elektromobily: žádné zvýšené riziko požáru ale dražší opravy | Aktuality | autoweek.cz

Elektromobily: žádné zvýšené riziko požáru ale dražší opravy

Elektromobily: žádné zvýšené riziko požáru ale dražší opravy

24.09.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Společnost Allianz při 9. ročníku akce Allianz Autotag zveřejnila výsledky šetření vozidel s elektrickým pohonem. Hrozí u nich větší riziko požáru? Ne! Pouze odstranění škod je složitější. Především ale jsou u elektricky poháněných aut dražší opravy než u vozidel se spalovacími motory.
Allianz Center for Technology (AZT) při 9. Allianz Autotag v Ismaningu zveřejnilo aktuální analýzu zaměřenou na poznatky s reklamacemi s ohledem na rizika nehod a požárů. Vyšetřování zkoumalo poškození vozidel s elektrickým pohonem v letech 2018 až 2020. Důvodem šetření byl rychle rostoucí počet elektricky poháněných automobilů v ulicích.
 
Drahé nehody elektromobilů - kvůli akumulátorům
Podle studie společnosti Allianz jsou opravy elektromobilů po nehodách podstatně dražší než u konvenčních automobilů. V souladu s tím jsou u plně komplexního pojištění průměrné výdaje na pojistná plnění vyšší - u elektromobilů o 10 % a u plug-in hybridních vozidel dokonce o 50 %. Obzvláště případná výměna drahých akumulátorů má obrovský dopad na cenu oprav.
 
Nehody mají u elektrifikovaných vozidel mnohem dražší důsledky než u konvenčních automobilů. „Jsme asi o 30 % výš s náklady při opravách škod způsobených kolizemi s elektrickými vozidly,“ řekl vedoucí výzkumu bezpečnosti v Allianz Center for Technology Carsten Reinkemeyer.
 
„Vyšší náklady na opravy jsou dány především skutečností, že akumulátor stojí hodně peněz - až 20 000 eur (510 000 Kč),“ řekl generální ředitel Allianz Versicherungs Frank Sommerfeld. Přitom poškození podvozku u elektromobilu jednoduše znamená poškozený akumulátor, upozornil Reinkemeyer.
 
„Navenek se elektricky poháněná auta téměř neliší od vozidel s konvenčními pohony. Ale kvůli akumulátoru mají vyšší hmotnost a obvykle i vyšší tuhost. Akumulátor musí být co nejlépe chráněn před poškozením v případě nehody. Proto je nosná struktura elektromobilů konstruována odlišně než u vozidel s konvenčními pohony,“ vysvětlil Carsten Reinkemeyer.
 
Riziko dalších nákladů
„Důležitým zjištěním vyšetřování bylo, že v případě vážně poškozených elektrických vozidel mohou majiteli vzniknout kromě nákladů na opravy i další výdaje. Existují věci, které se u konvenčních vozidel nestávají. Elektromobil lze v zásadě opravovat pouze v dílně, která má kvalifikaci pro práci na vozidlech s vysokonapěťovými okruhy. Pokud ovšem vnitřní bezpečnost již není kvůli poškození zajištěna - a toto poškození může být i relativně malé - pak kvalifikace personálu dílny není dostačující. Ze zkušeností s reklamacemi vidíme, že tato zpoždění při vyřizování reklamací prodlužují dobu opravy. To neodpovídá naší snaze po dosažení spokojenosti zákazníků. Výrobci zde musí vytvářet standardizovaná řešení,“ požaduje Reinkemeyer.
 
Dalším rozdílem je, že akumulátor stále obsahuje velké množství energie, i když systém pohonu již není funkční. Proto vznikají další náklady na nezbytná protipožární opatření.
 
Pokud jde o poškození, elektromobily se zásadně neliší od vozidel s konvenčními pohony. Pokud jde o opravy nehod, jsou vidět jasné rozdíly, které vyplývají z norem nebo specifikací výrobce pro opravy elektrických vozidel. Roli hrají také bezpečnostní předpisy a specifikace výrobce. Například může snadno dojít k úplné ekonomické ztrátě, pokud specifikace výrobce stanoví, že akumulátor je třeba po aktivaci airbagu zlikvidovat.
 
Také časté poškození elektroinstalace kunou může přijít velmi draho, protože podle Reinkemeyera vysokonapěťové kabely, které byly pokousány, nelze opravit a musí být vyměněny. Přitom sada vysokonapěťových kabelů může stát až 7000 eur (180 000 Kč). Některé automobilky proto používají vyměnitelné ochranné kryty, které mohou snížit náklady na opravu až o 97 %.
 
Plně elektricky poháněná vozidla jsou z hlediska typové třídy a rozdělení typů poškození podobná vozidlům poháněným benzinem, zatímco plug-in hybridy jsou podobné autům na naftu. To se vysvětluje rozdílným způsobem používání těchto dvou typů vozidel. Čistě elektrický pohon je dosud používán především v městském provozu, analogicky s pohonem na benzin. Plug-in hybridy se často používají ve větších modelech vhodných pro dlouhé cesty, a proto jsou z hlediska poškození více podobné vozidlům na naftu.
 
Dražší pojištění ale ne vyšší riziko požáru
Důsledkem vysokých nákladů na opravu je, že pojištění pro čisté elektromobily i plug-in hybridy je v průměru o něco dražší než pro konvenční automobily. Majitelé elektromobilů se však nemusejí obávat, že jejich vozidla jsou náchylnější k poruchám než auta se zážehovými nebo vznětovými motory.
 
Kvůli hořícím elektromobilům se v posledních letech v médiích objevilo několik dramatických titulků. V celém Německu shoří v průměru kolem 15 000 aut ročně. Podíl elektromobilů na tom je hluboko pod jedním procentem - jde jen o dvouciferný počet elektromobilů. „V tuto chvíli nevidíme žádnou vyšší pravděpodobnost požáru u elektromobilů než u konvenčních vozidel na benzin nebo naftu,“ řekl Reinkemeyer.