emise nových automobilů v roce 2019 opět stouply | Aktuality | autoweek.cz

Emise nových automobilů v roce 2019 opět stouply

Emise nových automobilů v roce 2019 opět stouply

29.06.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Průměrné emise CO2 u nových osobních i lehkých užitkových automobilů v Evropě v roce 2019 podle Agentury EU pro životní prostředí EEA opět vzrostly, a to už třetí rok za sebou.
Předběžné údaje, zveřejněné agenturou EEA v pátek 26. června, odhalily, že emise u nových automobilů, registrovaných ve 27 členských státech EU plus ve Velké Británii, Island a Norsku, byly v roce 2019 122,4 g CO2/km, což znamená nárůst o 1,6 g/km ve srovnání s rokem 2018. Ačkoli je to stále ještě hluboko pod cílovou hodnotou pro rok 2019 130 g/km, je to výrazně nad úrovní 95 g/km, která má být dosažena v letošním roce. Aby bylo možné ji splnit a vyhnout se placení pokut, museli by výrobci automobilů snížit emise z úrovně 2019 o 22 %.
 
Výrobcům automobilů, kteří nesplní cíl EU pro rok 2020, udělí Evropská komise velkou pokutu. To automobilky přimělo, aby zvýšily výrobu elektricky poháněných vozidel a uzavřely „dohody o sdružování“ s firmami jako je Tesla, které vyrábějí pouze automobily s nulovými emisemi.
 
Emise CO2 se zvyšují pravidelně od roku 2016, kdy skončilo období šesti let postupného snižování. Nové údaje ukazují, že mezi roky 2017 a 2019 se průměr zvýšil o 4,4 g/km. „Důvodem zvyšování emisí z osobních automobilů odrážejí rostoucí podíl segmentu SUV. Pronikání elektricky poháněných automobilů na trhy v Evropě zůstalo v roce 2019 pomalé,“ vysvětluje zpráva EEA. Elektrická a hybridní vozidla v roce 2019 představovala pouze 3,5 % z celkového prodeje nových automobilů, přičemž samotné Norsko představovalo 56 % registrací.
 
Plných 38 % registrací nových patřilo vozům kategorie SUV, které emitují v průměru 134 g CO2/km, tedy o 13 g/km více než standardní vozy. Kvůli jejich větším rozměrům a méně aerodynamickému tvaru spotřebují více paliva. „Je skandální, že rok před zavedením cíle v oblasti emisí CO2 výrobci automobilů stále prosazují SUV s vysokou spotřebou,“ konstatovala Julia Poliscanová ze skupiny pro čistou mobilitu Transport & Environment.
 
Prodej vozidel se vznětovými motory, které jsou hospodárnější, takže mají nižší emise CO2, klesl od roku 2011 o 23%, a to díky reakcím na skandál Dieselgate, který odhalil, že úroveň znečištění ovzduší emisemi NOX byla u těchto motorů vyšší, než bylo oficiálně deklarováno.
 
Také u lehkých užitkových vozidel EEA odhaluje stejně neuspokojivé výsledky. Jejich emise se v loňském roce zvýšily o 0,5 g/km, takže jsou o 11 g/km nad cílovou hodnotou pro rok 2020 147 g/km. „Toto zvýšení emisí ovlivnilo několik faktorů, včetně zvýšení průměrné hmotnosti a pouze omezeného zvýšení podílu elektrických dodávek z 0,8 % v roce 2018 na 1,3 % v roce 2019,“ uvádí zpráva.
 
Evropská komise rovněž zveřejnila své hodnocení úsilí členských států v oblasti čistého ovzduší, v němž se uvádí, že většina zemí EU nedělá dost pro to, aby svým občanům zaručila ovzduší bez znečištění. „Je stále předčasné činit definitivní závěry o odstupu členských států od stanovených cílů a trajektoriích směřujících k dosažení souladu na základě skutečných emisí, protože údaje za rok 2020 budou k dispozici až v roce 2022,“ uzavírá zpráva.