabíjení, speciálně navrženou pro projekt V2G (Vehicle-to-Grid). Společnost DREEV je společným podnikem Électricité de France (EDF) a společností Nuvve, specializující se na inteligentní nabíjení elektrických vozidel. Řešení ABB v kombinaci se softwarem DREEV řidičům elektromobilů umožní vracet přebytečnou energii zpět do sítě. V rámci tohoto partnerství bude ABB dodávat obousměrné nabíjecí stanice V2G nejprve do Francie, poté také do Velké Británie, Itálie, Belgie a Německa.
 
Lehká a kompaktní 11 kW nabíjecí stanice umožňuje rychlé a flexibilní nabíjení a je plně kompatibilní se současnými i budoucími elektromobily. Splňuje nejpřísnější požadavky na soulad s distribuční soustavou a je navržena s cílem stát se globálním srovnávacím měřítkem pro nabíjení typu V2G.
 
V současné době podporuje V2G jen několik málo elektromobilů. Očekává se nicméně, že během příštích let se V2G stane dominantní technologií. Vzhledem k předpovědím, že do roku 2040 bude po silnicích jezdit 559 milionů elektromobilů a celosvětový podíl elektromobilů dosáhne 33 %, je třeba, aby se světový energetický ekosystém vyvíjel směrem, který tento přechod podporuje.
 
Technologie V2G společnosti ABB je navržena tak, aby se stala rozhodujícím činitelem v tomto procesu. ABB je nejen vedoucím dodavatelem v oblasti nabíjení elektromobilů, ale také významným hráčem v oblasti služeb poskytovaných energetickým společnostem. Technologie V2G tyto dvě technologické oblasti odborných znalostí spojuje a poskytuje konkrétní odpověď na energetické výzvy, kterým čelí provozovatelé sítí.